Monday, September 19, 2016

Elevation Team အဖြဲ႕မွ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) တာ၀န္ရွိပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၉) ရက္


၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၁၉)ရက္၊ တနလာၤေန႔၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး၌ Elevation Team အဖြဲ႕ Tim Tounce မွ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္းရွိ စီမံကိန္း ခ်မွတ္ထားေသာေက်းရြာ (၆) ရြာမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈ ေကာင္းက်ိဳး/ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) ရံုးအဖြဲ႕မွဴး ဦးေစာခြန္ေက်ာ္၀င္း၊ ပါရမီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္ အတြင္းေရးမွဴး ခြန္ခ်စ္ဦးတို႔ႏွင့္ လာေရာက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
အဆိုပါလာေရာက္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္းရွိ စီမံကိန္း(၆)ရြာမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး စီမံကိန္းေက်းရြာမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ေကာင္းက်ိဳး/ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကၿပီး ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္တြင္ လီေမားရြာ၊ ဟိုနားရြာ၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ထာပူးထိုေက်းရြာ၊ ေနာင္ေယြးေက်းရြာ၊ နာမြန္ေက်းရြာ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ထီေရႊေက်းရြာ တို႔ ေအာင္ျမင္စြာ စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ေက်းရြာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ခမ္းေကာင္မူးေပ

Powered by Blogger.