Wednesday, August 17, 2016

PNA-အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္ဌာေနအဖြဲ႕မွ မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရး ပညာေရးေဟာေျပာပြဲက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၇) ရက္


၂၀၁၆၊ ၾသဂုတ္လ (၁၆)၊ မနက္ (၁၀)နာရီအခ်ိန္၊ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆတ္ေသဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ PNA-အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္ဌာေနအဖြဲ႕မွ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအား မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရး ပညာေပးေဟာေျပာပြဲအခမ္းအနားကုိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
အခမ္းအနားတြင္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ ျဖားတန္ခြန္ခ်စ္လယ္၊ မ်င္းမုိလ္ခမ္း၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခြန္ကုိး၊ သူရိယခမ္း ဒု-ခမ္းေဗြး ဗုိလ္မွဴးခြန္ခ်စ္အိန္၊ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ဗ်ဴဟာ(၁) ဗ်ဴဟာမွဴး ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီးခြန္ကီး၊  ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္(PNA) ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ရုံးမွ ဗုိလ္ႀကီးခြန္ဖုိးေဆာင္၊ တပ္ရင္း(၁) တပ္ရင္းမွဴး ဗုိလ္မွဴးခြန္ခမ္းတန္ တုိ႔မွ အသီးသီးေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။
ေဟာေျပာခ်က္မ်ားမွာ - ယခု မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲျဖန္႔ျဖဴးေနမႈမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားအတြက္ ႀကီးမားသည့္အႏၱရာယ္အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ အသိရွိရွိ ညီညီညြတ္ညြတ္ ပူးေပါင္းတုိက္ဖ်က္ဖုိ႔ အခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္ေႀကာင္း၊ ေက်းရြာ၊ အုပ္စု၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဗဟုိ မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရးအဖြဲ႕မ်ား အဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႔စည္းၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကစၿပီး အက်င့္စာရိတၱပ်က္စီးေနသည့္ သူမ်ားအေနျဖင့္ အသိရွိရွိ ျပဳျပင္ဖုိ႔ လုိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲသူ၊ ေရာင္း၀ယ္ျဖန္႔ျဖဴးသူ မည္သူမဆုိ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဆုိင္ရာအစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ လုိအပ္သလုိ အေရးယူသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပညာေပး ေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္းတြင္ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ရွင္းျပေဟာေျပာခဲ့ၾကပါသည္။
ဤပညာေပးေဟာေျပာပြဲသုိ႔ ေဒသခံျပည္သူလူထု (၅၀၀)ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေႀကာင္း သိရသည္။  ၾသဂုတ္(၁၆)ရက္တြင္ ပအုိ၀္းေဒသအတြင္းရွိ သူရိယခမ္း၊ စႏၱာခမ္း၊ ျဖားဗြာခမ္းမ်ားသုိ႔လည္း ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္ဌာေန (PNA)အဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕မ်ားခြဲကာ  အလားတူ မူးယစ္ေဆး၀ါးပညာေပးေဟာေျပာပြဲကုိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ခြန္ဓဇ

Powered by Blogger.