Tuesday, June 14, 2016

ပအုိ၀္းေဒသတစ္၀ွမ္းလုံး မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရးဗဟုိေကာ္မတီအစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား


ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၄) ရက္ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ဦးေဆာင္ၿပီး အစုိးရတာ၀န္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း၍ (၂-၆-၂၀၁၆)ရက္ေန႔တြင္ ပအုိ၀္းေဒသတစ္၀ွမ္းလုံး မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရး ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲကုိ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသား ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖဳိးေရးကြင္း (ဒဲဥ္းသီးေဗြကြင္း)တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ပအုိ၀္းေဒသတစ္၀ွမ္းလုံး မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရးဗဟုိေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ၎ေကာ္မတီတြင္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO)၊ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒ ဦးစီးအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ PNO-အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္(ဌာေန)၊ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNLO)၊ အထူးေဒသ(၆) ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၊ ပအုိ၀္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕၊ ပအုိ၀္းလူငယ္ကြန္ယက္(PYN)၊ ပအုိ၀္းေသြးလွဴရွင္ႏွင့္ လူမႈကူညီေရးအသင္း၊ ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းေဆးအဖြဲ႕၊ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕၊ ေကာင္ေရြလူငယ္အဖြဲ႕၊ ပါရမီဖြံံ႔ၿဖဳိးေရးကြန္ယက္(PDN)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဆန္႔က်င္ေရးအဖြဲ႕(MANA)၊ ရွမ္းေတာင္ လူမႈကြန္ယက္(SSSCSO Network)ႏွင့္ အျခားေသာ ပအုိ၀္းလူမႈ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစုံတုိ႔ႏွင့္ ေကာ္မတီ၀င္ စုစုေပါင္း(၃၄)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းသြားခဲ့ပါသည္။ ပအုိ၀္း ေဒသတ၀ွမ္းလုံး မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရးဗဟုိေကာ္မတီ၏ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကုိ (၁၁-၆-၂၀၁၆)ရက္ေန႔ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ရုံး၊ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါး ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ၎ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည္သူလူထုမ်ား သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္။ ။ စီမံခ်က္ စတင္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကား လက္၀ယ္ထား ရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာမူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕မွ သတင္းရရွိပါက အခ်ိန္မေရြး ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

ပအုိ၀္းေဒသတစ္၀ွမ္းလုံး မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရးဗဟုိေကာ္မတီအစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၁၀)ရက္ေန႔

၁။ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၁၅)ရက္ေန႔တြင္ ၿမဳိ႕နယ္အဆင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း ေခၚယူၿပီး ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရးေကာ္မတီကုိ  ဖြဲ႕စည္းသြားရန္(အြဳိင္း၊ PYN ၊ ေက်းရြာသူႀကီး၊ ေမာ္၊ တုိင္းရင္းေဆး၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အပါ)။
၂။ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းေခၚယူၿပီး ေက်းရြာသူႀကီးမ်ားမွ သက္ဆုိင္ရာေက်းရြာအဆင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ပေပ်ာက္ေရး ေကာ္မတီကုိ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းသြားရန္။
၃။ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဇြန္(၂၁)ရက္ေန႔တြင္ သက္ဆုိင္ရာေက်းရြာဥကၠ႒၊ ေက်းရြာသမာဓိလူႀကီးမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ေက်းရြာသူ/သားမ်ားကုိ ပထမအႀကိမ္ ေခၚယူအသိေပး ရွင္းလင္းရန္။
၄။ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ(၆)ရက္ေန႔တြင္ ေက်းရြာေကာ္မတီမွ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဆက္လက္ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကား သုံးစြဲသူမ်ားအား ဒုတိယအႀကိမ္ ေခၚယူသတိေပးသြားရန္။
၅။ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ(၁၆)ရက္ေန႔တြင္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရးေကာ္မတီမွ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဆက္လက္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကား သုံးစြဲသူမ်ားအား ေနာက္ဆုံး အႀကိမ္ ေခၚယူသတိေပးသြားရန္။
၆။ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ(၂၁)ရက္ေန႔ေနာက္ပုိင္းတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္မွ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဆက္လက္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသူမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရဌာနႏွင့္ ေဒသခံအာဏာပုိင္ အဖြဲ႕အစည္း တုိ႔ ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္းၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားရန္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ေဆး၀ါးကုသေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ စီမံခ်က္ျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္။
၇။ ၿမဳိ႕နယ္အဆင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရးေကာ္မတီမွ တာ၀န္ယူၿပီး သက္ဆုိင္ရာၿမဳိ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအုပ္စုတစ္ခုလွ်င္ (၁)ႀကိမ္စီျဖင့္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ(၂၁)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍  မူးယစ္ေဆး၀ါးဆုိင္ရာ ပညာေပးေဟာေျပာပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္သြားရန္။
၈။ သက္ဆုိင္ရာၿမဳိ႕နယ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရးေကာ္မတီမွ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆုိင္ရာ ပညာေပးေဟာေျပာပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ေနရာ၊ အခ်ိန္ဇယားမ်ားကုိ ေရးဆြဲၿပီး ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၁၈)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံး ထား၍ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ရုံးသုိ႔ ျပန္လည္ေပးပုိ႔လာရန္။
၉။ မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ ပညာေပးေဟာပြဲေျပာတြင္ ေဟာေျပာမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဗဟုိမူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရးေကာ္မတီမွ ပံ့ပုိးသြားရန္။
၁၀။ ေဆး၀ါးကုသေရးေကာ္မတီအား ေအာက္ပါပုဂၢဳိလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းသည္-
(၁) ဦးခြန္ျမင့္ေအာင္
(၂) ဦးခြန္သိန္းေဖ
(၃) ဗုိလ္မွဴးခြန္ေအာင္သန္း
(၄) ဆရာဦးခြန္ေက်ာ္ဆန္း
(၅) ဆရာဦးခြန္ပညာ
(၆) ေစာခြန္ေက်ာ္၀င္း
(၇) ေဒၚမုိမုိသီတာ(SSS CSO Network)
(၈) ေဒါက္တာေဒၚေအးၾကည္စိန္(MANA)
(၉) ဦးခြန္မ်ဳိးညႊန္႔
(၁၀) ဦးခြန္ဆန္းေရႊ

PNO Media

Powered by Blogger.