Thursday, September 1, 2016

ႏိုင္ငံေရျပႆနာကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမ်ွာ္လင့္ေၾကာင္း ပအိုု၀္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔(PNLO) ဥကၠဌ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္း ေျပာၾကား

ေတာင္ႀကီး၊၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂) ရက္


“ယခုုအစိုုးရလက္ထက္တြင္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းႏိုင္လိမ့္ဟု ေမ်ွာ္လင့္ထားေၾကာင္း”
ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္၍ စက္တင္ဘာ (၁)ရက္၊ ေနျပည္ေတာ္ MICC-2 တြင္ က်င္းပေပးေသာ ၂၁-ရာစု ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပင္လံုညီလာခံ ဒုတိယေန႔၌ မီဒီယာမ်ားကိုု ဥကၠဌ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းက မီဒီယာမ်ားကို ဤကဲ့သို႔ ေျပာထားပါသည္။ ၎က “ဒီကေန႔ ျဖစ္တည္လာတဲ့ ျပည္သူ႔အစုိးရဆိုတာ တနည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအစိုးရ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအစိုးရလက္ထက္မွာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို အင္အားသံုး ေျဖရွင္းမွာ မဟုတ္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ အမ်ားႀကီး ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။ ထုိ႔ျပင္ ယခင္္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျဖစ္စဥ္၌ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈတြင္ ျပည္သူလူထု ပါ၀င္မႈမရွိဘဲ ယခုျဖစ္စဥ္၌ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာမိသားစုႏွင့္ ျပည္သူလူထုအားေပးကူညီမႈ ရရိွေနသျဖင့္ ေအာင္ျမင္လိမ့္မယ္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းလည္းေျပာသည္။ အဆိုပါ ညီလာခံတြင္ (၁) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး           လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုဖြား ညီေနာင္မ်ားအားလံုး အျပည့္အ၀ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္၊ (၂) တန္းတူရည္တူ ဖက္ဒရယ္မူျဖင့္ ျပည္နယ္သစ္မ်ား ေပၚထြန္းခြင့္ရွိေသာ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ထူေထာင္ရန္၊ (၃) ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္အတူ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ ညီညြတ္ေသာရွမ္းျပည္ျဖစ္ေရး ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ (၄) ပအို၀္းအမ်ိဳးသားျပည္နယ္ ေပၚထြန္းေရးအတြက္ မည္သည့္အၾကမ္းဖက္ နည္းလမ္းမ်ားကိုမွ အသံုးမျပဳဘဲ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ (၅) စစ္ေရးပဋိပကၡအပါအ၀င္ အင္အားသံုး ေျဖရွင္းမႈမ်ားႏွင့္ မည္သည့္ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္မႈမ်ိဳးကိုမဆို အင္အားစုအားလံုးက သတိထားေရွာင္က်ဥ္ေပးၾကပါရန္၊ (၆) ဒီမိုကေရစီေရး တိုင္းရင္းသားေရး လႈပ္ရွားမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ထိန္းသိမ္းဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားအားလံုးကို အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးၿပီး ျပည္ပေရာက္ ဒီမိုကေရစီေရး တုိင္းရင္းသားေရးလႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားကို ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ျပန္လာႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ စသည့္ အျမင္သေဘာထားမ်ား တင္ျပသြားေၾကာင္း၊ ညီလာခံသို႔ PNLO မွ နာယက ဦးခြန္ဥကၠာ၊ ဥကၠဌ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းႏွင့္အတူ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၂)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ဒီကေန႔ ညီလာခံတြင္ အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးသည္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ႐ွိဘဲ မိမိတို႔အျမင္သေဘာထားမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ တင္ျပေနၾကျပီး ထိုသို႔တင္ရာတြင္ မတူညီေသာ အယူအဆ အမ်ိဳးမ်ိဳးထြက္ေပၚလာသည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ မတူညီေသာ အယူအဆမ်ားကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းက ဆိုထားပါသည္။ ထိုမတူညီေသာ အယူအဆမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ သဘာပတိ ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္း(KNU-အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး) ကလည္း ကြ်ႏွ္ပ္တို႔တြင္ မတူညီေသာ အယူအဆမ်ား ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုမတူကြဲျပားေသာ အယူအဆမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေအာင္ျမင္ေအာင္ ညိႇႏိႈင္းေစလိုေၾကာင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔  (PNLO)သည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ(၁၅)ရက္ တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၇ ဖြဲ႔ႏွင့္အတူ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။
          
ခြန္ထင္;ေလေအာင္;

Powered by Blogger.