Wednesday, June 22, 2016

ဒါနေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာ(COM)၊ ဖန္တီးအိမ္ႏွင့္ Trocaire အဖြဲ႕တို႔မွ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားအား လာေရာက္ေတြ႕ဆံု

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၂) ရက္၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၂)ရက္ေန႔  ေန႔လယ္(၁း၄၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ Smart Consultancy Group, Programme Development , M & E and Accountability Specialist မွ  Team Leader  ဦးခင္ေမာင္လြင္၊ ဒါနေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာ(COM)အဖြဲ႕မွ Project Manager ဦးကိုကိုေမာင္၊ ဖန္တီးအိမ္အဖြဲ႕မွ Program Coordinator ကို၀င္းပိုက္မ်ိဳးႏွင့္ Trocaire အဖြဲ႕မွ Project Officer မျပည့္ျပည့္ၿဖိဳးေဆြ တို႔ႏွင့္ အဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရုံး တာ၀န္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ားအား ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရုံး၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။
ထိုအဖြဲ႕မ်ားကို ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)မွ ရံုးအဖြဲ႕မွဴး ဦးေစာခြန္ေက်ာ္၀င္း၊ ေလ့က်င့္ပညာေပးေရးဌာန ဌာနမွဴး ခြန္ေဆာင္းေရႊတို႔က အဖြဲ႕အစည္းကိုယ္စား လက္ခံေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိခဲ့ပါသည္။
ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ၎အဖြဲ႕တို႔မွ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ စကား၀ိုင္းမ်ားတက္ေရာက္မႈအေပၚအေျခခံၿပီး အသိပညာျမႇင့္တင္ေရးပညာေပးလုပ္ငန္းျပန္လည္မွ်ေ၀ရာတြင္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ သက္ေရာက္မႈ(ေကာင္းက်ိဳး၊ဆိုးက်ိဳး)မ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကို ေခါင္းစဥ္အလိုက္အေသးစိတ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လူငယ္စင္တာဖြင့္လွစ္မႈအေပၚ အျမင္မ်ား၊ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အျပန္အလွန္ဖလွယ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အမွန္တကယ္လိုအပ္သည့္အရာမ်ားကို အျပန္အလွန္အဆိုျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းမ်ားဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ စာရင္းဇယားကိုင္တိုယ္မႈအခန္းက႑ႏွင့္ တာ၀န္ယူ/တာ၀န္ခံမႈ အခန္းက႑မ်ား မ်ားစြာတိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည့္အေၾကာင္းကို အက်ယ္တ၀င့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ခြန္ေသြာင္းထို (ခြန္ျဖားဗြာခမ္း)Powered by Blogger.