Tuesday, September 13, 2016

ပညာေခတ္ႏွင့္ မိမိတို႔ပအို၀္းေဒသ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၃) ရက္ပညာေခတ္ဟုဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ လူတိုင္းသည္ထိုစကားလုံးႏွင့္မစိမ္းဘဲရင္းႏွီးေနသည္။ သို႔ေသာ္ ပညာဆိုေသာ အရာသည္ ႀကီးက်ယ္ေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။ ပညာဆိုသည္မွာ လက္မွႈပညာ၊ စက္မႈပညာ၊ ႏူတ္မႈပညာ ဟု ေလာကအေနျဖင့္ သမုတ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရ၏။
လက္မွႈပညာဆိုသည္မွာ လက္သမား၊ ပန္းဆယ္မ်ဳိး စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ စက္မွႈပညာဆိုသည္မွာ လုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင္အသုံးျပဳေသာ စက္ပစြည္းျဖင့္လုပ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းမွန္သမွ်ကို ဆိုလိုသည္ဟု မွတ္ယူမိပါသည္။ ႏႈတ္မႈပညာဆိုသည္မွာ အေဟာအေျပာစြမ္းရည္ပညာရွင္ႏွင့္ တရားေဟာဆရာတို႔ကို ဆိုလိုပါသည္။ ပညာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေလာကဆိုရုိးစကားတစ္ခုတြင္ ေနေရာင္သည္ ေန႔အခါ၌သာ လည္းေကာင္း၊ လေရာင္သည္ ညအခါ၌သာလည္းေကာင္း ထြန္းလင္းေတာက္ပၿပီး ပညာဆိုေသာအလင္း ေရာင္သည္ကား ေနေရာင္၊ လေရာင္တို႔ႏွင့္ မတူေပမိမိဘ၀တစ္ေလွွ်ာက္လုံးေသဆုံးသည္အထိ ရာသက္ပန္ ထြန္းလင္း ေတာက္ပေစပါသည္။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေဒသနာေတာ္တြင္လည္း “ပညာသမာ အာဘာ နတၲိ” ေလာက၌ ပညာႏွင့္တူေသာ အလင္းေရာင္မရွိဟု ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါသည္။   မွန္ပါသည္ ေလာကတြင္ စိန္၊ ေ႐ႊ၊ ေငြစေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကို ခိုးယူ၍ရသကဲ့သို႔ ရန္သူမ်ဳိးငါးပါးေၾကာင့္လည္း အခ်ိန္အခါမေရြး ပ်က္စီးႏိုင္ပါသည္။ ပညာ ဆိုေသာအရာကို မည္သူမွ်ခိုးယူ၍ မရႏိုင္သကဲ့သို႔ ရန္သူမ်ဳိးငါးပါးေၾကာင့္လည္း မဖ်က္စီးႏိုင္ပါ။ ပညာေရးကို ဦးစားေပးေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မည္ေရြ႕မည္မွ်တိုးတက္သည္ကို လူတိုင္းသိရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ေရွးလူႀကီးသူမ မ်ား၏ အဆိုအရ ေလာကတြင္မတတ္ေကာင္းေသာ ပညာမရွိ၊ မသုံးေကာင္းေသာ ပညာသာ ရွိ၏ဟု ဆိုခဲ့ပါသည္။ ေလာကလူပုံအလယ္တြင္ ပညာတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးတတ္ထားသည့္ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ မတတ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္သည္ မ်ားစြာကြာျခားသည္ကို ေတ႔ြရွိရပါမည္။ ပညာတတ္သူသည္ လူပုံအလယ္တြင္ ပညာရဲရင္႔ ပြဲလယ္တင့္ ဆိုသကဲ့သို႔ ပညာဟူေသာ အေရာင္အ၀ါျဖင့္ တင့္တယ္ၿပီး ပညာမတတ္သည့္ပုဂိၢဳလ္အတြက္မူ မ်က္ႏွာသူငယ္ ျဖင့္ ေအာက္က်ေနာက္က်ျဖစ္ရပါသည္။
မိမိတို႔လူမ်ဳိးသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခေနအရ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္မတိုင္မီ အေျခအေနတြင္ ဘြဲ႕ရေသာ္လည္း အလုပ္အကိုင္မရွိသည့္အတြက္ ေတာင္ယာလုပ္ငန္းကိုသာ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘြဲ႕ရလည္းေပါက္ျပားကိုင္ရမွာဘဲ ဘြဲ႕မရလည္းေပါက္ျပားကိုင္ရမွာဘဲ ဆိုေသာ အယူအဆေၾကာင့္ မိမိတို႔ေဒသတြင္ ဘြဲ႕ရပညာတတ္လူဦးေရ နည္းပါးခဲ့သကဲ့သို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအပိုင္းတြင္လည္း မ်ားစြာေနာက္က် ခဲ့ရပါသည္။  သို႔ေသာ္ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္ခန္႕မွစ၍ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္  မိမိတို႔ ေဒသတြင္ ပညာေရးကို နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ဦးစားေပးၿပိိး အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ားလည္း အေတာ္အတင့္ရွိလာကာ ဘြဲ႕ရပညာတတ္မ်ားလည္း တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုပိုၿပီးတိုးတက္မ်ားျပားလာသည္ကို သူသူငါငါ ျမင္ေတြ႕ေနရပါသည္။ ထိုအထဲတြင္  ထူးခြ်န္ေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရဟန္းပညာတတ္၊ လူပညာတတ္ မ်ားလည္း မ်ားစြာေပၚထြက္လာခဲ့သည္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအပိုင္းတြင္ ျပည့္စုံမႈမရွိေသးေသာ္လည္း ထိုက္သင့္သေလာက္ ခံစားေနရၿပီး လူေနမႈအဆင့္အတန္းလည္း တိုးတက္လာေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔ေဒသအတြက္ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကိုရရွိေအာင္ ဆက္လက္၍ ႀကိဳးစားေပးေနသည္ကို ၀မ္းသာစြာေတြ႕ရွိရပါသည္။
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ မိမိလူမ်ဳိးမိမိေဒသ အနာဂါတ္သာယာလွပေအာင္ ပညာေရးသည္ ပဓာနပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွဘြဲ႕ရထားသူျဖစ္ပါက မိမိဘ၀တက္လမ္းအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားစြာရွိပါသည္ ”ပညာျမင့္မွ လူမ်ဳိးတင့္မည္” ဆိုတဲ့စကားအတိုင္း မိမိတို႔ပအို၀္းေဒသတြင္ မိမိတို႔၏ရင္ေသြးငယ္မ်ားအား ပညာေရးကို စိတ္ပါ၀င္စားလာေအာင္ အားေပးခ်ီးေျမာက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္ ပညာျမင့္မွမိမိ၏ လူမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ခြန္ေက်ာ္ထြန္း ေလေမာ္ေဟ့

Powered by Blogger.