Saturday, February 13, 2016

(၆၉)ႏွစ္ေျမာက္ျပည္ေထာင္စုေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆုိေသာအားျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တလံုးႀကီးေရေလွာင္တမံဖြင့္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပ


ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၃) ရက္(၆၉)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုေသာအားျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေလ်ာ့ခ်ေရး၊ ေသာက္သံုးေရးဖူလံုေရးႏွင့္ ေဒသစိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ၿဖင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ရွမ္းျပည္နယ္ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ေသာ ေက်ာက္တလံုးႀကီး ေရေလွာင္တမံဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၂)ရက္၊ ေသာၾကာေန႔၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တလံုးႀကီးၿမိဳ႕တြင္္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ျဖားတန္ဦးေအာင္ခမ္းထီ၊ အေရွ႕ပိုင္း တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအး၀င္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးဥကၠဌႏွင့္အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသား မိဘျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေရွးဦးစြာ ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ဧည့္သည္ေတာ္လူႀကီးမင္းမ်ားႏွင့္ ဧည့္ပရိသတ္မ်ားက မုဒ္ဦးထိပ္တြင္ ေနရာယူၾကရာ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအး၀င္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး၀န္ႀကီး ဦးစိုင္းဆာလူ၊ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးဥကၠဌ ဦးခြန္စံလြင္၊ PNA-အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္(ဌာေန) ကြပ္ကဲေရးမွဴး ဦးခြန္ျမင့္ေအာင္တို႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ဧည့္သည္ေတာ္ လူႀကီးမင္းမ်ားက တမံတည္ေဆာက္ၿပီးစီးျခင္းအေျခအေနကို ၾကည့္႐ူ႕စစ္ေဆးကာ ကမၺည္္းေမာ္ကြန္းေက်ာက္စာအား အေမႊးန႔ံသာမ်ားျဖင့္ ပက္ျဖန္းၿပီး ဗဟိုမ႑ပ္တြင္ ေနရာယူခဲ့ၾကပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ အဘဦးေအာင္ခမ္းထီမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔သို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ အခုလို (၆၉)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳေသာ အားျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနႏွင့္တကြ ဌာနဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ား၏ ကူညီမႈေၾကာင့္ ေက်ာက္တလံုးႀကီးေရေလွာင္တမံကို ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္သည့္အတြက္ အလြန္ပင္ ၀မ္းသာဂုဏ္ယူမိပါေၾကာင္း၊ ၾကြေရာက္လာၾကေသာ တိုင္းမွဴးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေဒသခံမိဘ ျပည္သူမ်ားအားလံုး က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကေစလိုေၾကာင္း၊ ေရဟူူသည္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ သက္ရွိသတၱ၀ါေရာ သက္မဲ့သတၱ၀ါပါ အထူးအေရးပါေသာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္တစ္ခုပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးခါစတြင္ လူဦးေရ သန္းေပါင္း(၁၇)သန္းရိွရာမွ ဒီကေန႔အေျခအေနအရ သန္းေပါင္း (၆၀)၀န္းက်င္ရွိေနၿပီျဖစ္၍ ေရသည္ အဓိကအခန္းက႑တြင္ ရွိေနေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ကုန္းေပၚေဒသတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေက်ာက္တလံုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ားလည္း ေသာက္သံုးေရကို အဓိက လိုအပ္ေနပါေၾကာင္း၊ အခုေက်ာက္တလံုႀကီးေရေလွာင္တမံသည္ လယ္ယာေျမစိုက္ပ်ိဳးရန္မဟုတ္ဘဲ ေဒသခံႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ မိဘျပည္သူမ်ား ေသာက္သံုးေရ ဖူလံုေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး တည္ေဆာက္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေမတၱာေစတနာမ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အလြန္ပင္ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ကမၻာတည္သေရြ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးတည္တံခိုင္ၿမဲေအာင္ ႏိုင္ငံအ၀န္းတြင္ မွီတင္ေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား ႏိုင္ငံံ့တာ၀န္ကို ၀ုိုင္း၀န္းထမ္းေဆာင္ၾကေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။


ဆက္လက္၍ အေရွ႕ပိုင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအး၀င္းက အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ဒီကေန႔ ေက်ာက္တလံုးႀကီးေရေလွာင္တမံဖြင့္ပြဲကို လာေရာက္ၾကေသာ ဧည့္သည္ေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္တကြ ပအိုု၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ အဘဦးေအာင္ခမ္းထီဦးေဆာင္ေသာ မိဘျပည္သူမ်ားအားလံုး က်န္းမာခ်မ္း သာၾကေစလိုေၾကာင္း၊ အခုလို ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ေန႔ထူးေနျမတ္ျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ မိဘျပည္သူမ်ားအတြက္ ေက်ာက္တလံုးႀကီးေရေလွာင္တမံကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မိမိအေနႏွင့္ အထူးပင္၀မ္းသာမိပါေၾကာင္း၊ ေက်ာက္တလံုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ မိဘျပည္သူမ်ားသည္ ေသာက္သံုးေရကို စိမ့္စမ္းေရမ်ားမွ သြယ္ယူရၿပီး ေႏြရာသီတြင္ ေရရွားပါးမႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္ကို ၾကားသိရေၾကာင္း၊ အခုလို ေက်ာက္တလံုးႀကီးေရေလွာင္တမံ ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ခဲ့သည္အတြက္ မိဘျပည္သူမ်ား ေသာက္သံုုးေရကို ပိုမိုအဆင္ေျပႏိုင္လိမ့္ျဖစ္ၿပီး အပန္းေျဖစရာေနရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္လာေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤကဲ့သို႔ ပအို၀္းေဒသ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ပညာေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး အစရွိသည့္ အဘက္ဘက္မွ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္မွာ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ အဘဦးေအာင္ခမ္းထီႏွင့္တကြ ပအို၀္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မွန္ကန္ေသာ ဦးေဆာင္မႈပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤသည္မွာ ပအို၀္းေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပအို၀္းမိဘျပည္သူမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီညြတ္ေရးကို အေလးထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ အျပည့္ႏွင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤမွန္ကန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ပအို၀္းမိဘျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ အတူလက္တြဲပါ၀င္ၿပီး မိမိတို႔ေဒသ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီညြတ္ေရး စသည့္ ႏိုင္ငံ့အကိ်ဳးကို ဆထက္ထမ္းပိုး ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကပါေၾကာင္း။


ရွမ္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္စား စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရး၀န္ႀကီး ဦးစိုင္းဆာလူက အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ အခုလို ဖြင့္လွစ္လိုက္ေသာ ေက်ာက္တလံုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ခြဲရွိ ေက်ာက္တလံုး ႀကီးေရေလွာင္တမံသည္ ရွမ္းျပည္နယ္၏ (၁၃)ခုေျမာက္ ေရေလွာင္တမံတစ္ခုပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာက္တလံုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေသာက္သံုးေရ ဖူလံုမႈမရွိသည့္အတြက္ ပအို၀္းကိုယ္ပို္င္အုပ္ခ်ပ္ခြင့္ရေဒသပိုင္ ေျမတူးစက္ႏွင့္ ေဒသခံအကုန္က်ခံ၍ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ေရကန္တူး တာေပါင္ဖို႔ၿပီး ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ ႀကီးၾကပ္မႈ၊ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႔မ်ား၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ဆည္ေျမာင္း ဦးစီးဌာနက ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၉)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ႏို္င္ငံေတာ္ေစတနာႏွင့္ ေငြေၾကးေျမာက္မ်ားစြာ အကုန္က်ခံၿပီး တည္ေဆာက္ေပးေသာ ေရေလွာင္တမံသည္ မိဘျပည္သူမ်ား မ်ားစြာအက်ိဳးေက်းဇူး ရွိမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္  သားစဥ္ေျမးဆက္ အက်ိဳးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ေရေလွာင္တမံ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ ၿမဲေအာင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ၀ိုင္း၀န္းထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေစလိုေၾကာင္း။


ရွမ္းျပည္နယ္ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေရေလွာင္တမံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ရွင္းလင္းရာတြင္ ေက်ာက္တလံုးႀကီးေရေလွာင္တမံသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တလံုးႀကီး ၿမိဳ႕၏ ေျမာက္ဘက္ၿမိဳ႕၀င္အနီးတြင္ တည္ရွိၿပီး ပူးလာေခ်ာင္းႏွင့္ ပေလာင္ခယ္ေခ်ာင္းတို႔ကို တမံပိတ္ၿပီး တည္ေဆာက္ ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရဆင္းဧရိယာ(၀.၇)စတုရန္းမိုင္ရွိၿပီး ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ်မိုးေရခ်ိန္ (၅၅)လက္မခန္႔ ရြာသြန္းပါေၾကာင္း၊ တမံအျမင့္ ၄၀ ေပရွိၿပီး တမံစုစုေပါင္းအလ်ား (၁၅၇၃)ေပ ရွိေၾကာင္း၊ ေရထုတ္ျပြန္ အမ်ဳိးအစားမွာ HDEE ပိုက္ကို သံကူကြန္ကရစ္ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ေရထုတ္ျပြန္(၂)ခုႏွင့္ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း၊ ေရပိုလႊဲအမ်ိဳးအစားမွာ သံကူကြန္ကရစ္ႏွင့္တည္ေဆာက္ထားၿပီး အက်ယ္ေပ(၂၀)ရွိေၾကာင္း၊ ေရေလွာင္တမံစီမံကိန္းကို (၁၉.၁.၂၀၁၅)တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး (၃၁.၁.၂၀၁၆)ခုႏွစ္တြင္ စီမံကိန္းအားလံုး ၿပီးစီး ေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း။
တမံ၏ ကန္ေရျပည့္ ေရေလွာင္ပမာဏသည္ (၂၈၆.၅)ဧကေပ ရွိၿပီး စုစုေပါင္းေရဂါလန္သန္းေပါင္း (၈၀)ကို သိုေလွာင္ ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တမံတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ စုစုေပါင္းကုန္က်ေငြ (၁၀၅၂.၇)က်ပ္သန္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ သမၼတသီးသန္႔ရန္ပံုေငြမွ က်ခံေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တမံေဆာင္ရြက္စဥ္ ထြက္ရွိလာေသာ ပယ္ေျမမ်ားကို စနစ္တက် သယ္ပို႔ၿပီး ေဒသခံမ်ားအတြက္ ေဘာလံုးကြင္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္တြင္ အယ္လ္နီညိဳ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္အရ အပူခ်ိန္ျမင့္မားျခင္း၊ ေရရွားပါးျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ ေရကိုအက်ိဳးရွိရွိသံုးစြဲၿပီး၊ တမံ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ ၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ ေပးေစလိုေၾကာင္း။      ။


ဆက္လက္၍ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးဥကၠဌ ဦးခြန္စံလြင္က အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲလာမႈေၾကာင့္ ဒီကေန႔ ေလသယံဇာတ၊ ေရသယံဇာတႏွင့္အတူ အဘက္ဘက္တြင္  ယိုယြင္းမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္ မ်ားအေနႏွင့္ ၎ကို သားစဥ္ေျမးဆက္လက္ထက္တြင္ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနပါေၾကာင္း၊ ထိုက႑မ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ ေဒသခံ မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအေနႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေလွ်ာက္လမ္းေနေသာ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္အခါတြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုဖြား တုိင္းရင္းသားမ်ားသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔က်ရာ အခန္းက႑တြင္ အတူကတြ ပူးေပါင္းသြားၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ေဒသ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္၊ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ားက အတူတကြ လက္တဲြ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ေက်ာက္တလံုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံ ဦးခြန္သန္းထိုက္ေအာင္မွ ေက်းဇူးတင္ အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ဧည့္သည္ေတာ္လူႀကီးမင္းမ်ားအား အမွတ္တရ လက္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၾကၿပီး အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေရေလွာင္တမံ၏ ေရေ၀ေရလဲဧရိယာတြင္ သစ္ေတာမ်ား မျပဳန္းတီးေအာင္ ထိန္းသိမ္းသြားရန္ႏွင့္ သစ္ပင္မ်ား စုိက္ပ်ိဳးသြားရန္ရွိေၾကာင္း၊ ေရေလွာင္တမံတည္ေဆာက္မႈ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ေဒသခံေျမပိုင္ရွင္မ်ားက စိတ္ေစတနာၾကည္ျဖဴစြာ လွဴဒါန္းခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ခြန္ထင္;ေလေအာင္;Powered by Blogger.