Wednesday, July 27, 2016

အတိုက္အခံမ်ားျဖင့္ ရွင္သန္ေနရေသာ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလူိင္လ (၂၇) ရက္


သက္ရွိသတၱ၀ါအမ်ားေနထိုင္ၾကေသာဤေလာကသည္ အၿမဲတိုက္၍ေနရေသာေလာကျဖစ္၏။ ဆင္၊ က်ား၊ ေခြးအစရွိေသာ တိရစာၦန္တို႔သည္လည္း စားက်က္ေျမမ်ားအတြက္၊ အသက္ရွင္သန္ဖို႔ရန္အတြက္ အခ်င္းခ်င္းကိုက္ၾက၊ တိုက္ခိုက္ေနၾကသည္။ အတိုက္အခံရွိျခင္းျဖင့္ အသက္ရွင္ၾကရ၏။ သစ္ပင္ေတာေတာင္ေရေျမမ်ားသည္လည္း ရာသီဥတုနွင့္ အံတုကာတိုက္ၾက၏။ လူသတၱ၀ါတို႔သည္လည္း ထိုနည္းအတူပင္ အသက္ရွင္ရုန္းကန္ေနၾကရသည္ပင္ မဟုတ္ပါလား။
လူတို႔သည္ တိုက္ရင္းခိုက္ရင္းျဖင့္ သြားလာလွဳပ္ရွားေနၾကရသည္။ လူသားတို႔တိုက္ခိုက္ေနၾကသည္ကို  စစ္၊ စစ္ပြဲမ်ားတြင္သာ အမ်ားအားျဖင့္ေတြ႕ျမင္ရၿပီး အျခားအရာမ်ားျဖင့္ တိုက္ေနၾကသည္ကို ေသခ်ာစြာမျမင္ရေခ်။ ေန႔စဥ္ ေစ်းမ်ားတြင္ ေရာင္းသူမ်ားလည္း ေရာင္းသူမ်ားအခ်င္းခ်င္း ၀ယ္သူမ်ားလည္း ၀ယ္သူအခ်င္းခ်င္း တိုက္ခိုက္၍ေနၾကသည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေတာင္သူတို႔သည္ ရာသီဥတု၊ ေျမႀကီးအစရွိသည္မ်ားကို ပင္ပန္းစြာတူးဆြ၍ တိုက္ၾကရေလသည္။ ကုန္သည္ပြဲစားတို႔သည္လည္း ပြဲစားအခ်င္းခ်င္း သူ႔ထက္ငါဦးေအာင္ အႀကံမ်ား၊ ဥာဏ္မ်ားျဖင့္ စစ္ထိုးေနၾကသည္။ သူ႔မိသားစုကိုယ့္မိသားစု၊ သူ႔အသိုင္းအ၀န္းကိုယ့္အသိုင္းအ၀န္း ႀကီးပြားတိုးတက္ဖို႔ရန္ အခ်င္းခ်င္းယွဥ္ၿပိဳင္ တိုက္ခိုက္ေနၾကသည္။ နိုင္ငံေရးသမားမ်ားလည္းထိုနည္းတူပင္ တိုင္းျပည္တိုးတက္ရန္နွင့္ နိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးရန္အတြက္ တိုက္ၾကသည္။ တိုက္ၾကသည္ဆိုေသာ္လည္း တိရိစာၦန္မ်ားကဲ့သို႔ ပူး၍တိုက္ၾကသည္မဟုတ္ အမ်ားအားျဖင့္ခြာ၍ တိုက္ၾကသည္၊ နည္းပညာျဖင့္တိုက္ၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ လူ႔ေလာကႀကီးသည္ တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖင့္ ႀကီးပြားတိုးတက္ ရေလသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ကမာၻေပၚရွိ မည္သည့္လူမ်ိဳး၊ မည္သည့္သတၱ၀ါမွ သက္သက္သာသာနွင့္ မႀကီးပြားနိုင္ေခ်။ သူေတာ္စင္ရဟန္းသံဃာမ်ားပင္လ်ွင္ ၿငိမ္စြာမေနနိုင္ၾကပါေပ။ ၎တို႔မွာ တရားဘာ၀နာ ပါရမီပြားမ်ားနိုင္ရန္ သာမာန္ လူမ်ားထက္ ပို၍တရားက်င့္ႀကံျခင္း၊ အားထုတ္ျခင္းျဖင့္ အၿမဲမျပတ္ အျပင္းအထန္တိုက္ခိုက္၍ေနၾကရေလသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ကမာၻေပၚ၌ အခ်င္းခ်င္းတိုက္ခိုက္ေနျခင္းမ်ား၊ စစ္မျဖစ္ပြားေနျခင္းမ်ား စသည့္အေရးမ်ားမရွိရေလေအာင္ ႀကံေဆာင္ႀကိဳးစား၍ေနသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း တိုုးတက္ႀကီးပြားျခင္း၏ သေဘာတရားကိုဆန္႔က်င္စြာ ႀကံစည္ရေလရာ မျဖစ္နိုင္ေသာအရာကို ႀကံစည္ျခင္းျဖစ္ေလသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံရွိလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ကံေဖးမလွ်င္၊ ကံဇာတာေကာင္းလွ်င္ သက္သက္သာသာျဖင့္ ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ လုပ္ကိုင္စြန္႔စားျခင္းမျပဳရပဲ ႀကီးပြားနိုင္သည္ဟု အယူရွိၾကေလရာ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သည့္အရာက ကံေကာင္းမည္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္တတ္ၾကေလသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အိပ္မက္ကိုလည္း လြန္စြာယံုၾကည္ၾက၏။ ေရကန္ထဲရွိေရမ်ားျပည့္လွ်ံေနသည္ကိုမက္လွ်င္ ေငြအစုလိုက္အပံုလိုက္ရကိန္းရွိမည္။ ကၽြဲကို မက္ပါက မိမိတြင္ ရန္သူရွိသည္။ မီးလံုးမီးရွဴး(ေမလူးဖဲုင္)ကို မက္ပါက အသုဘရွိမည္။ ေခါင္းေပၚရွိသန္းကို ျမင္မက္က သူမ်ားက မိမိအေၾကာင္းကို အတင္းတုတ္သည္။ ေတာင္ထိပ္သို႔တက္နိုင္သည္ကိုမက္က ႀကီးပြားတိုးတက္မည္။ သန္းေခါင္ေက်ာ္ မိုးေသာက္ယံအခ်ိန္မ်ားတြင္ အိပ္မက္ကပိုမွန္သည္ စသည္ျဖင့္ ယံုမွတ္ၾကေလသည္။ အိပ္မက္ မ်ားတြင္ ျမင္မက္သည့္အတိုင္း စူးစမ္းဆင္ျခင္ျခင္းမရွိပဲ အလုပ္ကိုရမ္းသန္းကာ လုပ္မိသျဖင့္ ဘ၀ပ်က္စီးသြားသည္ မ်ားကို ျမင္ဖူးေလသည္။
အမွန္စင္စစ္မွာ ဤေလာကတြင္ တကယ္ႀကီးပြားလိုက အႀကံဥာဏ္ထုတ္ကာ တကယ္အပင္ပန္းခံ၍ တိုက္ခိုက္ရ၏။ နိမိတ္မ်ား အိပ္မက္မ်ားကို ယံုၾကည္လြန္းကာ စိတ္ခ်ၿပီးဒူးနွန္႔၍ မေနအပ္ေပ။ အိပ္မက္ဆိုသည့္ အမ်ိဳးသည္ မိမိကိုယ္ကို သူေဌးဟုမွတ္ထင္၍ေနသူမွာ စည္းစိမ္ဥစၥာေပါမ်ားစြာျဖင့္ေနထိုင္ရသည့္အတိုင္း ျမင္မက္ တတ္သည္။ ကားလိုခ်င္သူအဖို႔ ကားေမာင္းေနသည္ကို မက္မည္ပင္။ စိတ္ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားျဖစ္ ေနစဥ္လည္း မက္တတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္အိပ္မက္ဆိုသည္မွာ နိုးၾကားေသာ စိတ္ဆႏၵကို အိပ္ရာထက္တြင္ျပည့္ေစသည့္ အရာမ်ိဳး ျဖစ္ေလသည္။
သို႔ျဖစ္ေလရာ ေလာက၌ ႀကီးပြားလိုသူသည္ အတိတ္နိမိတ္မ်ား အိပ္မက္မ်ားကို ယံုၾကည္ကာ ေအးေအးလူလူ မေနပဲ ပင္ပန္းစြာရွာႀကံမွ ႀကီးပြားနိုင္မည္၊ ရွာႀကံတိုက္ခိုက္ပါမွ စိတ္ခ်ရမည္။ “တကယ္ႀကိဳးစားလွ်င္ တကယ္အက်ိဳးရွိ၏” ဟူေသာ အေၾကာင္းကို ယံုၾကည္ရမည္။ မေတာ္တဆအိပ္မက္နွင့္ တိုက္ဆိုင္ကာ အက်ိဳးေပးသူ မ်ားလည္း ရွိၾကေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း မတိုက္ဆိုင္သူက ပိုမ်ားၾကေလသည္။ ေရွးေဟာင္းက်မ္းမ်ားတြင္လည္း ထိုအယူမ်ားကိုေထာက္ခံၾကေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခုေခတ္အခါတြင္ ထိုေရွးက်မ္းမ်ားကို ပညာဥာဏ္ တိုးတက္ေသာ လူမ်ိဳးတို႔သည္ လြန္စြာကိုးကားယံုၾကည္ျခင္းမရွိၾက၊ အသိဥာဏ္ဆင္ျခင္တံုတရားမ်ားျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မ်ား၊ တိုက္ခိုက္ျခင္း စသည္တို႔ကိုသာ အမ်ားအားျဖင့္ အသံုးျပဳၾကသည္။
အေနာက္တိုင္းသားတို႔ ကမာၻကိုအုပ္စိုးရသည္မွာ ပင္ပန္းစြာ စြန္႔စားလွည့္လည္ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ လွည့္လည္သည္ဆိုရာလည္း ေစ်း၀ယ္ထြက္ျခင္း၊ အေပ်ာ္သြားျခင္းမဟုတ္။ အသက္စြန္႔သည့္အခါစြန္႔ၾကရ၏။ “ေသေျမႀကီး ရွင္ေရႊထီး” ဆိုေသာစကားကို အထူးအသံုးျပဳၾကသည္။ ျမန္မာတြင္မူ ထိုစကားပံုရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ စြန္႔စားသူရွားပါးလွသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အတိတ္နိမိတ္ကတစ္ဖံု ကံၾကမၼာက တစ္လွည့္ စသည္တို႔ျဖင့္ ေမြ႕ေလ်ာ္က်င္လည္လာၾကရကား တစ္ခုခုနွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ရာ သို႔တည္းမဟုတ္ အတိုက္အခံျပဳရာ မိမိတို႔သည္ တစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ အေၾကာင္းမလွခဲ့ပါက မိမိ၏ကံညံ့၍သာျဖစ္သည္။ မည္သူမွတားဆီးမရဟု ေတြးဆကာမိမိတို႔၏ စိတ္ကိုေျပေပ်ာက္ေအာင္ ေျဖေလ့ရွိၾကသည္။ ထိုထက္ႀကီးေသာ အမွားမ်ိဳးရွိနိုင္မည္မထင္ေပ။
လူသားတို႔သည္ အထက္ကေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္းပင္ မည္သည့္အရာကိစၥတြင္မဆို အတိုက္အခံမ်ား၊ အတားအဆီးမ်ားရွိၾကစၿမဲပင္။ အမည္နာမ ဂုဏ္သတင္းမ်ားထင္ရွားေလ အတိုက္အခိုက္မ်ားေလျဖစ္သည္။  တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦးအျမင္ျခင္း အေတြးအေခၚျခင္း မတူညီၾကရာ မိမိ၏လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ အမ်ားအက်ိဳး၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ေရွ႕ရႈကာေဆာင္ရြက္ေနပါေသာ္လည္း အတိုက္အခံမ်ားအေနျဖင့္ မလိုလားမႈမ်ား၊ အျမင္ေစာင္းမႈမ်ားနွင့္ မုခ်ႀကံဳရနိုင္သည္။ ထိုအရာမ်ားကို အမုမထားပါပဲ ျပန္တိုက္ခိုက္ေက်ာ္လႊားနိုင္ပါမွ မိမိလိုခ်င္ေသာ ေရာက္ခ်င္ေသာ ပန္းတိုင္ေအာင္ျမင္မႈ ပန္းတိုင္ကို အေရာက္လွမ္းနိုင္မည္။
သို႔ျဖစ္၍ ဤဘ၀၌ အတိုက္သန္ေသာသူသည္ ပို၍တန္ခိုးၾသဇာႀကီးသည္။ ဓါတ္ႀကီးေလးပါးထဲတြင္ မီးသည္တန္ခိုးအႀကီးဆံုးေသာ ဓါတ္ျဖစ္ေလရာ ပြတ္တိုက္မွ ထြက္ေပၚလာေလသည္။ လူသားတို႔သည္လည္း မီးနွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္းေပၚ၏။ မတိုက္ေသာလူမ်ိဳး၊ အတိတ္နိမိတ္ ေအာက္တြင္သာ ေမ်ာပါေသာလူမ်ိဳးသည္ ထိုကမာၻေပၚတြင္ ေအာက္က်ေနာက္က် ေနရမည္ကား အမွန္ပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း…………….

ခြန္ရႈိင္းကို

Powered by Blogger.