Tuesday, September 13, 2016

တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ပညာတကၠသုိလ္မွ သင္တန္းသား/သူမ်ား ေခၚယူျခင္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၄) ရက္

ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO)သည္ မိမိတုိ႔ေဒသခံလူငယ္မ်ား အလုပ္အကုိင္ရ႐ွိႏုိင္ရန္အတြက္ တစ္ဖက္ တစ္လမ္းကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္႐ွိေနၿပီး၊ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ယခုအခါ တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ ပညာတကၠသုိလ္မွ သင္တန္းသား/သူမ်ား ေခၚယူေနလ်က္႐ွိပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ႏွင့္နီးစပ္ရာ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ၇-၉-၂၀၁၆ ရက္ေန႔မွစ၍ အခမဲ့ထုတ္ယူႏုိင္ၿပီး၊ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ၂၁-၁၀-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ ေလွ်ာက္လႊာထုတ္ယူခဲ့ေသာ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားသုိ႔ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ပညာတကၠသုိလ္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လုိအပ္ေသာအရာမ်ားႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။PNO Media
Powered by Blogger.