Wednesday, January 11, 2017

မိမိကိုယ္သာကိုးကြယ္ရာ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၂) ရက္


“ အတၳာဟိ အတၱေနာ နာေထာ ” ဟူ၍ ရွင္ျမတ္ဘုရားက ေဟာၾကားညႊန္ျပေတာ္မူခဲ့ဖူးပါသည္။ ဤေလာက၌ မိမိကိုယ္သာ အားကိုးရာယုံၾကည္ရာျဖစ္သည္။ မိမိ၏ အတၱ၀ိဥာဥ္ႏွင့္တူေသာ ယုံၾကည္ကိုးစားရာ အဘယ္မွာရွိအံံ့နည္း။ မိမိသာလွ်င္ မိမိဘ၀၏ အရွင္သခင္ျဖစ္ေစရမည္။ သံသရာ တည္းဟူေသာ အဏၰ၀ါတည္းဟူေသာျမစ္ျပင္က်ယ္၌ မိမိသာလွ်င္ ဘ၀ေရယာဥ္၏ ပဲ့ကိုင္မာလိန္မွဴး ျဖစ္ေစရမည္။

လူသားအားလုံးသည္ တစ္ေယာက္တည္းသာ လူ႔ေလာကသို႔လာခဲ့ၾကရသည္။ မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္ အစြမ္းအစကို အသုံးခ်လ်က္ လူ႔ဘ၀နယ္ပယ္သို႔ ရုန္းကန္ကာထြက္လာခဲ့ၾကသည္။ ေသရြာသို႔ လည္းတစ္ေယာက္တည္းသာ သြားရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အသက္ရွင္္လ်က္ရွိေသာ ကာလအပိုင္းအျခား၌လည္း မိမိ၏အစြမ္းအစကို ယုံၾကည္စြာ အသုံးခ်ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ကၽြန္မတို႔သည္  ငယ္စဥ္အခါက “ မိမိကိုယ္ကို ေကာင္းေအာင္ႀကိဳးစားမည္ ̋ ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကို ဆိုခဲ့ဖူးၾကသည္။ မိဘႏွစ္ပါးသည္ ကၽြန္မတို႔ကို ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္ၾကသည္။ ဆရာသမားမ်ားသည္ သင္ၾကား ဆုံးမလမ္းညႊန္ေပးႏိုင္ၾကပါ၏။ သုိ႔ေသာ္ဘ၀ကို လက္ေတြ႕ဖန္တီးၾကရာတြင္မူ မိမိကို္ယ္ပိုင္အစြမ္းအစျဖင့္ မႀကိဳးစားလွ်င္ဆရာမိဘတို႔လည္း မကယ္ႏိုင္ေခ်။ ဆရာမိဘတို႔၏ေက်းဇူးကိုသာ မီွခိုတြယ္ကပ္ေန ရသူတို႔မွာ ျပသာဒ္ဖ်ား၀ယ္ နားသည့္က်ီးမွ် ပမာက်ပါလိမ့္မည္။ မိဘဆရာစကားနာယူ၍ က်မ္းစာသိျမင္တတ္ေအာင္သင္ရန္မွာ မိမိ၏တာ၀န္ျဖစ္ေလသည္။

မဆာေလာင္ပါဘဲ စားေသာက္ျခင္းသည္ အရသာမရွိသကဲ့သို႔ ဆင္းရဲျခင္း၏ဒဏ္ကို မခံစားဖူး ဘဲခ်မ္းသာျခင္းသည္လည္း အရသာေပါ့ပ်က္လွ၏။ ထို႔အတူ မိမိ၏ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္းမပါဘဲ ရရွိ လာသမွ်အရာအားလုံးသည္လည္း အႏွစ္သာရကင္းမဲ့လွေခ်၏။ မိမိအက်ဳိးအတြက္ မိမိကိုယ္သာ အားကိုးရမည္ဟူေသာ အသိစိတ္ဓာတ္ကို တိရိစာၦန္မ်ား၌ပင္ အထင္အရွားေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ သူတစ္္ပါးကို အားမကိုးသင့္ေၾကာင္းသည္ လူတိုင္းကအသိပင္ျဖစ္သည္။ မိမိအသက္ရွဴျခင္းအတြက္ သူမ်ားႏွာေခါင္းကို အငွားမေတာင္းသင့္ဟု ေရွးလူႀကီးမ်ားကဆိုခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။

မိမိကိုယ္ကုိ အထင္ႀကီးလြန္းလွ်င္ မွားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိကိုယ္ကိုအထင္မႀကီးလွ်င္ မည္သည့္အရာကိုမွ် ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ မိမိ၏ စြမ္းရည္ကို  ယုံၾကည္ႏိုင္ရန္၊ မိမိ၏အရည္အခ်င္းကို ေလးစားႏိုင္ရန္ ကိုယ္တိုင္ကေနတတ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။ သူတစ္ပါး၏ အၾကည္ညိဳကိုခံလိုလွ်င္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ၾကည္ညိဳေအာင္ အရင္ေနရ၏။ သူတစ္ပါးကို ဆုံးမလိုလွ်င္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ဦးစြာဆုံးမရ၏။ ထို႔အတူသူတစ္ပါးကို အားကိုးရမည္ဟု ေတြးမိလွ်င္ မိမိကိုယ္ကိုသာ ပထမဦးဆုံးအားကိုးရာ၏။ အားထားရာ၊ ကိုးကြယ္ရာမွားမႈသည္ သံသရာတစ္ေလွ်ာက္လုံး ျပင္၍မရေသာ အမွားျဖစ္သည္။ သူတစ္ပါးကိုသာ အားကိုးျခင္းက ေနာင္တတရားႏွင့္သာ အဆုံးသတ္ရစၿမဲျဖစ္သည္။ မိမိဘ၀၏ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈကို သူတစ္ပါးထက္ မိမိကသာ အလိုလား ဆုံးျဖစ္ေပသည္။ ပထမအရြယ္၊ ဒုတိယအရြယ္ႏွင့္ တတိယအရြယ္ အသီးသီး၌ ပညာရွာၾက၊ ဥစၥာစီးပြားရွာၾက၊ တရားရွာၾကႏွင့္ လူတိုင္းသည္ မိမိ၏ဘ၀အတြက္ အၿမဲျဖည့္ဆည္းေနၾကရသည္။ ဤသို႔ႀကိဳးစားၾကရာတြင္ မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္အားကိုးသူတို႔သာ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ေအာင္ျမင္ၾကသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ မသြားပါဘဲလ်က္ ေရာက္ေသာခရီးသည္မရွိ၊ မၾကည့္ပါလ်က္ ျမင္ႏိုင္ေသာ ျဒပ္၀တၳဳသည္မရွိ၊ ၾကည့္လွ်င္ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ေတြးလွ်င္ ထင္ရွားစြာ သိျမင္ႏိုင္ပါသည္။ မိမိကိုယ္ကိုအားမကိုးပါဘဲလ်က္ ေအာင္ျမင္သူသည္ မရွိႏိုင္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈအေပါင္းကို ထည္၀ါစြာရယူရန္အတြက္ “ မိမိကိုယ္သာကိုးကြယ္ရာ ̋  ျဖစ္ေၾကာင္းအခိုင္အမာဆိုခ်င္ပါေတာ့သည္။

ကိုးကားခ်က္ - ဦးစန္းေငြစာအုပ္မွ
မူေပးမုဲင္းေကာင္
Powered by Blogger.