Wednesday, June 22, 2016

international Labour Organization-ILO အဖြဲ႕မွ ပါရမီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္(PDN)ႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၂) ရက္


၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၂)ရက္ေန႔ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္႐ုံးတြင္ International Labour Organization-ILO မွ Chief Technical Adviser/Programme Manager Matthew Maguire Consulant Susanne Lucie BAUERႏွင့္အဖြဲ႕သည္ SIYBႏွင့္ စီးပြားေရးသင္တန္းျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပအို၀္းအမိိ်ဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ႐ုံးအဖြဲ႕မွဴး ဦးေစာခြန္ေက်ာ္၀င္းႏွင့္ ပါရမီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္ ဥကၠဌ ဦးေအာင္ခင္တို႔ႏွင့္ေတြ႕ဆုံၿပီး SIYB၏ စီးပြားေရးသင္ရိုးညြန္းတမ္းမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ Businessႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္လာမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ILO၏ ပါ၀င္ကူညီႏုိင္မႈအေၾကာင္းတို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ILOအေနျဖင့္ စီးပြားေရးသင္တန္းမ်ားက္ုိ ပအို၀္းေဒသတြင္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္ ဆႏၵရိွေၾကာင္းႏွင့္ သင္ရုိးညြန္းတမ္းစာအုပ္မ်ားအား ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ဆီေလွ်ာ္သည့္ညြန္းတမ္းမ်ားႏွင့္သာ ဆက္လက္ထုတ္ေ၀ရန္ စီစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသတြင္ထြက္ရွိသည့္ င႐ုပ္သီးထြက္ကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး IOMမွ တန္ဖိုးျမႇင့္ကြင္းဆက္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္အား လာမည့္ ဇူလုိင္လဒုတိယပတ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္အတြက္ စီမံခ်က္ကာလတြင္ လိုအပ္ပါက SYIB အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ကူညီရန္အသင့္ရိွေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

နန္းဟြမ္ေပး

Powered by Blogger.