Wednesday, December 21, 2016

၂၁-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ဖလား ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲရလဒ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၁) ရက္

၂၁-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ဖလား ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲရလဒ္

အြိဳင္းပြဳံေလာ၀္ 0 – 4 အြိဳင္းေဆာင္းဖုိး
အြိဳင္းထမ္းဘုရား 2 – 0 အြိဳင္းေက်ာက္ထပ္
အြိဳင္းေပါအင္ 1 – 0 အြိဳင္းေက်ာက္နီ
အြိဳင္းေနာင္ခံ 0 – 1 အြိဳင္းေက်ာက္တန္
အြိဳင္းထီခုိး 2 – 0 ေတာင္တန္းလူငယ္
အြိဳင္းနားႏြဲ႕ 3 – 2 အြိဳင္းေနာင္ကား (ခ)
အြိဳင္းမုဲင္းေကာင္ 0 – 1 အြိဳင္းတေျဖကြဳံ
အြိဳင္းပင္မြန္, 1 – 2 အြိဳင္းေမြေတာ;
အြိဳင္းပိန္းဆယ္ 2 – 1 အိြဳင္းလြယ္ပြတ္
ဘုရာဗြာ 3 – 0 အြိဳင္းေပါမူ

Khun Paoh (Facebook) 

Powered by Blogger.