Monday, June 27, 2016

ျမန္မာဘရူ၀ါရီ လီမိတက္ ကရုဏာေရွးရႈျမန္မာမႈအစီအစဥ္၏ (၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ ျပဳလုပ္က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၇) ရက္

၂၀၁၆-ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၂၇) ရက္ နံနက္ ၁၀နာရီအခ်ိန္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ စစ္စံထြန္း အေထြေထြေရာဂါကု ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီးတြင္ ျမန္မာဘရူ၀ါရီလီမိတက္ ကရုဏာေရွးရႈျမန္မာမႈအစီအစဥ္မွ ႀကီးမႈး၍ (၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္စုေပါင္း ေသြးလွဴဒါန္းပြဲ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ေရွးဦးစြာ  Mr.Takeshi Minakata (MD)က ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားေပးခဲ့ၿပီး ျမန္မာဘရူ၀ါရီလီမိတက္မွ အမ်ဳိ္းသားေသြးလွဴဘဏ္သို႔ အလွဴေငြ (ငါးသိန္းက်ပ္)ေပးအပ္လွဴဒါန္းျခင္း Mr.Takeshi Minakata (MD)ႏွင့္ စ၀္စံထြန္းေဆးရံုအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာဦးစိုးထြန္းေအာင္တို႔က ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္လက္ခံရယူျခင္း ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ စ၀္စံထြန္းေဆးရံုႀကီးမွ ေရာဂါေဗဒဆရာ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာႏွင္း၀တ္ရည္ျမင့္မွ ေသြးလွဴဒါန္းျခင္းေၾကာင္း ရရိွႏိုင္ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ရွင္းလင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။
 ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာဘရူ၀ါရီလီမိတက္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ခိုင္မာစြာရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။ ကုမၸဏီစတင္တည္ေထာင္စဥ္ကပင္ ကုမၸဏီအား အက်ဳိးျပဳေနသည့္တိုင္းျပည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ ျပန္လည္ေပးဆပ္ေရးသည္ အေရးႀကီးသည့္ ကုမၸဏီ၏ရည္မွန္းခ်က္(၇)ရပ္တြင္ တစ္ရပ္အပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။ ဤရည္မွန္းခ်က္ကို ျပည့္ေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားရာတြင္ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အားကစားႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စသည့္က႑မ်ားတြင္ ျပည့္စံုေအာင္ ႀကိဳးစားရန္ရည္မွန္းခဲ့ၾကၿပီး ယခုျပဳလုပ္မည့္ ေသြးလွဴဒါန္းပြဲအစီအစဥ္သည္ က်န္းမာေရးက႑မွာ လူနာမ်ားအတြက္ အေရးပါသည့္ လွဴဒါန္းမႈသာမက လွဴဒါန္းသူမ်ားကိုယ္တိုင္ က်န္းမာေရးကို ဂရုျပဳေစေသာ လွဴဒါန္းမႈလည္းျဖစ္ပါသည္။
ဤကဲ့သို႔ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္မွစတင္ခဲ့ေသာ ကရုဏာေရွးရႈျမန္မာမႈအစီအစဥ္မွ က်င္းပေသာေသြးလွဴပြဲမ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ေသြးလွဴဒါန္းသူမ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲမ်ားကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေသြးလွဴဒါန္းျခင္း၏ အေရးႀကီးမႈကို ပိုမိုနားလည္လာေစရန္၊ အေရးေပၚလူနာမ်ားအတြက္ အခ်ိန္မီွေသြးလံုေလာက္စြာ ရရိွႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ စီးပြားဖက္/မိတ္ဖက္ဆိုင္ရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို အသက္ကယ္သူမ်ားျဖစ္လာေအာင္ စုစည္းႏိုင္ရန္ရည္မွန္း၍ ျမန္မာဘရူ၀ါရီလီမိတက္၏ ကရုဏာေရွးရႈျမန္မာမႈအစီအစဥ္မွ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲမ်ားကို က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာဘရူ၀ါရီလီမိတက္မွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားဖက္မိတ္ေဆြမ်ားသည္ ေသြးလွဴဒါန္းပြဲမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လူနာမ်ားလိုအပ္သည့္ ေသြးမ်ားကို လွဴဒါန္းလိုသည့္ ေစတနာမ်ားေပါင္းစပ္၍ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲမ်ားကို ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးၿမိဳ႕တို႔တြင္  ႏွစ္စဥ္မပ်က္ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ မိမိတို႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ား သာမက ေစတနာေသြးလွဴရွင္စီးပြားဖက္ ဆိုင္ရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွစ္စဥ္ ေစတနာအျပည့္ျဖင့္ လာေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ ေသြးပုလင္းမ်ားကို လက္ခံရရိွရံုသာမက ေရာဂါပိုးသန္႔စင္ေသာ ေသြးလွဴရွင္မ်ားလည္း တိုးတက္မ်ားျပားလာသည္ကို မ်က္ျမင္ဒိ႒ေတြ႕ျမင္လာရပါသည္။
ကရုဏာေရွးရႈျမန္မာမႈ အစီအစဥ္မွ ႀကီးမႈးသည့္ (၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ေသြးလွဴဒါန္းပြဲအခမ္းအနားကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာဘရူ၀ါရီလီမိတက္ စက္ရုံTavern ခန္းမႏွင့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသားေသြးလွဴဘဏ္ ရန္ကုန္တို႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေသြးပုလင္းေပါင္း(၅၀၄)ပုလင္းရရိွခဲ့ၿပီး၊ ဇြန္လ (၂၃)ႏွင့္(၂၄)ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာေသြးလွဴဒါန္းပြဲတြင္လည္း ေသြးပုလင္းေပါင္း (၄၉၀) ပုလင္းရရိွခဲ့ၿပီး ကရုဏာေရွးရႈ ျမန္မာမႈအစီအစဥ္မွ စုစုေပါင္းေသြးပုလင္းေပါင္း(၁၅,၅၉၀)ပုလင္းကို ယခုအခ်ိန္ထိ လွဴဒါန္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။
၎အဖြဲ႕သည္ လာမည့္ ၾသဂုတ္လႏွင့္ စက္တင္ဘာလေလာက္တြင္ ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ေတာင္ငူႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ စေသာေဒသမ်ားသို႔လည္း သြားေရာက္လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။ ဒီအလွဴကို ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၁။ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ျဖစ္စရာမလိုဘဲ သူတစ္ပါးအသက္ကို ကယ္တင္ႏိုင္ျခင္း။ ၂။ အယုတ္အလတ္အျမတ္မေရြး တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ခဲြျခားမႈမရိွဘဲ ဆက္သြယ္ႏိုင္ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားအျပင္ အျခားေကာင္းမြန္ အက်ဳိးရိွေသာအရာမ်ားစြာတို႔ေၾကာင့္ ေသြးလွဴဒါန္းပြဲမ်ားကို ျပဳလုပ္လွဴဒါန္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။ ၎အဖြဲ႔သည္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အားကစားႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး စသည့္အရာမ်ား အဓိကထားေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း က်န္းမာေရးက႑တြင္ ေသြးလွဴျခင္း အသည္းေရာင္အသား၀ါ ဘီပိုး ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးျခင္း ႏွဳတ္ခမ္းကြဲ အာေခါင္ကြဲကေလးမ်ား ကုသေပးျခင္း ဆားတ္ေရာဂါ ရွာေဖြေရးစက္၊ H1N1 ေရာဂါရွာေဖြေရးစက္မ်ားကို က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာသို႔ လွဴဒါန္းျခင္း အားကစားက႑တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားလႈပ္ရွားမႈ အစီအစဥ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္း ပညာေရးက႑တြင္ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္ႏွင့္စာၾကည့္တိုက္မ်ား ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းျခင္း သဘာ၀အႏၱရာယ္႑မွာေတာ့ မီးေဘး၊ ေရေဘးမ်ားတြင္ ပါ၀င္ကူညီ လွဴဒါန္းျခင္း စေသာအစီအစဥ္ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအေပၚျပန္လည္ေပးလွ်က္ရိွေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။
၎တို႔အေနျဖင့္ တကယ့္ကိုျဖစ္ေသာေနရာ လွဴဒါန္းခ်င္ေသာေနရာမ်ားကို ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္း တတ္ကၽြမ္းနားလည္ေသာ လူမႈကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တကယ့္ကို အေတြ႔အႀကံဳရိွေသာလူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီးမွသာ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွေၾကာင္း ယခုအခ်ိန္တြင္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ဇီ၀ိတဒါန ေဆးရံုႀကီးကို သြားေရာက္ေလ့လာလွ်က္ရိွၿပီး ေရသန္႕စင္စက္မ်ား ျခင္ေျပးစက္မ်ားကို မၾကာခင္ လွဴဒါန္းႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ရိွေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။
ျမန္မာဘရူ၀ါရီလီမိတက္၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားဖက္/ မိတ္ဖက္ဆိုင္ရွင္မ်ား ၀န္ထမ္းမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ေသြးလွဴဒါန္းပြဲကို နံက္ ၁၁း၄၅အခ်ိန္တြင္  ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီးေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ခြန္ထိြဳက္ခမ္း၊ ခြန္ပန္းစိန္Powered by Blogger.