Thursday, February 11, 2016

ေ၀ဖန္ျခင္းႏွင့္ ပုတ္ခတ္ျခင္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၁) ရက္


“လူမွန္လွ်င္ အမွားႏွင့္ မကင္းႏိုင္” ဆိုသည့္ ဆို႐ိုးစကားရွိပါသည္။ ေလာကီႏွင့္မကင္းေသာ လူသားတိုင္းသည္ ႐ႈပ္ေထြးလွေသာ လူ႔အရာမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္မပ်က္ နပန္းလံုးေနရမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္၏။ ထို႔အျပင္ အမွားႏွင့္အမွန္ ဒြန္တြဲေနေသာ ေလာက၏ သေဘာသဘာ၀ကိုလည္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ၿငင္းဆန္လို႔ မရေပ၊၊ ထို႔ေၾကာင့္ ပုထုဇဥ္လူသားမ်ား အမွားႏွင့္မကင္းႏိုင္သည္မွာ မဆန္းလွေပ။ သို႔ေသာ္ လူသားမ်ားသည္ အသိဥာဏ္ရွိေသာေၾကာင့္ အမွားမ်ားနည္းေအာင္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးအမ်ိဳး ရွာႀကံရာမွ“ေ၀ဖန္ေထာက္ျပျခင္း” ဟူသည့္ နည္းလမ္းကို ေတြ႕ရွိခဲ့ဟန္တူပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပျခင္းသည္ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္အတြက္ အေရးပါသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္လည္း အေရးပါေသာေၾကာင့္ လမ္းဖြင့္ ႀကိဳဆိုရမည့္ အရာပင္ျဖစ္ပါသည္။ 


အစစအရာရာ ျပည့္စံုမႈမရွိေသးေသာ မိမိတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအေရးမ်ားအတြက္ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပျခင္းသည္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑ျဖစ္သည္ဟု ဆိုလွ်င္မမွားေပ။ ၎ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပျခင္းကို ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအတြက္ ဖြံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ တြန္းအားတစ္ခု အျဖစ္လည္း ႐ႈျမင္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေ၀ဖန္ေထာက္ျပျခင္းႏွင့္ ပုတ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းကို ကြဲျပားစြာ သိရွိနားလည္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး စိတ္အေထြေထြ ဆိုသကဲ့သို႔ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်ဳိ႕ေသာသူက မွားေနသည္ကုိ မွားေၾကာင္း ေစတနာ၊ ေမတၱာတရား ေ႐ွ႕ထားၿပီး အက်ိဳးအေၾကာင္း အခ်က္အလက္ ခိုင္ခိုင္လံုလံုျဖင့္ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပၾကေသာ္လည္း တခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကမူ သူတစ္ပါး၏ အားနည္းခ်က္၊ သူတစ္ပါး၏အမွားကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး အျပစ္ဆိုျခင္း၊ ေဒါသသံမ်ားႏွင့္ ေစာ္ကားျခင္း၊ ႏွိမ္ခ်ျခင္း၊ ႐ုိင္းစိုင္းစြာ ဆဲဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္တတ္ၾကပါသည္။ ဤသည္မွာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေကာင္းသည့္ လကၡဏာမဟုတ္ပါ။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္မိပါက မိမိလူမ်ိဳး၊ မိမိအက်င့္စ႐ုိက္၊ မိမိအရည္အခ်င္းမ်ားကို သူတစ္ပါးသိရွိေစရန္ ေၾကာ္ျငာလိုက္သည္ႏွင့္ တူပါသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံတိုင္း ေ၀ဖန္ေထာက္ျပျခင္းကို အက်ယ္တ၀င့္ ခြင့္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအခြင့္အေရးကို လိမၼာပါးနပ္စြာ အသံုးျပဳရဦးမည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ 


ယခုတေလာ စာေရးသူအေနႏွင့္ ကံဇာတာ စန္းပြင့္ေနသည္လားမသိ။ မိမိေရးေသာ သတင္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဖတ္႐ႈအကဲခတ္သူ အေတာ္အသင့္ ရွိလာသည္ကို သတိထားမိပါသည္။ ထိုသို႔ မိမိေရးေသာ သတင္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဖတ္႐ႈၿပီး ေစတနာေ႐ွ႕ထား၍ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပသူမ်ား ရိွသကဲ့သို႔ မိမိတို႔ ပအို၀္းလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း မၿငိမ္သက္မႈျဖစ္ေအာင္၊ အမုန္းသံသရာရွည္ေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပုတ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနသူမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မိမိကို အႀကံျပဳ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပသူမ်ားကို ေက်းဇူးတင္သကဲ့သို႔ ပုတ္ခတ္တိုက္ခိုက္သူမ်ားကိုလည္း နားလည္ခြင့္လြတ္ရမည့္ အခ်က္လည္း ပါ၀င္ေနပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေခတ္စနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မ်ိဳသိပ္ေနခဲ့ရေသာ ခံစားခ်က္မ်ား၊ နာက်ည္းခ်က္မ်ားက လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေ၀ဖန္ေထာက္ျပခြင့္ ျပဳထားေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ေရာက္လာေသာအခါ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ပြင့္အန္လာၾကသည္ဟု ဆိုလွ်င္ မွားမည္မထင္ေပ။  တစ္ဖက္တြင္လည္း ေ၀ဖန္ေထာက္ျပျခင္းႏွင့္ပုတ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းကို ကြဲကြဲျပားျပားသိရွိရန္ လိုအပ္ေနဦး မည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပျခင္းသည္ သူတစ္ပါး၏ အမွားကို သူတစ္ပါးအား ျပန္လည္စဥ္းစားဆင္ျခင္ႏိုင္ေအာင္ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းျဖင့္ အျပဳသေဘာႏွင့္ သံုးသပ္ေထာက္ျပျခင္းျဖစ္ၿပီး ေမတၱာ၊ ပညာ၊ အၾကင္နာတရားႏွင့္ အရင္းခံျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ ပုတ္ခတ္ျခင္းမွာမူ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပျခင္း ႏွင့္မတူဘဲ သူတစ္ပါး၏ အမွားကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ အျပစ္တင္ျခင္း၊ ေဒါသစိတ္ႏွင့္ေျပာဆိုျခင္း၊ သိကၡာခ်ျခင္းမ်ိဳးပင္ ျဖစ္သည္ဟု မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္က ဆံုးမထားပါသည္။ 


ဆရာေတာ္ ဆံုးမထားေသာ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပျခင္းႏွင့္ ပုတ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းကို စာေရးသူ အေနႏွင့္ အလြန္ပင္ သေဘာက်ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေတာက္ေလာင္ေနေသာ မီးကို ဆူပြက္ေနေသာေရႏွင့္ မၿငိမ္းေစဘဲ ေအးျမေသာေရႏွင့္သာ ၿငိမ္းေစသည္မွာ အႏၲရာယ္ကင္းမည့္ နည္းလမ္းပင္ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ဘာသာတရား ကိုင္း႐ိႈင္းေသာ လူသားတိုင္း ယဥ္ေက်းမႈရွိရမည္ မဟုတ္ေလာ။  ေ၀ဖန္ေထာက္ျပျခင္းသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ထိန္းေက်ာင္းေပးသည့္အရာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လမ္းဖြင့္ႀကိဳဆိုရမည္ မွန္ေသာ္လည္း  ပုတ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းမွာမႈ အမုန္းတရား မ်ားကိုသာ သယ္ေဆာင္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လူသားတိုင္း ဆင္ျခင္ရမည့္အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးကို အလြန္ပင္ နားလည္ထားဟန္တူပါသည္။ ပါးစပ္တြင္ ဒီမိုကေရစီလူ႔အခြင့္အေရးကုိ အကာအကြယ္ယူၿပီး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အက်ိဳးအေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္မႈမရွိဘဲ မေမာတမ္း ပုတ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနသူမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သည္ ေျပာခ်င္တိုင္းေျပာ၊ လုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္လို႔ရသည့္ စနစ္ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ေနသလား မသိ။ အက်ည္းတန္လွသည္မွာ သူတစ္ပါးကို ပုတ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေျပာဆိုၿပီး မိမိကိုမူ တစ္ပါးသူက ျပန္လည္ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပပါက မခံမရပ္ႏိုင္ေအာင္ အမွန္းပြား ေဒါသထြက္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 
သမိုင္းေပးတာ၀န္အရ ယေန႔အခ်ိန္အခါသည္ မိမိတို႔ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား မေပ်ာက္ရန္၊ မိမိတို႔ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္၊  အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိရန္ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ သူတစ္မ်ိဳး၊ ကိုယ္တစ္နည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကာလဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မတူညီေသာ အေတြးအေခၚ၊ ကြဲျပားျခားနားေသာ နည္းလမ္းမ်ား ရွိေကာင္းရွိေနမည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။  ထိုမတူညီေသာ အေတြးအေခၚ၊ ကြဲျပားျခားနားေသာ နည္းလမ္းမ်ားက မတူညီေသာ အျမင္မ်ား ရွိလာႏိုင္ေသာ္လည္း ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား ရည္မွန္းထားေသာ ပန္းတိုင္မွာ တစ္ခုတည္းသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထိုရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္အား အေႏွာင့္အယွက္ေပးႏိုင္သည့္ ပုတ္ခတ္တိုက္ခုိက္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္ ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ 


ခက္ခဲ႐ူပ္္ေထြးလြန္းေသာ ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ အျခားသူ၏ အသံုးခ်မႈကို မခံရေလေအာင္ ေခတ္ပညာတတ္ ပအို၀္းလူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ ပညာႏွင့္သတိကို ယွဥ္တြဲထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မိမိတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ခံစားခ်က္က မိမိတို႔ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ အေရးကို မထင္မွတ္ဘဲ ထိခိုက္လာႏိုင္၏။ နက္႐ိႈင္းလြန္းေသာ ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ မိမိဘက္ကမွန္သည္ဟု ထင္ေသာ္လည္း အမ်ားအတြက္ အက်ိဳးမရွိပါက ေ႐ွ႕တန္းမတင္သင့္ေပ။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ယခုလက္ရွိ မိမိတို႔ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္  ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအေရးကို ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး ရည္မွန္းထားေသာ ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိလိုပါက တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး  ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အက်ိဳးအေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ၊ အခ်က္အလက္တိက်မႈဟူေသာ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပျခင္းႏွင့္သာ ခရီးဆက္ေစလိုေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။ 

ခြန္ထင္းေလေအာင္း

Powered by Blogger.