Sunday, February 28, 2016

စိတ္ေနသေဘာထား


ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၂၈) ရက္

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ဘ၀ခရီးလမ္းတစ္ေလ်ာက္လံုးတြင္ စိတ္ေနသေဘာထားသည္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွပါ၀င္ေနေၾကာင္းကို လူတိုင္းသတိျပဳမိပါလိမ့္မည္။ မည္သည့္ေနရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ မည္သို႔ေသာအဆင့္ျဖင့္ က်င္လည္ေနသူျဖစ္ပါေစ မိမိအားထုတ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၊ မိမိရည္ရြယ္ရာစိတ္ဆႏၵမ်ား ေအာင္ျမင္ျပည့္စံုလာေစရန္အတြက္ စိတ္ေနသေဘာထား ထားရိွတတ္မႈက အလြန္အေရးႀကီးသည္ဟုဆိုခ်င္ပါသည္။
မြန္ျမတ္ေသာစိတ္ေနသေဘာထားသည္ မိမိတို႔၏ဘ၀ကို ၀င္းပျမင့္မားေစရံုသာမက မိမိတို႔ႏွင့္ စပ္ဆိုင္သည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း၊ မိသားစု၊ လူမႈအဖဲြ႔အစည္း စသည္တို႔ကိုလည္းေကာင္း ေကာင္းေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွေစပါသည္။ တစ္ဦးခ်င္းမွသည္ မိသားစုတစ္စု၊ မိသားစုတစ္စုမွသည္ ၀န္းက်င္တစ္ခု၊ ၀န္းက်င္တစ္ခုမွသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္စသည္ျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ စိတ္ေနသေဘာထားတို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ထြန္းလာလ်ွင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းကို ရရိွနိုင္မည္ျဖစ္သည္။
စိတ္ေနသေဘာထားသည္ အသင္းအဖဲြ႔ကို ျမႇွင့္တင္ႏိုင္သလုိ  ရိုက္ခ်ႏိုင္သည္ဟု ေအာင္ျမင္ေစေသာအခ်ိဳးအေကြ႔ (The Winner’s Edge) စာအုပ္တြင္ ဒင္းနစ္၀ိတ္တ္ေလက ေရးသားထားပါသည္။ “စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ ပညာရွင္အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုမွာဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ အစိုးရအဖဲြ႔မွာဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေနာက္ဆံုးအိမ္မွာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြဟာ က်န္တဲ့လူေတြထက္ ျပတ္ျပတ္သားသားေနတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ရိွတယ္။ အဲဒါေမြးရာပါ ဗီဇလည္းမဟုတ္သလို ဥာဏ္ေကာင္းတာလဲမဟုတ္ဘူး၊ ပင္ကိုစြမ္းရည္ မဟုတ္ဘူးေနာ္ စိတ္ေနသေဘာထားက အဓိကက် ပါတယ္”ဟု ဆိုထားပါသည္။
စိတ္မေကာင္းစရာအခ်က္တစ္ခ်က္မွာ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ၎အခ်က္ကို လက္မခံတတ္ၾကေပ။ အရည္အခ်င္းရိွလ်ွင္ လံုေလာက္သည္ဟုထင္ၾကသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း အရည္အခ်င္းရိွလ်ွင္ အေတြ႕အႀကံဳရိွလ်ွင္ ရၿပီဟုထင္ၾကသည္။ အရည္အခ်င္းရိွေသာ အဖဲြ႕အစည္းေတြ၊ အုပ္စုေတြ၊ အသင္းအဖဲြ႕ေတြရိွေနပါလ်က္ႏွင့္ အဖဲြ႔၀င္မ်ား၏ စိတ္ေနသေဘာထားမျပည့္၀မႈေၾကာင့္ ဘာမွ ျဖစ္မလာသည္ကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ေနၾကရေပသည္။ အလြန္အရည္အခ်င္းရိွသူမ်ားႏွင့္သာ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ အသင္းအဖဲြ႕ျဖစ္ပါေစ အဖဲြ႕၀င္တို႔၏ စိတ္ေနသေဘာထားေပၚမူတည္၍ ရလဒ္က အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ရလဒ္ေကာင္းကို လိုခ်င္လ်ွင္ လူေကာင္းေတြထားရံု၊ အရည္အခ်င္းေကာင္းေတြ ရိွရံုႏွင့္မၿပီး၊ စိတ္ဓါတ္ေကာင္းရေပမည္။ စိတ္ဓါတ္ေတြေကာင္းလ်ွင္ ေကာင္းသေလာက္ အဖဲြ႔အစည္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ တက္လာမည္။ စိတ္ဓါတ္ညံ႔လ်ွင္ ညံ႔သေလာက္ စြမ္းေဆာင္ရည္က်ဆင္းမည္။
အရည္အခ်င္း စိတ္ေနသေဘာထား ရလဒ္
အလြန္ေကာင္း + အလြန္ညံ႔ = ညံ႔
အလြန္ေကာင္း + ည့ံ = သာမန္
အလြန္ေကာင္း + သာမန္ = ေကာင္း
အလြန္ေကာင္း + ေကာင္း = အလြန္ေကာင္း
ထို႔ေၾကာင့္ “စိတ္ေနသေဘာထားဆိုတာ ငါတို႔ထက္ေရွ႕ေရာက္ေနတဲ့ ငါတို႔ရဲ႕အသြင္သ႑ာန္ပဲေပါ့။ အျမစ္ေတြက အထဲကို နက္နက္တြယ္ေနသေလာက္ အသီးအပြင့္ေတြက အျပင္ကိုျဖာထြက္ေနၾကတယ္။ တို႔ရဲ႕ အေကာင္းဆံုးမိတ္ေဆြလည္း ျဖစ္သြားနိုင္သလို အဆိုးဆံုး ရန္သူလည္း ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။ ငါတုိ႔ ေျပာေနတဲ့စကားေတြထက္ ပိုလည္းရိုးသားတယ္ ပိုလည္းခိုင္မာတယ္ စိတ္ေနသေဘာထားဆိုတာ အေတြ႔အႀကံဳေတြေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေပၚယံမ်က္နွာတစ္ခုပဲ။ လူေတြကိုဆဲြေဆာင္ယူနိုင္ စြမ္းရိွသလို ထြက္ေျပးသြားေအာင္လည္း လုပ္တတ္တယ္။ ထုတ္ေဖာ္မျပရဘဲလည္း မေနနိုင္ဘူး၊ ငါတို႔အတိတ္ရဲ႕စာၾကည့္တိုက္မွဴး၊ ငါတို႔ရဲ႕ပစၥဳပၸန္ရဲ႕ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ၊ ငါတို႔ရဲ႕အနာဂတ္အတြက္ ေရွ႕ျဖစ္ေဟာဆရာဟာ ငါတို႔ရဲ႕စိတ္ေနသေဘာထားပဲေပ့ါ”ဟု ေဒါက္တာရဲ၏ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္မည့္ စိတ္ေနသေဘာထား စာအုပ္တြင္ ေရးသားထားပါသည္။

ကိုးကားခ်က္ (ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္မည့္စိတ္ေနသေဘာထား/ ေဒါက္တာရဲ(ကေလးအထူးကုဆရာ၀န္))

နန္းေဆာင္းေလေျပ (အြံအား)

Powered by Blogger.