Tuesday, January 12, 2016

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ လြိဳင္လင္ခရုိင္၊ ခုိလမ္ၿမိဳ႕တြင္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-S) ဖြဲ႔စည္းေရး ပထမအႀကိမ္အစည္းအေ၀း စတင္က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၃) ရက္၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ (၉)ရက္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ လြိဳင္လင္ခရုိင္၊ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ခုိလမ္ၿမိဳ႕တြင္  ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ရွမ္းျပည္နယ္ ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရး ဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ(JMC-S) ဖြဲ႕စည္းေရး ပထမအႀကိမ္အစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ေရွးဦးစြာ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး၊ ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒(၁) ေစာအုိင္းဇက္ဖုိးမွ ဆက္လက္အမွာ စကားေျပာၾကားကာ အဆုိပါအစည္းေ၀းတြင္ PNLO၊ RCSS၊ KNU၊ CNF စသည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္မွ ၾကြေရာက္လာၾကသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား အသစ္ဖဲြ႔စည္းမည့္ JMC စဖဲြ႔စည္းသည့္ ကာလမွာျဖစ္သည့္အတြက္ JMC-Sကုိ စတင္ဖဲြ႔စည္းတာျဖစ္ပါတယ္၊ အဓိကကေတာ့ ႏွစ္ဖက္တပ္ ေတြ႔ဆံုႏိုင္ဖုိ႔ကုိ ယႏၱရားေတြ တည္ေဆာက္လုိက္တာျဖစ္ပါတယ္၊ အရင္တုန္းကေတာ့ ဆက္ဆံေရးရံုးကေန ေဆာင္ရြက္တာေတြရွိပါတယ္၊ ၀မ္ဟုိင္းကိစၥမ်ိဳးမွာဆုိရင္ ဆက္ဆံေရးရံုးေတြက သြားေပမယ့္ ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိတာေတြ ရွိပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ JMCကုိ ဖဲြ႔စည္းရျခင္း ဆက္သြယ္မႈစည္းမ်ဥ္းေတြကုိ ဘယ္လုိေဆာင္ရြက္ၾကမွာလဲ တစ္လတစ္ႀကိမ္ဆုိတာ ေတာ္ေတာ္ၾကာပါတယ္ ဒီၾကားထဲမွာ လူခ်င္းမေတြ႔ႏိုင္ရင္ေတာင္မွ ဆက္သြယ္မႈေတြ ထူေထာင္ရာမွ အခ်င္းခ်င္းယံုၾကည္မႈေတြ တည္ေဆာက္ၿပီး၊ နယ္ေျမေတာ့ လႈပ္ရွားတယ္၊ နယ္ေျမေတာင္းဆုိမႈေတြ ရွိလာသည့္ခ်ိန္မွာ တဖက္ႏွင့္တဖက္ျပသနာေတြ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္၊ ေနာက္တခ်က္က တဖက္ႏွင့္တဖက္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိရင္ တဖက္ႏွင့္တဖက္ နားလည္မႈေတြရွိလာၿပီး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း အဖြင့္အမွာစကားမွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ဒုတိယဥကၠဌ(၁) ေစာအုိက္ဇက္ဖုိးမွ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕၀င္ ျပည္နယ္အဖြဲ႕၀င္ အရပ္သားအဖဲြ႕၀င္မ်ားကုိ သမၼတေၾကြးေက်ာ္သံနဲ႔ သြားမည္ဆုိရင္ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡေတြကို အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္မသြားဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းမယ္ ဒါကုိ အေျခခံၿပီးေတာ့ လက္မွတ္ထုိးၿပီးေနာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တာ၀န္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ေျပေျပလည္လည္ျဖစ္လာေအာင္ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အဓိက အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အစုိးရ ၊တုိင္းရင္းသား၊ အရပ္သားဆုိၿပီး သံုးဖဲြ႕မျဖစ္ဘူး ၊ Joint ဆုိသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ရင္လည္း အားလံုးေၾကာင့္ ၊ မေအာင္ျမင္ရင္လည္း အားလံုးတုိ႔ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္မွာပါ၊ အဲေတာ့ ေဒသႏၱရအဆင့္ေတြအထိ ဆက္လက္ဖဲြ႕သြားဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္၊ အခု ပါ၀င္လာမည့္ ျပည္နယ္၊တုိင္းအဆင့္ဆင့္က တပ္မွဴးေတြ ဆက္ဆံမႈေတြ ရွိမယ္ဆုိရင္ ထိေတြ႕မႈက အလြယ္နည္းႏွင့္ သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း အမွာစကားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
၎အစည္းအေ၀းမွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတဲြေစာင့္ၾကည့္ေရး အတြင္းေရးမွဴး ဦး၀ဏၰေအာင္မွ “ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတဲြေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ ရွမ္းျပည္နယ္အဖဲြ႕ကုိ ဖဲြ႕စည္းၿပီးျဖစ္ပါတယ္၊ တပ္မေတာ္၊ အစုိးရ၊ အရပ္သား၊ စုစုေပါင္းအဖဲြ႔၀င္ (၁၄) ဦး စတင္ဖဲြ႔စည္းထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္၊ ဖဲြ႕စည္းၿပီးေနာက္ပုိင္းေတာ့ ပူးတဲြေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ စတင္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္၊ လက္ရွိကၽြန္ေတာ္တုိ႔ JMC-S ရွမ္းျပည္နယ္ဖဲြ႔စည္းမႈ မွာေတာ့ RCSS/SSAႏွင့္ PNLOအဖြဲ႕ႏွစ္ဖဲြ႔ ပါ၀င္ဖဲြ႕စည္းထားတာျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီ JMC-S မွာေတာ့ အခ်က္သံုးခ်က္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္ နံပါတ္တစ္မွာ NCAစာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္မ်ားလုိက္နာေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါ့အျပင္ JMC-S လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ ထုတ္ျပန္ထားျပီးျဖစ္ပါတယ္၊ ႏွစ္ဖက္တပ္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာက်င့္၀တ္ေတြလည္း ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီအခ်က္အေပၚမွာ လုိက္နာၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္၊ လက္ရွိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ေတြကုိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္း၊ တပ္မေတာ္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးႏွစ္ဖက္ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ျဖစ္သင့္တဲ့ ထည့္သြင္းေရးဆဲြထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလမ္းညႊန္မႈကုိလိုက္နာေဆာင္ရြက္မယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္၊ JMC-Sမွာေတာ့ သ႔ူဟာသူ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြ သတ္မွတ္ထားတာျဖစ္တယ္ အကုန္လံုးညိႇႏႈိင္းၿပီးေတာ့ အေျဖရွာေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ျဖစ္ပါတယ္၊ တုိက္ပြဲ မျဖစ္ေရးအတြက္ပဲ ဒီဟာဖဲြ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊ မျဖစ္ေအာင္လည္း ထုတ္ျပန္ထားတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔ ထိန္းၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီဘက္အစုိးရလက္ထက္မွာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ေနာက္တက္လာမည့္ အစိုးရမွာလက္ထက္မွာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ပဲြရလဒ္အေနနဲ႔ ဒီေန႔ရွမ္းျပည္မွာ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ သမုိင္း၀င္သည့္ ေန႔တေန႔လည္းသတ္မွတ္လုိ႔ရတယ္၊ လက္မွတ္မထုိးေသးသည့္ အဖဲြ႔ေတြလည္းအၿမဲတမ္းေမ်ာ္လင့္တယ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ JMCမွာလာျပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ေမ်ာ္လင့္တယ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာလည္း အၿမဲတမ္းလက္ကမ္းႀကိဳဆုိေနပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသြားပါသည္။
ဗုိလ္မွဴးဦးစုိင္းဦး (RCSS)မွ “အားရစရာေတြကေတာ့ ျပည္နယ္အဆင့္ JMCဖြဲ႕စည္းႏုိင္တာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ NCAသေဘာတူစာခ်ဳပ္ထဲမွာပါသည့္အတုိင္း လုပ္တာဆုိေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ ပုိၿပီးေတာ့ အေထာက္အပံ့ ေပးတာျဖစ္တယ္လုိ႔” ထပ္မံေျပာဆုိသြားပါသည္။
ဒါ့ေၾကာင့္ တႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခတ္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ သေဘာတူညီခ်က္ ကတိက၀တ္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းလုိက္နာၿပီး တိတိက်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဤသေဘာတူညီခ်က္ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ အျငင္းပြားျခင္းမ်ားရွိပါက သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္း၀င္မ်ားသည္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ၏ အဆုံးအျဖတ္ကုိခံယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းနားလည္ သေဘာတူညီၾကပါသည္။ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာက်င့္၀တ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရုိးသားမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈတုိ႔ကုိ အေျခခံ၍ အတူတကြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိခဲ့ပါသည္။

ခြန္အားတက္                       
   Powered by Blogger.