Wednesday, November 9, 2016

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို (PNO) ႏွင့္ (PNLO) တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၁၀) ရက္
ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ႏွင့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNLO)တို႔က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ(၉)ရက္၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)၊ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး၌ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။

၄င္း ေတြ႔ဆံုမႈတြင္ “ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြကို က်င္းပျပဳလုပ္ခြင့္ရွိတာက အစိုးရရယ္၊ လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းရယ္ ၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အႏိုင္ရပါတီရယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ (၃)ဖြဲ႔ ရွိပါတယ္၊ ဆိုေတာ့ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေရး ကိစၥကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီႏွစ္ဖြဲ႔ကို ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ ဆိုၿပီးေတာ့ ဒီလိုေတြ႔ဆံုမႈကို ျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု (PNO) ဒု-ဥကၠဌ ျဖားခြန္ေမာင္ေသာင္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ (တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ) ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ (တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ) တစ္ခုလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာေဒသ၏ အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္(၃)ဦး စီ၊ စုစုေပါင္း(၉)ဦးစီျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္ဟု လုပ္ငန္းလမ္းညြန္တြင္ ျပဌာန္းထားပါသည္။

ထိုသို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ (PNLO) ဥကၠဌ ျဖားခြန္ျမင့္ထြန္းက “ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ဆႏၵရွိၿပီးသား ျဖစ္တယ္၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းလမ္းညြန္မွာ ျပဌာန္းထားတာ ရွိတယ္၊ အကယ္၍ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပူးေပါင္းမလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီက ဘာလာမလဲဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ၾကားမွာ မတူညီတဲ့ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြ ရွိခဲ့ရင္ သူက ညွိႏႈိင္းေပးမယ္ဆိုတဲ့ဟာရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုတာက ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပအို၀္းလူမ်ိဳးရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို မထိခိုက္ေစခ်င္တဲ့ သေဘာဘဲ ျဖစ္တယ္၊ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီက ကြ်န္ေတာ္တို႔ တန္းတူခြင့္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပအို၀္းေတြၾကားမွာ လိုက္ၿပီးညွိႏိႈင္းေပးေနရရင္  ကြ်န္ေတာ္တိို႔ ပအို၀္း သိကၡာက်တယ္ လို႔ ျမင္တယ္” ဟု ယင္းေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(၅)ခ်မွတ္ခဲ့၍ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ရန္ အစိုးရဖက္ကို အျမန္ဆံုးညႈိႏႈိင္း သြားမည္ျဖစ္ၿပီး  ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထုိက္ေသာ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အႀကိဳညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ဒီႏုိ၀င္ဘာလအတြင္း က်င္းပသြားမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ပါတီသည္ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပအို၀္းကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ျဖစ္ေသာ ဟိုပံုး၊ ဆီဆိုင္၊ ပင္ေေလာင္း (၃)ၿမိဳ႕နယ္ကို အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိထားေသာ ပါတီျဖစ္ၿပီး ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔(PNLO)သည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ(၁၅)ရက္၌    တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔(၇) ဖြဲ႔ႏွင့္အတူ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

ခြန္ထင္;ေလေအာင္;
Powered by Blogger.