Thursday, September 22, 2016

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး၊ ေလ့က်င့္ပညာေပးေရးဌာန သင္တန္းနည္းျပမ်ားက ဘုရားေတာင္ေရဆိပ္လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေက်ာင္းတြင္ အလွဴေငြသြားေရာက္လွဴဒါန္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၃) ရက္ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ ေရပူေက်းရြာအုပ္စု၊ ဘုရားေတာင္ေရဆိပ္ရြာ၊ ဘုရားေတာင္ေရဆိပ္ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေက်ာင္းတြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး၊ ေလ့က်င့္ပညာေပးေရးဌာန သင္တန္းနည္းျပမ်ားစုေပါင္းၿပီး ဘက္စံုျပဳျပင္မြမ္းမံေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ အလွဴေငြ(၈၀၀၀၀)က်ပ္ကို ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၂၁)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၈း၀၀)အခ်ိန္တြင္ သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။
အဆိုပါေက်ာင္းတြင္ ဦးတည္ခ်က္(၄)ရပ္ျဖစ္သည့္ (၁) စည္းကမ္းရွိရမည္ (၂) ရိုးသားရမည္ (၃) ႀကိဳးစားရမည္ (၄) သူတစ္ပါးကို ကူညီႏိုင္ရမည္ စသည္တို႔ကိုေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အေထြေထြတာ၀န္ယူသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား(၉၆)ပါး/ဦးရွိၿပီး မူလတန္းအဆင့္(၂၇)ဦး၊ အလယ္တန္းအဆင့္(၄၅၆)ဦးႏွင့္ အထက္တန္းအဆင့္(၅၈၆)ဦး စုစုေပါင္းေက်ာင္းသား/သူ(၁၀၆၉)ဦးရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသား(၁၁၉)ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းသူ(၂၃၉)ဦး စုစုေပါင္း(၃၅၈)ဦး ရွိေၾကာင္း၊ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေျဖဆိုမည့္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို ရိုးရိုးတန္း(အသစ္)ႏွင့္ အထူးတန္း(ႏွစ္က်)ဟူ၍ ခြဲျခားထားၿပီး ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရပါသည္။
ဘုရားေတာင္ေရဆိပ္ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေက်ာင္း၏ တစ္နပ္အတြက္ ကုန္က်မႈစရိတ္သည္ (၂၀၀၁၆၆) က်ပ္ ျဖစ္ၿပီး တစ္ရက္အတြက္ ကုန္က်မႈစရိတ္သည္ (၆၀၀၅၀၀) က်ပ္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္ပညာသင္ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္ေ၀ယ်ာ၀စၥမပါပဲ တစ္လအတြက္ ကုန္က်မႈစရိတ္သည္ (၁၈၀၁၅၀၀၀) က်ပ္ ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္သူ (၄၁)ဦးရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ပါသည္။

ခြန္ေသြာင္းထို (ခြန္ျဖားဗြာခမ္း)
Powered by Blogger.