Thursday, July 7, 2016

လႈမႈေရးဆိုင္ရာ သုေတသနလုပ္ေဆာင္မႈ(SPPRG)အဖြဲ႕ႏွင့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)တို႔ပူးေပါင္း၍ တပူးထိုရြာႏွင့္ ေနာင္ေယြးရြာတြင္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ လည္ပတ္ရံပံုေငြေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပျပဳလုပ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလူိင္လ (၇) ရက္


၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇူလႈိင္လ(၆)ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္ေက်ာေက်းရြာအုပ္စု၊ တပူးထုိရြာႏွင့္ေနာင္ေယြးေက်းရြာအတြက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ လည္ပတ္ရံပံုေငြ  က်ပ္သိန္း(၄၀)စီကို လႈမႈေရးဆိုင္ရာသုေတသန လုပ္ေဆာင္မႈ(SPPRG)အဖြဲ႕မွ သုေတသနပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္က နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တပူးထိုရြာႏွင့္ ေန႔လယ္(၁း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနာင္ေယြးရြာသို႔ သြားေရာက္လွဴဒါန္းေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ေ႐ွးဦးစြာ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ဗဟုိေကာ္မတီ၊ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ပညာေပးဌာနမွ ဌာနမွဴးခြန္ေဆာင္းေရႊက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာမွာ-မိမိတို႔အဖြဲ႕ ယခုလို လည္ပတ္ရံပုံေငြလာေရာက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရျခင္းသည္ ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ား ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အခြင့္အေရးေကာင္း တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေဒသ ဦးစီးဥကၠဌႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ေတြဟာ ပညာရွင္မ်ား အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာက္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ လည္ပတ္ရံပုံေငြေတြကို ဒီထက္မက တိုးတက္မ်ားျပားလာေအာင္ တိမ္ျပာလူမႈကူညီေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ား ႀကိဳးပမ္းသြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္လည္း ဒီေဒသဟာ အမွန္တစ္ကယ္ပင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာမည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား ဦးေဆာင္ၿပီး စည္းစနစ္က်နစြာ အက်ိဳးရွိရွိ သုံးစြဲသြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
သုေတသနပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာမွာ-ဤလည္ပတ္ရံပုံေငြကုိ လာေရာက္ေပးရျခင္းသည္ ပအို၀္းကုိ္ယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ခုလုံး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေရွးေဆာင္လမ္းျပ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔သည္ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ အဓိကထား လုပ္ကိုင္သြားၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရံပုံေငြကို ၾကက္မတစ္ေကာင္ကဲ့သို႔ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ၿပီး ဥမ်ားမ်ားဥႏိုင္ေအာင္ အစာအဟာရ ေကၽြးေမြးၿပီးေစာင့္ေရွာက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရပ္ရြာအေျချပဳ လူမႈကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပုိမိုတိုးတက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပအို၀္းကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသဦးစီးဥကၠဌ၏ လမ္းညြန္ခ်က္အရ ဟုိပုံးၿမိဳ႕နယ္တြင္(၂)ရြာ၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္(၃)ရြာ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၁)ရြာ ေက်းရြာတစ္ရြာလွ်င္ က်ပ္သိန္းေပါင္း(၄၀)စီ သြားေရာက္ကူညီလွဴဒါန္းေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မည္သည့္ေက်းရြာမဆို စည္းစနစ္က်က် စံနမူနာေကာင္းေကာင္း တိုးတက္ေအာင္ထိန္းသိမ္းတတ္ပါက ဒီထက္မက အဆေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္လက္ကူညီေပးသြားဖို႔ စီစဥ္လွ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။
ထို႔ေနာက္ တာ၀န္ရွိလူႀကီးမင္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ားသည္ လည္ပတ္ရံပုံေငြ သုံးစြဲပုံသုံးစြဲနည္းကုိ အက်ယ္တ၀င့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး တပူးထုိေက်းရြာသည္ အိမ္ေျခေပါင္း(၁၁၆)အိမ္၊ ေနာင္ေယြး ေက်းရြာသည္အိမ္ေျခေပါင္း(၅၃)အိမ္ရွိေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လည္ပတ္ရံပုံေငြ ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို လႈမႈေရးဆိုင္ရာသုေတသနလုပ္ေဆာင္မႈ SPPRG အဖြဲ႕မွ သုေတသနပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္၊ သုေတသန ညိႇႏႈိင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေဇာဦး၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးကုိယ္စား အႀကီးတန္းစာေရး ခြန္တေ၀ါင္း၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးမွ ဗဟိုေကာ္မတီ၊ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ပညာေပးဌာန ဌာနမွဴး ခြန္ေဆာင္းေရႊ၊ ျပန္ၾကားေရးဌာနမွ ခြန္ေအာင္ထြိဳက္ေဗြ ၿမိဳ႕နယ္တာ၀န္ခံခြန္ထြန္းေလးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ား ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ား၊ ေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္မ်ား (၂၀၀)ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ခြန္ေအာင္ထြိဳက္ေဗြ

Powered by Blogger.