Wednesday, September 7, 2016

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားထံသို႔ေပးစာ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၇) ရက္


လူ႔ဘ၀တြင္ အရြယ္သံုးပါးရွိသည့္အနက္ ပထမအရြယ္၊ ဒုတိယအရြယ္၊ တတိယအရြယ္ဟူ၍ ခြဲျခားထားပါသည္။ ပထမအရြယ္သည္ ပညာရွာမည့္အရြယ္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအရြယ္သည္ စီးပြားေရး ရွာရမည့္အရြယ္ျဖစ္သည္။ တတိယအရြယ္သည္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္၊ တရားဘာ၀နာရွာရမည့္အရြယ္ ျဖစ္သည္။ အရြယ္သံုးပါးလံုးအေရးပါ အရာေရာက္သကဲ့သို႔ မိမိေရာက္ေနေသာ အရြယ္ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီ ေထြစြာေနတတ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ပထမအရြယ္တြင္ ေကာင္းမြန္စြာပညာသင္ယူထားမွသာလွ်င္ ဒုတိယအရြယ္တြင္ စီးပြားေကာင္းစြာရွာႏိုင္မည္။ ဒုတိယအရြယ္တြင္ စီးပြားေရးေကာင္းမွသာလွ်င္ တတိယအရြယ္တြင္ ဘုရား၊ တရား၊ ရတနာသံုးပါးကို ေကာင္းမြန္စြာ စိတ္ေအးလက္ေအးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္။ “အစေကာင္း မွ အေႏွာင္းေသခ်ာ” ဟူေသာဆိုရိုးအတိုင္း ပထမအရြယ္ကလည္းက ေကာင္းမြန္စြာေနထိုင္တတ္ပါမွ ေနာက္ေနာင္အလားအလာေကာင္းပါမည္။
လူတို႔၏သေဘာတရားသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းျဖင့္ေနထိုင္၍မရပါ။ ပတ္၀န္းက်င္၊ အသိုင္းအ၀ိုင္း ျဖင့္ အၿမဲတေစေနထိုင္ရတတ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူေနမႈဘ၀ အစျဖစ္ေသာ ပညာသင္ခ်ိန္ကတည္းကပင္ လူတိုင္းႏွင့္ေပါင္းသင္းတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားရပါမည္။ ငယ္စဥ္ဘ၀တြင္ မိမိ၏မိဘ၊ ေမာင္ႏွမ၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပေနေအာင္ေနတတ္ရပါမည္။ သို႔မွသာ မိမိ၏အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲတြင္ မ်က္ႏွာသာရၿပီး အခ်စ္ခံရမည္။ အေျခခံက်က်ေျပာရမည္ဆိုေသာ္ လူတိုင္းႏွင့္အဆင္ေျပေအာင္ ေနတတ္လွ်င္ မ်က္ႏွာျမင္ခ်စ္ခင္ခံရသူျဖစ္ရံုမက အသံၾကားလွ်င္မူ သနားသူမ်ားပါမည္။ ေက်ာင္းတြင္လည္း သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပေအာင္ေနတတ္လွ်င္ ခ်စ္ခင္သူမ်ားမည္ျဖစ္သည္။ လူတိုင္းႏွင့္အဆင္ေျပေအာင္ ေနတတ္ေသာကေလးမ်ားသည္ စာမေတာ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေတာ္သည္ျဖစ္ေစ ေက်ာင္းတြင္ရွိေသာ ဆရာ/မတိုင္း၏ အခ်စ္ကိုခံရတတ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အျခားေသာကေလးမ်ားႏွင့္ ျပႆနာ မတက္ေစဘဲ ေနထိုင္တတ္ေသာေၾကာင့္ ဆရာ/မမ်ား၏ ၿငိဳျငင္မႈကင္းမဲ့မည္ျဖစ္သည္။
ပထမအရြယ္ျဖစ္ေသာ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ၿပီးေသာေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္လည္း လူတိုင္းႏွင့္အဆင္ေျပေအာင္ေနထိုင္တတ္ေသာ အမူအက်င့္ကို က်င့္ထားရပါမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုအရြယ္သည္ စိတ္ကစားေသာအရြယ္ စူးစမ္းေလ့လာတတ္ေသာအရြယ္၊ မာန္မာနတက္တတ္ ေသာအရြယ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္၏လံႈ႕ေဆာ္မႈေနာက္ကိုလိုက္ၿပီး ထင္ရာစိုင္းတတ္သည္။ မိမိ၏ပတ္၀န္း က်င္၊ မိဘအသိုင္းအ၀ိုင္းေျပာစကား၊ ဆံုးမစကားမ်ားကို နားမေထာင္တတ္ၾကေတာ့ဘဲ မိမိစိတ္၏ေစရာကိုသာဦးတည္တတ္ေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ထိန္းရသိမ္းရခက္ေသာအရြယ္ျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေနကို ေကာင္းမြန္စြာ အုပ္ထိန္းတတ္ေသာမိဘမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္မ်ားေသာအားျဖင့္ မိဘႏွင့္ေ၀းရာ တကၠသိုလ္ျပည္ကိုသာ ပညာသင္ၾကားရျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုသာ ေနထိုင္တတ္ေအာင္၊ ျပဳမူေနထိုင္တတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ရပါမည္။
လူ႕ဘ၀တြင္ တကၠသို္လ္ေက်ာင္းသား/သူအရြယ္သည္ အေပ်ာ္ဆံုးအရြယ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအရြယ္တြင္ အေပ်ာ္မလြန္ေစခ်င္ပါေပ။  မိမိ၏ဘ၀အတြက္ ေရွ႕ေလွ်ာက္ရမည့္ခရီးကို ျပင္ဆင္ေနရေသာ အရြယ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းသိမ္းတတ္ရပါမည္။ မိမိ၏အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္လည္း ဆင္ျခင္ေရြးခ်ယ္ေပါင္းသင္းရပါလိမ့္မည္။ မိမိ၏ တယူသန္တတ္ေသာစိတ္ကို ပယ္ေဖ်ာက္ၿပီး အမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရာတြင္ ရိုးသားေဖာ္ေရြစြာ ေပါင္းသင္းတတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အက်င့္စရိုက္ ေကာင္းမြန္ေသာသူကိုသာ စိတ္ျဖင့္ေရြးေပါင္းၿပီး၊ အက်င့္စာရိတၱ၊ အက်င့္စရိုက္ မေကာင္းမြန္ေသာ သူမ်ားကိုလည္း ကိုယ္ေပါင္းစိတ္ခြါတတ္ေသာနည္းျဖင့္ ခင္မင္ခြင့္ရွိပါသည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ မျဖစ္ထိုက္ ေသာလူမႈဆက္ဆံေရးျပႆနာမ်ား၊ ေနာက္ေၾကာင္းမရွင္းေသာသူမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းမိၿပီး  ဘ၀ပါပ်က္စီးရတတ္ပါသည္။
ယေန႔ေခတ္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အမ်ားအျပားသည္ ဘ၀ကိုေမ့ပစ္ၿပီး ဘ၀င္ျမႇင့္တတ္ပါသည္။ မိမိဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး ဆက္ေလွ်ာက္ရမည့္ခရီးလမ္းေၾကာင္းကို သတိလစ္ေမ့ေမွ်ာတတ္ၾကပါသည္။ မိမိသင္ယူေလ့လာေနသည့္ ဘာသာရပ္ျဖင့္ တစ္ေန႔ေန႔တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ မိမိဘ၀အတြက္ ျပန္လည္အသံုးျပဳခ်မည္ဟု ေတြးထားၾကပံုမေပၚေပ။ တာ၀န္၀တၱရားအရ ဘြဲ႕တစ္ခုဆြတ္ခူးၿပီးလွ်င္ တာ၀န္ေက်ၿပီဟု ေတြးထားၾကပံုဟန္ေပၚေနသည္။ ပညာဆိုသည္မွာ မည္သည့္ ဘာသာရပ္တြင္ျဖစ္ေစ လက္ေတြ႔ဘ၀တြင္ အမွန္ပင္ျပန္လည္အသံုးခ်ႏိုင္ၿပီး သင္ၾကားေပးေသာ ဆရာ/မမ်ားကလည္း  ဆရာစားမခ်န္ သင္ေပးေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိတတ္ထားေသာ၊ မိမိဆြတ္ခူးရေသာ ဘာသာရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အသံုးမခ်တတ္လွ်င္ မိမိေပးဆပ္ခဲ့သမွ်အခ်ိန္သည္လည္း သဲထဲေရသြန္ပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတက္ေရာက္ေလ့လာဆည္းပူးေနေသာ ပညာ၊ ဘာသာရပ္မ်ားကို ထိထိမိမိ မိမိဘ၀အတြက္အသံုးခ်တတ္ရန္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးထဲမွာပင္ အမိအရသင္ယူရပါမည္။
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားစုေပါင္းၿပီး ပညာသင္ယူေလ့လာေနေသာ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးထဲတြင္ လူမ်ိဳးေရးမခဲြျခားဘဲ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ကေလးဘ၀ျဖစ္ေစ၊ ယခုလက္ရွိတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား/သူဘ၀ျဖစ္ေစ လူမႈဆက္ဆံေရးတြင္ လူမ်ိဳးေရးမခဲြျခားဘဲ ေဖာ္ေရြစြာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံတတ္ပါလွ်င္ တစ္ေန႔ေန႔တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္္ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ၀င္ေရာက္လာမည့္မိမိသည္ လူမႈေရးနယ္ပယ္တြင္ေနရာမရွားေပ။ မိမိသည္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းသို႕ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္လည္း မိမိကို ေဖးမကူညီမည့္ မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အဆင္သင့္ရွိေနေပလိမ့္မည္။ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ လူမႈဆက္ဆံေရးသည္ အေရးပါအရာေရာက္ေသာ က႑တစ္ခုပါ၀င္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစရွိေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အျခားေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအဆင္ေျပေစရန္ ေက်ာင္းသား/သူဘ၀ကတည္းကပင္ ေလ့လာက်င့္သံုးရမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ၏ဘ၀အတြက္၊ လူမ်ိဳးအတြက္၊ လူတိုင္းအတြက္၊ ေလာကႀကီးအတြက္၊ အရာရာတိုင္းအတြက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ပညာဟူေသာခရီးလမ္းေၾကာင္းတံတားမ်ားေပၚ ေလွ်ာက္လမ္းေနခ်ိန္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအေနျဖင့္ ငယ္စဥ္ဘ၀ကပင္ တစိုက္မတ္မတ္ ေလ့လာဆည္းပူးသင့္ပါသည္။ “ယေန႔လူငယ္ ေနာင္၀ယ္လူႀကီး” ဟုဆိုသကဲ႔သို႔ ငယ္ဘ၀ကတည္းကပင္ ပညာရပ္မ်ားကို ေသခ်ာေစ့စပ္စြာ ေလ့လာထားပါမွ မိမိသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏လူမ်ိဳး အတြက္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏မိသားစုဘ၀အတြက္လည္းေကာင္း ေကာင္းမြန္ေသာ ဦးေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိသည္ ေလာကႀကီးအတြက္ အနာဂါတ္ၾကယ္ပြင့္မ်ား ျဖစ္ဘိသကဲ့သို႔ “ကေလး ကေလး အထင္မေသးနဲ႔။ ကေလးေကာင္း မွလူႀကီးေကာင္းမွာ၊ လူႀကီးေကာင္းမွ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးတိုးတက္မွာ၊ လူႀကီးေကာင္းမွ ေလာကႀကီး ေအးခ်မ္းသာရာမွာ” ဟူေသာ စကားမ်ားကို လက္ကိုင္ထားၿပီး ပညာသင္ခ်ိန္တြင္ ဘာသာရပ္မ်ားကို ပိရိစြာေလ့လာဆည္းပူးၿပီး လူမႈဆက္ဆံေရးတြင္လည္း ေကာင္းမြန္ေအာင္ ဆက္ဆံတတ္ရန္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးၿပီး ႏိုင္ငံအတြက္ ေလာကႀကီးေအးခ်မ္းသာလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါစို႔ ဟူ၍ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။

နန္းခမ္းညာ - ေကာင္တန္ေဒသ
Powered by Blogger.