Friday, July 22, 2016

အသက္ရွည္ေစလိုေသာ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလူိင္လ (၂၂) ရက္


ေလာကတြင္ လူသတၱ၀ါရယ္လို႔ျဖစ္လာခဲ့ေသာ္ အသက္ရွည္ရွည္က်န္းက်န္းမာမာ ေနထိုင္လိုသည္မွာ သဘာ၀ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အသက္ရွည္ၿပီးအနာေရာဂါကင္းစြာျဖင့္ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္လိုအပ္ေသာ ေနထိုင္မႈ ပုံစံျဖင့္ ေနထိုင္ပါမွေဘးေရာဂါမ်ားကင္းေ၀းၿပီး အသက္ရွည္စြာျဖင့္ ေနထုိင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
မိမိသည္ က်န္းမာေရးဆရာ၀န္မဟုတ္ပါ တုိင္းရင္းေဆးဆရာလည္းမဟုတ္ပါ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဗဟုသုတမ်ားျပည့္စုံမႈရွိသည္ဟူ၍လည္း မဟုတ္ပါ၊ မိမိၾကားဖူး၍ မွတ္သားၿပီးလိုက္နာရန္ ေကာင္းမြန္ ေသာက်န္းမာေရး ဗဟုသုတမ်ားကို ျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၀န္ခံအပ္ပါသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လူ၏ခႏၶာကိုယ္သည္ ပထ၀ီ(ေျမဓာတ္) အာေပါ(ေရဓာတ္) ေတေဇာ (မီးဓာတ္) ၀ါေယာ(ေလဓာတ္)ဟူေသာ ဓာတ္ႀကီးေလးပါးျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည္ႏွင့္အညီ ဓာတ္ႀကီးေလးပါးတို႔တြင္ တစ္ပါးပါးခ်ဳိ႕ယြင္း၍မရပါ၊ ဓာတ္ႀကီးေလးပါးတ္ို႔သည္ အျပန္အလွန္ထိန္းညိႇ႔ၿပီး ခႏ•ာကိုယ္အစဥ္က်န္းမာေအာင္ ေန႔စဥ္အစားအေသာက္အေနအထိုင္တို႔ိုကို အထူးဆင္ျခင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ အသက္ရွည္စြာေနထိုင္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းတို႔ကို မိမိၾကားဖူးေသာ စကားပုံတစ္ခုႏွင့္ စတင္ၿပီးတင္ျပလုိပါသည္။ ထိုစကားပုံမွာ “ ေၾကာင္လိုစား၊ ႏြားလုိေသာက္၊ ေမ်ာက္လိုေန အသက္ရွည္၏ “ ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ ေၾကာင္လိုစားဆိုသည္မွာ နည္းနည္းစားၿပီး ခဏခဏ စားေပးရန္ျဖစ္သည္၊ လူသဘာ၀သည္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ အစာအဟာရမ်ားကို ေတြ႔ေသာအခါမ်ားမ်ားစားၿပီး၊ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈမရွိေသာအစားအစာမ်ားကိုကား အစားနည္းသည္ကို လူတိုင္း လိုလိုပင္ျဖစ္သည္။ အမွန္မွာ ထိုသို႔မျဖစ္သင့္ေပ အစားအစာမ်ားကို တစ္၀တစ္ျပဲမစားဘဲ နည္းနည္းစားၿပီး ခဏခဏစားေပးရန္ျဖစ္ပါသည္၊ သို႔မွသာလွ်င္ အစာအိမ္သည္ ေကာင္းမြန္စြာအစာေျခေပးႏိုင္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္ အတြက္လိုအပ္ေသာ အဟာရဓာတ္မ်ားကိုရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။
ႏြားလိုေသာက္ဆိုသည္မွာ ေရကိုမ်ားမ်ားေသာက္ရန္ျဖစ္သည္၊ ျမန္မာစကားပုံတြင္ ေရအသက္ တစ္မနက္ဆိုေသာ္လည္း တစ္နာရီမွ်မေသာက္ရလွ်င္ မေနႏိုင္ပါ၊ အဘယ္ေၾကာင္းဆိုေသာ္ ေရသည္ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအရာျဖစ္ပါသည္။ ေရသည္ ရုပ္ကိုၾကည္လင္ စိတ္ကိုလန္းဆန္း ေစေသာ သဘာ၀ဂုဏ္သတၱိရွိသည့္အတြက္ လူႏွင့္သက္ရွိမ်ား၊ သစ္ပင္မ်ားပါမက်န္ အားထားရေသာ အရာ ျဖစ္ပါသည္။ လူတို႔တြင္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ရန္အတြက္ ေရ၊ ေလႏွင့္အာဟာရဓာတ္တို႔ကို လိုအပ္သလို သစ္ပင္တို႔တြင္လည္း ေရ၊ ေလႏွင့္ေျမၾသဇာတို႔ကိုလိုအပ္ေပသည္။ ဤသည္မွာသက္ရွိ ကမၻာအတြက္အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ထိုသုံးမ်ဳိးမွ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးခ်ဳိ႕ယြင္းလွ်င္ပင္ အသက္ရွင္ႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။
ေရကိုမည္သည့္အခ်ိန္တြင္ေသာက္သည္ျဖစ္ေစ ဆိုးက်ဳိးမျဖစ္ပါ၊ နံနက္အိပ္ရာထခ်ိန္တြင္ ေရေသာက္ သုံးေပးပါက ပိုမိုထိေရာက္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ေသာက္ျခင္းအားျဖင့္ ၀မ္းမွန္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာၾကည္လင္ျခင္း၊ အစာအိမ္ေကာင္း၍က်န္းမာျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းရွိအပူအပုတ္မ်ား ကင္းျခင္းစေသာအက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိေစပါသည္။ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးအျပဳႏိုင္ဆုံးေသာ ကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ားမွာ ေက်ာက္ကပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာက္ကပ္မွ ေရစြန္႔ထုတ္မႈမ်ားေသာေၾကာင့္ အ၀လြန္ျခင္း၊ ေဖာေရာင္ျခင္းမ်ားကိုလည္းကာ ကြယ္ႏိုင္သည္ကိုေတြ႔ရွိရပါသည္။ နံနက္အိပ္ရာထၿပီး မ်က္ႏွာမသစ္မီအခ်ိန္တြင္ ဒူးမွေျခဖမိုးအထိ ေရေလာင္း ေပးပါက တစ္ကိုယ္လုံးရွိအပူမ်ားက်ဆင္းေစၿပီး မ်က္စိမႈန္ျခင္း၊ မ်က္စိအားမေကာင္း၍ မ်က္မွန္တပ္ရျခင္းမွ ကင္းေ၀းသည္ဟု လက္ေတြ႕က်င့္သုံးေသာ ဆရာေတာ္တစ္ပါး၏ မိန္႔ၾကားခ်က္အရသိရပါသည္။  ထမင္းစားၿပီးတိုင္း ေရေႏြးတစ္ခြက္ေသာက္ေပးလွ်င္လည္း အစာအိမ္မေကာင္းသူမ်ားႏွင့္သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား အတြက္ အစာေၾကခ်က္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ေရခ်ဳိးရာတြင္လည္း ေရွးလူႀကီးသူမမ်ား၏ ေျပာစကားအရ “ေႏြကိုး၊ မိုးတစ္ဆယ္၊ ေဆာင္းတစ္ဆယ့္တစ္” ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေႏြရာသီတြင္ ကိုးနာရီ၊ မိုးရာသီတြင္ ဆယ္နာရီ၊ ေဆာင္းရာသီတြင္ ဆယ့္တစ္နာရီစေသာ အခ်ိန္မ်ားသည္ ေရခ်ဳိးရန္ သင့္ေတာ္ေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟုသိရပါသည္၊ တိက်မႈမရွိေသာ္လည္း ထိုနာရီ၀န္းက်င္တြင္ေရခ်ဳိးလွ်င္ သင့္ေတာ္မည္ဟုမွတ္ယူမိပါသည္။
ေမ်ာက္လိုေနဆိုသည္မွာ  လႈပ္လႈပ္ရွားရွားေနထိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္၊ ေနရာတစ္ခုတည္းတြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ထိုင္၍အလုပ္မလုပ္ဘဲ လႈပ္ရွားစြာေနထိုင္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ နာရီေပါင္းမ်ားစြာထိုင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္လုပ္ရေသာေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မ်က္စိမႈန္ျခင္း ဇက္ေၾကာတက္ျခင္း ဗိုက္စူထြက္လာျခင္း ခႏၶာကိုယ္လန္းဆန္းမႈမရွိ၍ ေလးလံထိုင္းမိုင္းျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။ ခႏၶာကိုယ္ကိုလႈပ္ရွားေပးျခင္းျဖင့္ အတြင္းရွိအေၾကာမ်ား၊ ေသြးေၾကာေလေၾကာမ်ားလည္ပတ္မႈ အားေကာင္းေစပါသည္။ ေတာသူေတာင္သားမ်ား အတြက္ကား ေန႔စဥ္ၿခံလုပ္ငန္းမ်ားရွိ၍ တစ္ေနကုန္လႈပ္ကိုင္ရေသာေၾကာင့္ စားေကာင္းအိပ္ေပ်ာ္ၿပီး က်န္းမာ ေရးေကာင္းမြန္ၾကသည္ကိုေတြ႔ရွိရပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပ၌ေနထိုင္ၾကေသာသူမ်ားအတြက္သည္ က်န္းမာေရးအတြက္ သီးသန္႔အခ်ိန္ေပးၿပီးလိုက္စားၾကပါသည္၊ ဥပမာ- နံနက္ခင္းတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း စက္ဘီးစီးျခင္း၊ ၾကက္ေတာင္ရုိက္ျခင္းစသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ဳိးစုံျဖင့္က်န္းမာေရးလိုက္စားၾကသည္ကိုေတြ႕ရွိရပါသည္။
ဤေဆာင္းပါးကိုဖတ္ရွဳရျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးလိုက္စားသူမ်ားအတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္မိပါသည္။ လူတိုင္းအနာေရာဂါမ်ားမွကင္းေ၀းၿပီး အသက္ရွည္စြာ အနာမဲ့ေဘးကင္းေၾကာင္း ေကာင္းမႈကုသိုလ္တရားမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံပါေစဟု ဆုေတာင္းရင္းနိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ ပါသည္။

ခြန္ေက်ာ္ထြန္း
ေလေမာ္,ေဟ့,

Powered by Blogger.