Friday, September 23, 2016

မိဘ၏ေက်းဇူး

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၃) ရက္


ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ လူေလာကသို႔ေရာက္ရိွလာျခင္းမွာ ပထမဆရာျဖစ္သည့္  မိဘႏွစ္ပါး၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားေဟာ္ၾကားေတာ္မူထားသည့္ အနႏၱဂုဏ္ငါးပါးထဲတြင္ “ မာတာ ပိတုဂုေဏာ အနႏာၱ”လည္း တစ္ပါးအပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။ “ မာတာပိတုဂုေဏာ အနႏာၱ” ကို အနက္အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုရမည္ဆိုလွ်င္ “မိဘႏွစ္ပါး၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးတရားသည္ အဆုံးမရိွ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္တဂိုဏ္တည္း ” တူညီစြာ သတ္မွတ္ထားသည္ကို သိရိွၾကၿပီးျဖစ္သည္။
ဤသို႔ ႀကီးမားလွေသာမိဘေက်းဇူးကို သားသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ေတြးၾကည့္မည္ဆိုပါက အေမသည္ သားသမီးကို ပဋိသေႏၶတည္ခ်ိန္မွစၿပီး ပဋိသေႏၶအား အႏၱာရယ္အမ်ဳိးမ်ိဳးမွလြတ္ကင္းရန္ အစားအေသာက္၊ အသြားအလာ၊ အေနအထိုင္စသည္ျဖင့္အစစအရာရာဆင္ျခင္ၿပီး ခက္ခဲစြာသြားလာေနထိုင္ခဲ့ရသည္။ အေမျဖစ္သူပဋိသေႏၶတည္ခ်ိန္တြင္ မိခင္၀မ္းထဲမွကေလးႏွင့့္ ကေလးမိခင္အတြက္ အဟာရျပည့္၀ေစရန္ အေဖျဖစ္သူသည္လည္း ဆင္းရဲပင္ပန္းစြာ  မိသားစုစား၀တ္ေနေရးအတြက္ မရပ္မနားခက္ခဲစြာႀကိဳးစားၿပီး ရွာေဖြေနရပါသည္။
ထိုသို႔အခက္အခဲမ်ားကိုေက်ာ္လႊားရင္း ကိုးလလြယ္၊ ဆယ္လဖြားဆိုသည့္အတိုင္း အသက္ ႏွင့္ရင္းၿပီး ေမြးလာေသာသား/သမီးရတနာမ်ား ေသြးသားႏုနယ္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ျခင္၊ ၾကမ္းပိုးစသည့္ အေကာင္္မ်ား၏ေဘးမွကင္းလြတ္ေအာင္ နည္းမ်ဳိးစုံသုံးၿပီး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖင့္ သားသမီးမ်ားကို လူေလာကသို႔ ၀င္ေရာက္ေစခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔လူေလာကသို႔ လူသားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ေရာက္ရိွ လာရျခင္းသည္ မိဘႏွစ္ပါး၏ေက်းဇူးေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အရြယ္ေရာက္လာသည့္အခ်ိန္တြင္လည္း မိဘမ်ားသည္ သား/သမီးမ်ားလိမၼာေရးျခားမႈရိွေစရန္သြန္သင္ဆုံးမျခင္း၊ ဆရာသမားမ်ားထံသို႔အပ္ႏွံၿပီး သားသမီးမ်ားကို ပတ္၀န္းက်င္ရိွလူအမ်ားႏွင့္ရင္ေဘာင္တန္းၿပီး ဘ၀တစ္ခုကိုအဆင္ေျပေခ်ာ့ေမြ႕စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားကို သင္ၾကားေစခဲ့သည္။
“ပုဗၺာစရိယ မိႏွင့္ဘ” ဆိုသလိုပင္ မိဘမ်ားသည္ သားသမီးမ်ား၏ လက္ဦးဆရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ တာ၀န္ရိွသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ လက္ဦးဆရာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္အားေလ်ာ္စြာ အမူအက်င့္မ်ားကို ျပဳျပင္ေပးၾက ရသည္။ ထို႔ျပင္ ရရိွအပ္ေသာအေတြးအေခၚတို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးၾကရသည္။ ကေလးဆိုသည္မွာ ႏုငယ္ေသးသည့္အေလွ်ာက္ ကိုယ္ပိုင္အေတြးအျမင္လည္းမရိွသကဲ့သို႔ ကတိမ္းကပါးျဖစ္ႏိုင္ခြင့္ကလည္း မ်ားလြန္းလွေလရာ လူႀကီးမိဘမ်ားက ဤသို႔လက္ဦးဆရာတာ၀န္ကို ယူၾကရမည္။ ဆုံးမျခင္း၊ လမ္းညြန္ေပး ျခင္းကို ျပဳလုပ္ၾကရသည္။ အေၾကာင္းအရင္းခံအျဖစ္မွာ မိမိသားသမီးတို႔၏ ဘ၀ေရွ႕ေရးအတြက္ ေကာင္းစားေရးသာျဖစ္သည္။
ဤသို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ေနာက္မ်ဳိးဆက္ (မ်ဳိးဆက္သစ္) သား/သမီးမ်ား၏ ဘ၀ျမွင့္တင္ေရးသည္ လက္ဦးဆရာမိဘမ်ား၏ အေရးႀကီးေသာလုပ္ငန္းတာ၀န္ျဖစ္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ “ မေကာင္းျမစ္တာ၊ ေကာင္းရာညႊန္လတ္၊ အတတ္သင္ေစ” ဟူေသာ ၀တၱရားႀကီးမ်ားသည္ သားသမီးမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ တစ္ဖက္မွစဥ္းစားလွ်င္ အေရးႀကီးလွေပသည္။ ဤတြင္ “ေကာင္းရာ ညြန္လတ္” ဆိုသည္မွာ ဘ၀ေရွ႕ေရးရည္မွန္းခ်က္ကို ပုံသြင္းေပးျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ မိဘ၏ သား/သမီးမ်ားအေပၚ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ထားၾကသည္မွာ အတန္းေက်ာင္းကိုစၿပီးအပ္သည့္ေန႔မွစ၍ဆရာ၀န္္ႀကီး၊ အင္ဂ်င္နီယာႀကီး မ်ားျဖစ္ရမည္ဟု သား/သမီးမ်ား ပညာတတ္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာင္ျခင္းျဖင့္ မိဘတိုင္းသည္ သားသမီးမ်ား၏အနာဂတ္ဘ၀ကိုအျမင့္ႀကီးေမွ်ာမွန္းတတ္ၾကပါသည္ ။ ဥပမာ- “ ငါ့သားႀကီးလာရင္ ဆိုက္ကားသမားျဖစ္ရမည္၊ ငါ့သမီးႀကီးလာရင္ ပဲျပဳတ္ေရာင္းခိုင္းမည္” ဟု မည္သည့္မိဘမ်ားမွ မွန္းၾကမည္ မဟုတ္ေခ်။ မိဘတိုင္းသည္ သားသမီးမ်ားကို ဆရာ၀န္ႀကီး၊ အင္ဂ်င္နီယာႀကီး၊ စစ္ဗိုလ္ႀကီး၊ ႏိုင္ငံျခားျပန္ ပါရဂူႀကီးတို႔မွအစ အဆုံးစြန္ေျပာရမည္ဆုိပါက က်မ္းဂန္တတ္ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ႀကီးတို႔အထိ မွန္းၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ မိဘေက်းဇူးကိုနားမလည္ေသာ သား/သမီးမ်ား အခ်ဳိ႕သားသမီးမ်ားသည္ မိဘေမ်ာ္မွန္း သည့္အတိုင္း ျဖစ္မလာၾကေပ။ မိဘမ်ားသည္ သား/သမီးမ်ားခ်စ္စိတ္ျဖင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ၿပီး လိုအပ္သည္ မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လိမၼာေရးျခားမရိွေသာ သား/သမီး မ်ားသည္ မိဘႏွစ္ပါး၏ ယုံၾကည္မႈကို အလႊဲသုံးစားလုပ္ကာ မိမိဘ၀ကိုပ်က္စီးေအာင္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္မွာ ယေန႔ခ်ိန္တြင္ မ်က္ျမင္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
မိဘတို႔၏ေက်းဇူးတရားကို မဟာပထ၀ီကမာၻေျမႀကီးအထူအပါး ယူဇာနာေပါင္းႏွစ္သိန္း ေလးေသာင္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရမည္ဆိုပါက ေျမႀကီးသည္ ၀ါးရြက္ေလာက္မွ်သာျဖစ္သည္။ စၾကာ၀ဋာတိုက္ ယူဇနာေပါင္းတသန္းေက်ာ္သည္ မိဘေက်းဇူးႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက အပ္ဖ်ားေလာက္သာရိွပါသည္။ ယူဇနာေပါင္း သုံးေသာင္းေက်ာ္ရိွေသာ ျမင့္မိုရ္ေတာင္သည္ မိဘတို႔၏ေက်းဇူးႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ေတာင္ပို႔မွ်သာရိွပါသည္။ ယူဇနာေပါင္းသုံးေသာင္းေလးေထာင္ရိွေသာ ပင္လယ္သမုဒၵရာသည္လည္း မိဘေက်းဇူးႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ေသာက္ေရခြက္တစ္ခြက္စာသာရိွပါသည္။
ဤသို႔ျဖင့္ ေက်းဇူးႀကီးမားလွေသာ မိဘႏွစ္ပါးကို သား/သမီးမ်ားအေနျဖင့္ ျပန္ၿပီးလုပ္ေကြ်းျပဳစုရန္၊ မိဘေက်းဇူးကိုျပန္လည္ေပးဆပ္ၿပီး မျပစ္မွားရန္လိုအပ္ပါသည္။ မိဘကိုျပစ္မွားေသာ သား/သမီးမ်ားသည္ ခုလက္ရိွဘ၀တြင္ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ျခင္း၊ ေနာက္ဘ၀တြင္အပယ္ေလးဘုံငရဲက်သြားတတ္ပါသည္။ မိဘႏွစ္ပါး၏ေက်းဇူးကို အမွန္တကယ္ေပးဆပ္လိုေသာ သား/သမီးမ်ားသည္  ျပန္လည္ေပးဆပ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာရိွပါသည္။ ထိုနည္းလမ္းမ်ားစြာထဲမွ ေလာကီတရားျဖင့္ေပးဆပ္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေလာကုတၱရာတရားျဖင့္ေပးဆပ္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း မိဘမ်ားကို ျပန္လည္လုပ္ေကြ်းျပဳစုုႏိုင္ပါသည္။
ေလာကီတရားျဖင့္မိဘႏွစ္ပါးေက်းဇူးကိုေပးဆပ္ျခင္းဆိုသည္မွာ မိဘႏွစ္ပါး၏ စိတ္ခ်မ္းသာမႈႏွင့္ မိဘႏွစ္ပါး၏ စိတ္ေက်နပ္မႈအတိုင္း ေနထိုင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ မိဘမ်ားနာမက်န္းျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ေဆး၀ါးကုသျခင္း၊ အ၀တ္အစားေလွ်ာ္ဖြတ္ေပးျခင္း၊ တစ္ကုိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ေပးျခင္း စသည္ျဖင့္ သား/သမီး၀တၱရားမ်ားရိွသည့္အတိုင္း ေက်ပြန္စြာလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
ေလာကုတၱရာတရားျဖင့္ မိဘႏွစ္ပါး၏ေက်းဇူးကိုေပးဆပ္ျခင္းဆိုသည္မွာ အခ်ဳိ႕ေသာမိဘမ်ားသည္ သဒၵါတရားမရိွျခင္း၊ ရတနာသုံးပါးကိုယံုၾကည္မႈမရိွျခင္း၊ “ကံ” ကံ၏အက်ဳိးကိုယံုၾကည္မႈမရိွေသာ မိဘ မ်ားလည္းရိွၾကမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔သို႔သဒၵါတရားမရိွျခင္း၊ ရတနာသုံးပါးကိုယံုၾကည္မႈမရိွျခင္း၊ “ကံ” ကံ၏အက်ဳိးကိုယံုၾကည္မႈမရိွေသာမိဘမ်ားကို အလွဴအတန္းျပဳလုပ္လိုသည့္စိတ္မ်ားေပၚလာေစရန္ႏွင့္ ဥပုဒ္သီလေစာင့္သီတတ္လာေစရန္ သား/သမီးအေနျဖင့္ ႏိႈးေဆာ္ေျပာၾကားေပးျခင္းသည္ ေလာကုတၱရာ တရားျဖင့္ မိဘေက်းဇူးကိုျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေလာကုတၱရာတရားျဖင့္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မိဘေက်းဇူးကိုစစ္မွန္ေသာ ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ မိဘႏွစ္ပါး၏ေက်းဇူးကို သား/သမီးမ်ား၏ တာ၀န္၀တၱရားအတိုင္းအေရးထားၿပီး ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္း၊ မိဘမ်ားကိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ေကြ်းေမြးျခင္းမ်ားေက်ပြန္စြာျပဳလုပ္ပါက ယခု လက္ရိွဘ၀တြင္ခ်မ္းသာသုခရေစသကဲ့သို႔ ေနာက္ဘ၀တြင္လည္း ဆင္းရဲမႈဘ၀မွကင္းေ၀းမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိဘႏွစ္ပါးေက်းဇူးမ်ားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ကိုးကားခ်က္။ ။ ၾကည္မင္း၊ လုပ္ခ်င္တာေတြလုပ္ႏိုင္ဖို႔လုပ္သင့္တာေတြလည္းလုပ္ႏိုင္ဖို႔(တတိယအႀကိမ္)
ခြန္လိုရုဲင္း / လြယ္ေကာင္း
Powered by Blogger.