Sunday, April 3, 2016

လူသားအရင္းအျမစ္ စိန္ေခၚမႈမ်ား


ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၄) ရက္


ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာဆုိရင္ စစ္အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ အမ်ားျပည္သူအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္လုိ႔ေခၚတဲ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္ဆီကုိ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ(၇)ရက္ေန႔မွာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္နဲ႔ ကူးေျပာင္းႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ကူးေျပာင္းႏုိင္ခဲ့သည့္ႏွင့္တၿပဳိင္နက္ထဲမွာပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရသစ္ရဲ႕ ယခု(၅)ႏွစ္တာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားဟာ ေနာက္သုိ႔ ျပန္မလွည့္ေသာ၊ ေရွ႕သုိ႔လွမ္းခ်ီေသာ၊ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္တယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းေတြက ယုံၾကည္လက္ခံလာခဲ့ၾကၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔ထားတဲ့ Sanctions မ်ားကုိလည္း ျပန္လည္ေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံတကာမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ စီးပြားေရးအရ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေနၾကၿပီး ေနာင္လာမယ့္ အစုိးရသစ္သက္တမ္းမွာလည္း  Foreign Direct Investment(FDI)မ်ား လာေရာက္ရင္းႏွစ္ျမဳပ္ႏွံႏုိင္မယ့္ အေျခအေနမ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ား မ်ားစြာ ရွိေနတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လုပ္သားအင္အား ေပါမ်ားၿပီးေတာ့ အလုပ္သမားငွားရမ္းခ ေစ်းသက္သာတယ္။ ေျမေပၚေျမေအာက္သယံဇာတ ေပါမ်ားတယ္။ စတဲ့ ဒီလုိအားသာခ်က္ေတြေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ပ်ဳိတုိင္းႀကဳိက္တဲ့ ႏွင္းဆီခုိင္ေတြ ျဖစ္ေနတယ္။
သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ ဘယ္လုိမ်ဳိးေသာ လုိအပ္ခ်က္ေတြ၊ ဘယ္လုိမ်ဳိးေသာ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေနတယ္ဆုိတာကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ဖုိ႔ လုိတယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာအထိ လုိအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ လုိ႔ေနတယ္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ပုံေဖာ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ပုိင္းမွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးစုေနထုိင္တဲ့ ေဒသေတြမွာ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ(Infrastructure)မ်ား အရင္ကထက္ တုိးတက္လာတာ အမွန္ပါပဲ။ ျပည္နယ္၊ ၿမဳိ႕နယ္၊ ေက်းရြာခ်င္းဆက္ လမ္းတံတားမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရး၊ ေဆးရုံ၊ ေဆးေပးခန္း၊ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား၊ ေက်းရြာ ေသာက္သုံးေရမ်ား စတဲ့ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ(Infrastructure)ေတြဟာဆုိရင္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတစ္ခုမွာ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္ ဆုိတာကုိ ဘယ္သူ႔မွ ျငင္းလုိ႔မရပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္ အဲဒီရဲ႕ေနာက္မွာ ႀကီးမားေသာ လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ လူသားအရင္းအျမစ္(Human Resources)ေတြကေတာ့ မ်ားစြာ အားနည္းေနေသးတာကုိ အားလုံး လက္ခံၾကလိမ့္မွာပါ။ ဆုိလုိခ်င္တာက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ပအုိ၀္းလူမ်ဳိးေတြဟာ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ လုိအပ္ခ်က္ ႀကီးမားေနဆဲပါပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သုံးသပ္ၾကည့္ရမယ္ဆုိရင္ ေနာင္လာမယ့္ (၅)ႏွစ္သက္တမ္းအထိကုိ ေမွ်ာ္ၾကည့္မယ္။ ယခုလႊတ္ေတာ္ဟာ NLD စုိးမုိးေရးလႊတ္ေတာ္။ ယခုအစုိးရဟာ NLD ပုံေဖာ္ျဖစ္လာမယ့္ အစုိးရ။ NLD ဦးေဆာင္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးစနစ္ဟာ အရင္လႊတ္ေတာ္၊ အရင္အစုိးရကထက္ အသြားအျပန္ စီးဆင္းမႈ ပုိမုိျမန္ဆန္လာမယ့္ အေနအထားမွာ ရွိေနတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္နဲ႔ ႏုိင္ငံတကာဟာ တသားတည္းေတြ။ NLD အစုိးရျဖစ္လာလုိ႔ ႏုိင္ငံတကာ Sanctions ေတြ အရင္ကထက္ ပုိမုိေလ်ာ့ခ်လာမယ္လုိ႔ ယုံၾကည္တယ္။ NLD အစုိးရမွ ခ်မွတ္မယ့္ Economics ေပၚလစီေတြဟာ အရင္ အစုိးရေတြကထက္ ခုိင္မာမႈ ပုိမုိရွိလာမွာျဖစ္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ပုိမုိရွိလာႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲကာလမွာ ေပးခဲ့တဲ့ ကတိက၀တ္ေတြ မ်ားခဲ့လုိ႔ပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ခုိင္မာတဲ့ Policies ေတြနဲ႔ဆုိ ခုိင္မာတဲ့ FDI ေတြက ပ်ဳိတုိင္းႀကဳိက္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ  စီးဆင္းလာမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေတြနဲ႔အတူ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလွမ္းမ်ား ကၽြဲကူးေရပါ ျဖစ္လာမွာပါ။
အဲဒီလုိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ အလုံးအရင္း ၀င္လာၿပီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ျပဳတဲ့အခါမွာ  အိမ္ရွင္ျဖစ္တဲ့ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေတြ ဘာေတြျပင္ဆင္ထားၿပီးၿပီလဲ?။ ကုမၸဏီႀကီးေတြက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ ေဒသေတြမွာ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရင္ အဲဒီ ကုမၸဏီႀကီးေတြမွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေတြ ဘယ္ရာထူးအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းထားႏုိင္ၿပီလဲ?။ ရယူဆုပ္ကုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ထားၿပီးၿပီလား?။ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီလား?။ FDI မ်ား လာေရာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံသားေတြ အလုပ္အကုိင္ရရွိႏုိင္မယ့္ ရာထူးအဆင့္အတန္းကုိ ကၽြန္ေတာ္ေတြးျမင္ၾကည့္ႏုိင္တယ္။  ယခုလက္ရွိအေျခအေနအရဆုိရင္ အိမ္ရွင္မ်ား အလုပ္သမားဘ၀ ျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး ဧည့္သည္မ်ား အလုပ္ရွင္ဘ၀ ျဖစ္လာမယ့္အေျခအေနမ်ားနဲ႔ ကိန္းဆုိက္ေနသည္။ အိမ္ရွင္ျဖစ္ၿပီး ဂိတ္ေပါက္ေစာင့္၊ သန္႔ရွင္းေရးအဆင့္ေလာက္နဲ႔ဆုိ မျဖစ္ေတာ့ မဟုတ္ပါလား။ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ဖုုိ႔ စိန္ေခၚမႈႀကီး ေခါင္းေလာင္းထုိးၿပီေပါ့။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘာေတြကုိ လုိအပ္ေနသလဲ?။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘာေတြကုိ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ လုိေနၿပီလဲ?။ Skillful Labours ေတြျဖစ္ဖုိ႔ ဘာေတြျဖည့္ဆည္းထားဖုိ႔ အေလာတႀကီး လုိၿပီလဲ။ လူငယ္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အဂၤလိပ္စာ၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ စာရင္းအင္း၊ အီးေမးလ္ဂ်ီေမးလ္ အြန္လုိင္းခ်ိတ္ဆက္မႈ ဒါေတြကုိ ကၽြမ္းက်င္အဆင့္ မဟုတ္ရင္ေတာင္မွ အေျခခံအဆင့္အထိ သိထား၊ ေလ့လာထားၿပီးၿပီလား?။ ဒါေတြကုိ ကၽြမ္းက်င္အဆင့္ထိ ပုိင္ဆုိင္ ထားၿပီဆုိရင္ေတာ့ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီႀကီးေတြမွာ အေျခခံမဟုတ္ေသာ အလယ္အလတ္အဆင့္ အလုပ္တစ္ခု ရရွိဖုိ႔ ေသခ်ာၿပီ။ အိမ္ရွင္ေတြဟာ အလယ္အလတ္အဆင့္နဲ႔ပဲ တန္တာလား?။ ဒါရုိက္တာ၊ မန္ေနဂ်ာရာထူးေတြက ဧည့္သည္ေတြနဲ႔ပဲ တန္သလား?။ ဒါကုိလည္း ထပ္စဥ္းစားဖုိ႔ လုိျပန္ၿပီ။ ဒါဆုိရင္ ကၽြမ္းက်င္အဆင့္ထက္ ပုိတဲ့ Skill ေတြကုိ ထပ္ျဖည့္ဖုိ႔လုိေနၿပီ။ Master အဆင့္ျဖစ္ဖုိ႔ လုိၿပီ။ အခ်ိန္အားျဖင့္ မေႏွာင္းေသးပါ။ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ အနည္းငယ္ ရပါေသးတယ္။ အလုပ္အကုိင္ ရွားပါးတယ္ဆုိတာ ကုိယ့္မွာ အရည္အေသြး မရွိလုိ႔သာ ျဖစ္ၿပီး Qualification မရွိပဲ Opportunity ရွိလာစရာအေၾကာင္းကုိ မရွိပါဘူး။
လက္ရွိအေျခအေနအရ လူသားအရင္းအျမစ္စိန္ေခၚမႈျပႆနာဟာ ႀကီးမားဆဲပါ။ သုိ႔ေသာ္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ေလး ရရွိႏုိင္ေသးတယ္ဆုိတဲ့ အေနအထားမွာ ရွိေနေသးတယ္။ လူငယ္ေတြ ျပင္ဆင္ထားၾကပါ။ ဒီလုိေခတ္ ဒီလုိစနစ္မွာ အဂၤလိပ္စာ၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ စာရင္းအင္း၊ အီးေမးလ္ဂ်ီေမးလ္ အြန္လုိင္းခ်ိတ္ဆက္မႈ ဒါေတြကုိ ျပင္ဆင္တတ္ေျမာက္ထားမႈ မရွိထားရင္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ေျပာေျပာေနတဲ့ အလုပ္အကုိင္ရွားပါးမႈ(Lack Opportunity)ဆုိတာ အရင္ကထက္ ပုိဆုိးလာမွာ ျဖစ္ၿပီး ခင္ဗ်ားတုိ႔ဘ၀ေတြကလည္း ဒုံရင္းက ဒုံရင္းပါပဲဆုိတာ ေသခ်ာေနၿပီ။

Kka Sp(Opinion)

Powered by Blogger.