Thursday, September 1, 2016

အခ်ိန္တိုအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုိအပ္သည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ေျပာၾကား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁) ရက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ထာ၀စဥ္ေ႐ွး႐ႈၿပီး စိတ္ေစတနာ ထက္သန္စြာျဖင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း အေကာင္္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC-2 တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ (၂၁ ရာစုပင္လံု) ဖြင့္ပြဲတြင္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။
တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားရာတြင္ “ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ လိုအပ္တာထက္ ပိုၿပီး အခ်ိန္ၾကာလာရင္ ေဘးပေယာဂေတြ၊ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈေတြ၊ ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္လိုတာေတြ ပိုမို မ်ားလာႏိုင္ၿပီး ရွိရင္းစြဲ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ၿပီးသားအရာမ်ား ေပ်ာက္ပ်က္ႏိုင္ျခင္း၊ ပြတ္တိုက္မႈမ်ား မ်ားျပား လာႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္၊” အခ်ိန္တိုအတြင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၾကရန္ အႀကံျပဳလိုသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ႏိုင္ငံေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ တည္ေဆာက္ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ တက္ၾကြစြာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားအျမင္မ်ား မည္သို႔ပင္ ကြဲျပားေစကာမႈ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မျဖစ္မေနရယူလိုစိတ္” အေပၚအရင္းခံၿပီး မိမိတို႔ဘက္မွ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းအျပင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ ဒို႔တာ၀န္အေရး(၃)ပါးကို အေျခခံၿပီး ႏိုင္ငံ၏ပကတိလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမူ၀ါဒ (၃)ရပ္အေပၚတြင္ ရပ္တည္ၿပီး အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံုႏွင့္ လက္တြဲပူးေပါင္းပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဓိက ႏွလံုးသြင္း ရမည့္အခ်က္မွာ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာကို မ်က္ျခည္မျပတ္ က်င့္သံုးျခင္းႏွင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူရန္အတြက္ အမွန္တကယ္ဆႏၵရွိျခင္းတို႔သာ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းအျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံ က်င္းပေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးသည္ ျပည္ေထာင္စုသား အားလံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အခ်င္းခ်င္းၾကားက သင့္ျမတ္ေရးလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း ညီလာခံ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္က “ NCA (တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္) လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးျဖစ္တဲ့ အဖြဲ႔ေတြ႔နဲ႔ NCA မထိုးရေသးတဲ့အဖြဲ႔ေတြၾကားမွာ ၀ိ၀ါဒ ကြဲျပားမႈေတြျဖစ္ေပၚေနရင္ ကြ်န္မတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးဟာ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္မတို႔တိုင္းရင္းသားၾကားမွာ နားလည္မႈလြဲမွားတာေတြ စိတ္၀မ္းကြဲမႈေတြမရွိေစဖို႔ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္တဲ့ NCA ရဲ႕ ထီးရိပ္ေအာက္မွာ အားလံုးေရာက္ရွိလာေအာင္ ကြ်န္မတို႔ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟုလည္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ ဥကၠဌ အင္ဘန္လက အခု လက္ရွိ ေျပာေနေသာ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုသည္ ခြဲထြက္ေရး မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာလိုသည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎က “ဟိုတုန္းက က်ေနာ္တို႔ေျပာခဲ့တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဟာ စုဖြဲ႔ၿပီး ေအးအတူ၊ ပူအမွ်၊ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ဖို႔ ျဖစ္သလိုပဲ အခုက်ေနာ္တို႔ေျပာတဲ့ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုဟာလည္း ခြဲထြက္ေရးမဟုတ္ဘူးဆိုတာကို ေျပာလိုပါတယ္။ တစ္ခုဘဲ ေျပာလိုတာကေတာ့ တန္းတူရည္တူ၊ ေအးအတူ၊ ပူအမွ်၊ ယွဥ္တဲြေနထိုင္ႏိုင္ဖုိ႔ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္၊ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးနဲ႔တမ်ိဳး ဘယ္လို အျပန္အလွန္အသိမွတ္ျပဳၾကၿပီး အျပန္အလွန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကမယ္၊ မွ်ေ၀ၾကမယ္၊ ပူးေပါင္းၾကမယ္ဆိုတဲ့ သာေစ၊ နာေစ မဟုတ္တဲ့ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမစိတ္စိတ္ (သို႔မဟုတ္) ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကို ေမြးျမဴၾကဖို႔ေတာ့ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါ ၂၁-ရာစု ပင္လံု ညီလာခံတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦး၀င္းျမင့္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ မန္း၀င္းခိုင္သန္း၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမွ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး ဥကၠဌ ေစာမူတူးေစးဖိုး၊ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ ဥကၠဌ၊ KIO ဒုတိယ ဥကၠဌ အင္ဘန္လ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ နာယက ဦးတင္ဦးႏွင့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းတို႔က ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ညီလာခံသို႔ အစိုရ၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူမႈေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထိုက္သူမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိ႐ွိရပါသည္။

ခြန္ထင္;ေလေအာင္;

Powered by Blogger.