Wednesday, August 3, 2016

ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ား ဘဝလမ္းေၾကာင္းေရြးခ်ယ္ျခင္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလူိင္လ (၃) ရက္


ရံဖန္ရံခါမွာ တစ္ေယာက္တည္းေနရင္းအေတြးမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေကာင္းတလွည့္၊ ဆိုးတလွည့္ႏွင့္ မိမိကိုယ္ကိုအားမလို၊ အားမရျဖစ္ေနရသည့္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားလြန္းလွပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိမိျဖတ္သန္းရာ ေက်ာင္းသားဘ၀လမ္းခရီးသည္ ယခုခ်ိန္တြင္ျပန္ေတြးမိတိုင္းစိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ လြန္ေလၿပီးေသာမိမိတို႔ေက်ာင္းသားဘ၀ ေခတ္ကာလမွာျဖင့္(လြန္ခဲ့ေသာ (၁၀) ႏွစ္၀န္းက်င္) ပညာေရးစနစ္သည္ ေကာင္းလား၊ မေကာင္းလား ဆိုသည္ကိုတိက်စြာနားလည္ႏိုင္ျခင္းမရွိလွေပ။ အမွန္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၏ဆိုး၏ ဆိုသည္ကို စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ သိရွိၿပီးပင္ျဖစ္ေပသည္။
ေခတ္စနစ္မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ မိမိကိုယ္တိုင္သည္ပင္ “ဘယ္လမ္းေလွ်ာက္မွ ဘယ္ခရီး ေရာက္မည္၊ ဘယ္ဘာသာရပ္သည္ပင္ မိမိအတြက္သင့္ေတာ္သည္မိမိအတြက္ဘ၀အာမခံခ်က္ကို အေကာင္းဆံုးေပးစြမ္းႏိုင္သည္” ကိုသိရွိနားလည္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ မိမိသည္သာအလြန္ပင္ ညံ႔ဖ်င္းေနသူ တစ္ဦးပင္ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္နည္း။ သို႔ေသာ္ မိမိသည္ေတာရပ္ေတာရြာမွ စာသင္ေက်ာင္း၌ သာဘာသာရပ္မ်ားကိုသင္ၾကားခဲ့ရသူသာ ျဖစ္ေပသည္။ မိမိအတြက္သည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ မနက္မိုးလင္းလို႔ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ေရာက္တိုင္း ေက်ာင္းတက္မည္။ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ေရာက္တိုင္း ေက်ာင္းဆင္းအိမ္ျပန္၊ အေဆာင္ျပန္မည္။ အိမ္စာရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ က်က္စာရွိသည္ျဖစ္ေစ အတတ္ႏိုင္ဆံုးမိမိတာ၀န္မ်ားကို အစြမ္းကုန္ေက်ပြန္ေအာင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရံုပင္ျဖစ္သည္။ မိမိမွာ ရည္မွန္းခ်က္မရွိ၊ ပန္းတိုင္မရွိ၊ ေနာင္လာမည့္ဘ၀မွာ ဘယ္လမ္းခရီးသည္ မိမိအတြက္ အေကာင္းဆံုးဆိုသည္ကို သိရွိျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ၎သင္ခန္းစာမ်ားမွလည္းွ မိမိတို႔အတြက္ရရွိႏိုင္မည့္ ဗဟုသုတမ်ား၊ အတတ္ပညာ၊ အသိပညာေျမာက္မ်ားစြာကို ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ျခင္းမရွိသည္မွာ မိမိတစ္ေယာက္တည္းသာ ျဖစ္မည္ဟုမထင္မိပါ။ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဆရာ၀န္မ်ားမွအစ ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ား၊ ရံုးစာေရးမ်ားမွအဆံုး(ဌာနဆိုင္ရာတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသူမ်ားအားလံုး) ျဖစ္တည္လာမႈ၏အရင္းခံသည္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွပင္ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈသည္ ထိုလူမ်ဳိးမ်ား၏ ပညာအရည္အခ်င္းအေပၚ အဓိကက်ပါသည္။  မိမိတို႔အရပ္ေဒသ မိမိတို႔ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေတြ႔ျမင္ေနရသည့္ဆရာ၀န္ျဖစ္ေစ၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ားျဖစ္ေစ အျခားေသာညီအစ္ကိုတိုင္းရင္းသားမ်ားမွ အမ်ားဆံုးပင္ ျဖစ္သည္ကို မိမိတစ္ဦးတည္းသာသတိထားမိလိမ့္မည္ဟု မထင္မိပါ။ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးတို႔သည္ ေခတ္စနစ္အခ်ိန္အခါအရသာ ယေန႔ထက္ထိ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား နည္းေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင့္ဟု  ထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္။ ယံုၾကည္မိသည္မွာ ေခတ္စနစ္ေျပာင္းလဲ လာသည္ႏွင့္အညီ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားမွလည္း ထိုက္သင့္သေလာက္ေသာ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လာမည္။ ဆက္လက္ၿပီးအင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕၊ ဆရာ၀န္ဘြဲ႕မ်ားကိုလည္း ယခင္ကထက္ပိုမိုျမင္ေတြ႔ ရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ရန္အတြက္သည္လည္း မိမိတို႔ပအို၀္းလူငယ္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေသခ်ာစြာထားရွိၿပီး၊ မိမိတို႔ႏွင့္ အံ၀င္ကြင္က်မည့္ဘာသာရပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္တတ္ရန္လိုအပ္လြန္းလွေပသည္။
ယခုခ်ိန္မွာေတာ့ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ လြန္ေလၿပီးေသာအထက္တန္းေက်ာင္းသားဘ၀မွာ ယခုထက္ေကာင္းေသာဘြဲ႕မ်ိဳး၊ ယခုထက္ေကာင္းေသာစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ိဳး၊ ယခုထက္ေကာင္း ေသာဘ၀မ်ိဳးပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ဘာသာရပ္ကို သင္ယူခဲ့ရရင္အေကာင္းသားဟု စဥ္းစားရင္းနဲ႕သာ မသိနားမလည္ခဲ့သည့္အတြက္ ေနာင္တမ်ားႏွင့္အသက္ဆက္ေနရသည္ကို ယေန႔ေခတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ပအို၀္းလူငယ္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားမွ သင္ခန္းစာယူရင္း ေခတ္ႏွင့္ဆီေလ်ာ္ေသာ ဘြဲ႕ထူး၊ ဘြဲ႕ေကာင္းမ်ားပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ မွန္ကန္ေသာေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ ၾကပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။

ခြန္ေအာင္ႏိုင္(ခဲုင္း)

Powered by Blogger.