Thursday, May 19, 2016

ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ဘာသာေရး

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၉) ရက္

ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးေလာက၌ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခ်ဳိ႕သည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ဘာသာေရး မေရာသင့္ဟူ၍ ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။ မိမိသည္ အဆိုပါ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားကို မိမိတို႔ႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမူ ရုိးရာဓေလ့မ်ားႏွင့္ယွဥ္ျပီး လက္မခံလိုပါ။ လက္မခံရသည့္ အေၾကာင္းမွာ ေထာက္ျပစရာ မ်ားစြာရွိပါသည္။          
ေရွးယခင္ အဆက္ဆက္္က  ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ကို တည္ေထာင္လာၾကေသာ ရွင္ဘုရင္တို႔သည္ ဘာသာေရးကို အေျခခံ၍ တိုင္းျပည္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္ကို စာေပဗဟုသုတ ဖတ္ရႈမိသူတိုင္း သိၾကလိမ့္မည္ထင္ပါသည္။ ေရွးဘုရင္တို႔၏ သားသမီးမ်ားသည္ ပညာသင္ၾကားရာတြင္ မိမိတို႔ ကိုးကြယ္ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္သာ  ပညာသင္ၾကားရပါသည္။ ပညာျပည့္စုံျပီး အရြယ္ေရာက္၍ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေသာ အခါ၌လည္း မိမိဆရာျဖစ္ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ ဆုံးမၾသ၀ါဒမ်ားကို ခံယူလိုက္နာ၍ တိုင္းျပည္ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ၾကေလသည္။  ထိုသို႔ ဘာသာေရးပုဂၢိဳလ္တို႔၏ နည္းလမ္းျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ပ်က္စီးခဲ့ရသည္ဟု မည္သည့္္စာေရးဆရာမွ မွတ္တမ္းတင္ ထားျခင္းမရွိပါ။ ရွိခဲ့ေကာင္း ရွိခဲ့ေသာ္ျငားလည္း မေျပာပေလာက္ေသာ အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ ရွိလိမ့္မည္ဟု ထင္ပါသည္။  ျမန္မာ ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရရွိေအာင္ ၾကိဳးပမ္းစဥ္ အခါ၌လည္း ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ၊ ဦး၀ိစာရ စေသာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရးရရန္အတြက္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ထက္ျမက္ျပီး ဇာတိေသြးဇာတိမာန္ ႏုိးၾကားတက္ၾကြလာေစရန္ နယ္လွည့္ၿပီး အမ်ဳိးသားေရးတရားမ်ားကို ေဟာၾကား ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ အမ်ဳိးသားေရးတရားမ်ားကို ေဟာၾကားေသာေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည့္ အျခားဆရာေတာ္မ်ားလည္း  အမ်ားအျပားရွိခဲ့ပါသည္။ “ ၁၉၄၈ ”  လြတ္လပ္ေရးရျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း မိမိတို႔ တိုင္းရင္းသားမ်ား ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရသင့္သေလာက္မရဘဲဆးုံရႈံးနစ္နာမူမ်ား ရွိလာျပန္သည္။ ထို႔အျပင္   တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္လည္း       ”  ၾကီးႏုိင္ ငယ္ႏွင္း ” ဆိုသလို  အားနည္းသူကို အားၾကီးသူက အႏိုင္က်င့္ေစာ္ကားျခင္း  စေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျပန္သည္။   ထိုသို႔ ခံစားရေသာ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားတြင္ မိမိတို႔ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။  ထိုသို႔ရသင့္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကိုရရွိေအာင္ မိမိလူမ်ဳိးအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ရာ၌ မိမိတို႔ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား သာမကဘဲ မ်ဳိးခ်စ္ရဟန္းေတာ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ၾကပါသည္။ ထိုသို႔ ပါ၀င္ၾကရာတြင္ ထင္ရွားေသာ ရဟန္္းေတာ္  မ်ားမွာ ေနာင္ဟုဲင္းဆရာေတာ္  ဦးေနမိ၊ ဦးကုသလ (ခ) အဘယ (ယခုပအို၀္းအမ်ွဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ျဖားတန္စင္ဖာေအာင္ခမ္းထီ)တို႔သည္ မိမိလူမ်ဳိး ေအးခ်မ္းလြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္သြားလာႏုိင္ေရးအတြက္ က႑ေပါင္းစုံ တြင္ေနရာေဒသေပါင္းစုံရွိ   ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္  ပူေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။    
ထိုသို႔ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ မ်ဳိးခ်စ္ရဟန္းေတာ္မ်ား ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႔ ေသြးထြက္သံယိုမွ ကင္းေ၀းျပီး ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ႏုိင္ခဲ့သည္မွာလည္း လူတိုင္း အသိပင္ျဖစ္သည္။   ယေန႔ မိမိတို႔၏ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ႏိုင္ငံေရးေလာကကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္လည္း မိမိတို႔လူမ်ဳိးတြင္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္  အဓိကအခန္းက႑မွ  ပါ၀င္ေနသည္ကို  ေတြ႕ရွိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။   “၂၀၁၀ ” ႏွင့္   “၂၀၁၅ ”ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ လူထုႏိုင္ငံေရးအသိႏိုးၾကားေစရန္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အခန္းက႑အေရးပါသည္ကို ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးသည္ ဘာသာေရးႏွင့္ ကင္းကြာ၍မရဟု  သံုးသပ္မိပါသည္။      သို႔ေသာ္  ႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမျဖစ္ရန္ႏွင့္ ဘာသာေရးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမျဖစ္ေစရန္ အေရးႀကီးေလသည္။

ခြန္ရက္ခိြဳ,Powered by Blogger.