Friday, August 19, 2016

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားတပ္ေတာ္ PNA၊ PNO အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္(ဌာေန) ဦးေဆာင္၍ ပအို၀္းေဒသ တ၀ွမ္းလံုး မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရး ပညာေပး ေဟာေျပာပြဲမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၉) ရက္


ပအို၀္းေဒသတ၀ွမ္းလံုး မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားတပ္ေတာ္ PNA၊ PNO အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္(ဌာေန) ဦးေဆာင္ၿပီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁၆)ရက္ေန႔တြင္ စတင္၍ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ၾကေသာ အထူးေဒသ(၆)တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရး ပညာေပး ေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။
အဆိုပါ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားတပ္ေတာ္ PNA၊ PNO အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္(ဌာေန) ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔မ်ားသည္ ၾသဂုတ္(၁၆)ရက္ေန႔ ႏွင့္ (၁၇)ရက္ေန႔တြင္ (စႏၱာ;ခမ္း)ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၌ လိန္းညာေက်းရြာ အုပ္စု၊ ထီဗိဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ စင္းေတာင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ တင္းထက္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ (ျဖားဗြာခမ္း)ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ သေျပကုန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တလံုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ပင္တြန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ (မ်င္;မိုရ္;ခမ္း) ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆတ္ေသဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဇလဲဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ (သူ;ရိယခမ္း) ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ကဆ်ားရြာ၊ နမ္းဟုန္႔ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ထပ္ယံေက်းရြာ၊ ပိန္လံုေက်ာင္းတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရး ပညာေပး ေဟာေျပာ ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ေသာ အထူးေဒသ(၆)တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရး ပညာေပး ေဟာေျပာပြဲမ်ားကို ၾသဂုတ္လအတြင္း ေနရာအႏွံအျပား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎ပညာေပး ေဟာေျပာပြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မူးယစ္ေဆး၀ါးေပၚေပါက္လာပံု၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲ ေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒျပစ္ဒဏ္မ်ား၊ မူးယစ္ ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္မ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ား၊ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမည့္အပိုင္းမ်ားကို အဓိက ေဟာေျပာခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
မူးယစ္ေဆး၀ါး အႏၱရာယ္ကိုကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO) ဦးေဆာင္၍ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂)ရက္ေန႔၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသား ဘက္စံုဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး(ဒဲဥ္သီ;ေဗြ)ကြင္း၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသား ခန္းမတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရး ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းညိႇႏိုင္းေဆြးေႏြးပဲြ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစံုပါ၀င္ေသာ ပအို၀္းေဒသတ၀ွမ္းလံုး မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရးဗဟိုေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာအုပ္စုအလိုက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရးေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းေစခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ပအို၀္းေဒသတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္ကိုကာကြယ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကင္းစင္ရန္အတြက္ ပအို္၀္းေဒသတ၀ွမ္းလံုး မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရးေကာ္မတီက ပထမ(၅)ႏွစ္ စီမံခ်က္ကာလကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၁ခုႏွစ္အထိ သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ား ဘ၀ျပန္လည္ ထူေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကုသေရးစခန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ခြန္ထင္;ေလေအာင္;


Powered by Blogger.