Monday, September 19, 2016

ပအို၀္;စြိဳးခြိဳ, စြိဳးခြိဳ,အြဥ္ငါ ေခါင္းေဆာင္တန္ ျဖားဗြာလွေဖ အတၳဳပၸတၱိ ေငါ၀္းတဲက္

ေတာင္;ကီ,၊ ၂၀၁၆ ဗာ;ေနင္;၊ လာစက္တင္ဘာ (၁၉) နီ

ပအို၀္;စြိဳးခြိဳ, စြိဳးခြိဳ,အြဥ္ငါ ေခါင္းေဆာင္တန္ ျဖားဗြာလွေဖ အတၳဳပၸတၱိ ေငါ၀္းတဲက္
ေကာတဲမ္းသား - ျဖားခြန္၀ိဇၨာ
PNO Media
Powered by Blogger.