Monday, January 9, 2017

၉-၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ဖလား ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲရလဒ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၉) ရက္

၉-၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ဖလား ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲရလဒ္
အြိဳင္းအရန္း ႐ႈံးထြက္ပြဲစဥ္ရလဒ္

အြိဳင္းထီသိမ္း 1 – 2 ကန္ႀကီး
အြိဳင္းဖါမြန္း 0 – 3 အြိဳင္းသာလယ္
ေရေအးကြင္း 1 – 2 အြိဳင္းမဂၤလား
ေနာင္ကား(က) 0 – 1 အြိဳင္းထီတခု

Khun Paoh (Facebook)


Powered by Blogger.