Tuesday, December 13, 2016

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၄) ရက္ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ၂၀၁၀-ကစၿပီး ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲျဖစ္လာျခင္းႏွင့္အတူ ( လူ႔အခြင့္အေရး) ဆုိသည့္ ေ၀ါဟာရဟာလည္း ေခတ္စား ေရပန္းစားလာခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀)ေက်ာ္ ပိတ္ေမွာင္ေနတဲ့ စနစ္ေအာက္မွာ ရွင္သန္ႀကီးျပင္းလာခဲ့ရတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တေတြ အခြင့္အေရးတခ်ိဳ႕ စားသုံးလာခဲ့ရတယ္။ အရင္ေခတ္နဲ႔စာရင္ လြတ္လပ္မႈ အတန္အသင့္ ရရွိေနၿပီလုိ႔ေျပာရင္ မွားမယ္မထင္ပါဘူး။

ႏုိင္ငံေရးစနစ္လည္း ေျပာင္းလာၿပီျဖစ္လုိ႔ စနစ္နဲ႔အတူ ပါလာတဲ့ စံနဳန္းေတြ အနည္းႏွင့္အမ်ား ကပ္ပါလာပါတယ္။ အေျပာမ်ားေနတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးလည္း  ေပၚျပဴလာျဖစ္လာတာ ခုနဲ႔ဆုိ (၆)ႏွစ္ေလာက္ ရွိလာခဲ့ပါၿပီ။ အဲဒီ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိတာ ဘယ္လုိပါလိမ့္၊ စစ္မွန္တဲ့ အခြင့္အေရးမ်ိဳးလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ဂလုိဘယ္ေရစီးေၾကာင္းကေန ေမ်ာပါလာတဲ့ အခြင့္အေရးမ်ိဳးလား၊ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာတည္တံ့ခုိင္ၿမဲမႈကုိ ပ်က္စီးေစသည့္ အခြင့္အေရးမ်ိဳးလား ဆုိတာကုိ သတိျပဳမိဖုိ႔ လုိပါတယ္။

(သူလည္း လူပဲ၊ လူ႔အခြင့္အေရးေတာ့ ရွိသင့္တာေပါ့) လုိ႔ မဲမဲျမင္တုိင္း အခြင့္အေရးလုိ႔ လုပ္ေနရင္ အဲဒီအခြင့္အေရးက တစ္ခ်ိန္က်ရင္ ကုိယ့္လူမ်ိဳး ကုိယ္ဘာသာ ကုိယ့္သာသနာကုိ နင္းေခ်ပါလိမ့္မယ္။ ကမၻာတစ္၀န္းမွာ ဘာေတြျဖစ္ေနလဲဆုိတာ အားလုံးအသိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥေရာပႏုိင္ငံေတြမွာ သူ႔ႏုိင္ငံ ကုိယ့္ႏုိင္ငံ ဘယ္ေလာက္ထိ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ ေပးႏုိင္သလဲဆုိၿပီး လစ္ဘရယ္ ျပိဳင္ရာကေန ဂ်ာမနီက ဒုကၡသည္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ လက္ခံလုိက္တယ္။ ခု-အဲဒီဒဏ္ကုိ စခံေနရပါၿပီ။ တစ္ခ်ိန္က အင္ဒုိနီးရွား ၊ မေလးရွားတုိ႔ ဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံ ျဖစ္လ်က္နဲ႔ ခု အလုံးစုံေျပာင္းလဲသြားခဲ့ပါၿပီ။ ခု - ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ဖက္မွာလည္း လက္ေတြ႔ အၾကမ္းဖက္မႈဒဏ္ကုိ ခံေနရပါၿပီ။ သခၤန္းစာယူတတ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။

ယဥ္ေက်းမႈ၊ တန္ဖုိးထားမႈ ေတြဟာ တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ၊ တစ္ေဒသႏွင့္တစ္ေဒသ မတူပါဘူး။ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံပါ။ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶရဲ႕ အဆုံးအမ၊ သိမ္ေမြ႔တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေတြေအာက္မွာ ရွိေနခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံပါ။ ဆရာႏွင့္တပည့္၊ မိဘႏွင့္သားသမီး၊ လင္ႏွင့္မယား ေတြမွာ အဖုိးမျဖတ္ႏုိင္တဲ့ က်င့္၀တ္ေတြ ရွိေနၿပီးသားပါ။ သုိ႔ေသာ္ အခြင့္အေရးဆုိၿပီး ဂါရ၀တရားေတြ၊  က်င့္၀တ္ေတြ အႏွစ္သာရျပည့္၀တဲ့ ေလာကပါလတရားေတြ တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ ေပ်ာက္ဆုံးလာပါၿပီ။

ေပၚျပဴလာႏွင့္ အာဏာမ်ားအတြက္ ဗုဒၶက အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသလုိ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိၿပီး  ကုိုယ့္ကုိယ္ကုိ ေခတ္မွီလွပါတယ္ဆုိတဲ့ အေပါစား ခံယူခ်က္ေတြမွာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ လူငယ္ေတြမွာေရာ ကပ္ညွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဒီမုိကေရစီဆုိတာ ဗုဒၶရဲ႕ ၀ါဒပါပဲ၊  လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္ရွိတယ္၊ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ခြင့္ရွိတယ္၊ လြတ္လပ္စြာ ေရးခြင့္ရွိပါတယ္။ ဘယ္လုိေနထုိင္ ေျပာဆုိရမယ္၊ ဘယ္လုိတရားေတြကို က်င့္သုံးရင္ ဘယ္လုိအက်ိဳးေတြ ရႏုိင္တယ္၊ ဘယ္လုိမေကာင္းတာေတြကုိ လုပ္ရင္ ဘယ္လုိအက်ိဳးေတြကုိ ခံစားရမယ္ဆုိတာ  အျပည့္အစုံ ဗုဒၶက ေဟာၾကားၿပီးသားပါ။ ငါကလြဲၿပီး ဘယ္သူမွ ဘုရားမျဖစ္ရဘူးဆိုတဲ့  အတၱမ်ိဳးလည္း မရွိပါဘူး၊ ဘယ္သူမဆုိ မိမိလုိ ႀကိဳးစားရင္ မိမိလုိ ဘုရားလည္းျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ လူတုိင္းအခြင့္အေရးကုိ ေဟာေျပာခဲ့ၿပီးသားပါ။ ငါ့ကုိ မကုိးကြယ္ရင္ ဘယ္ကုိ ပုိ႔ပစ္လုိက္မယ္ စတဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ိဳး ဗုဒၶရဲ႕ ဓမၼမွာ မပါပါဘူး။ အတင္းအဓမၼ လုိက္နာကုိးကြယ္ေစတာမ်ိဳး ဗုဒၶ၀ါဒမွာ မရွိပါဘူး။ အဆုိးအေကာင္းကုိပဲ ေဟာေျပာခဲ့တယ္၊ အဓိက မိမိအေပၚမွာပဲ မူတည္ပါတယ္။ ဗုဒၶရဲ႕ ဒီမုိကေရစီက ၿငိမ္းခ်မ္းတယ္၊ မွ်တတယ္။ မ်က္ေမွာက္ပစၥဳပၸန္မွာ ခ်မ္းသာေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္ေဆာင္ရမယ္၊ အနာဂတ္အတြက္ ဘယ္လုိလုပ္ရမယ္ဆုိတာကုိ ဗုဒၶရဲ႕ဓမၼထဲမွာ ပါထားၿပီးသားပါ။

ဒီမုိကေရစီဆုိတာ အဆန္းမဟုတ္ပါဘူး၊ အခြင့္အေရးဆုိတာလည္း ကေျပာင္းကျပန္ ကေမာက္ကမ အခြင့္အေရးမ်ိဳးကုိ ဆုိလုိတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာနဲ႔ ထိခုိက္လာတဲ့ အခြင့္အေရးမ်ိဳးဆုိရင္ sorry လုပ္ဖုိ႔ ၀န္မေလးသင့္ပါ။

ခုေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားမွာ ဂလုိဘယ္ရဲ႕ သားေကာင္ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈ ပြတ္တုိက္မႈေတြ ၊ ေပါေလာဆန္တဲ့ အယူအဆေတြကုိ သည္းေျခႀကိဳက္ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ေခတ္ေတြ ေျပာင္းလဲေနတယ္၊ အဲအေျပာင္းအလဲကုိ ကုိင္တြယ္တတ္ဖုိ႔ပဲ လုိတာပါ။ လုိက္ေမ်ာစရာ မလုိပါဘူး။ တန္ဖုိးမျဖတ္ႏုိင္တဲ့ ကုိယ့္ရဲ႕တန္ဖုိးထားမႈေတြကုိ ထိန္းသိမ္းတတ္ဖုိ႔ လုိသလုိ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းလုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။

ဒီေတာ့  အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ေခတ္ကုိ သတိျပဳကာ မိမိလုပ္ေဆာင္သင့္သည္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရင္း အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သင့္ပါေၾကာင္းကုိ တင္ျပေရးသားလုိက္ရပါတယ္။

ခြန္စုထူးယံ(ဟုိနမ္း)

Powered by Blogger.