Monday, January 9, 2017

၁၀-၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားမည့္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ဖလား ေဘာလုံးပြဲစဥ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၉) ရက္


၁၀-၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားမည့္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ဖလား ေဘာလုံးပြဲစဥ္
အြိဳင္းအရန္း ဆီးမီဖုိင္နယ္ပြဲစဥ္
(8:00) AM ကန္ႀကီး vs အြိဳင္းသယ္လဲ
(10:00) AM အြိဳင္းမဂၤလား vs အြိဳင္းထီတခု

အႀကီးတန္းဆီမီးဖုိင္နယ္ပြဲဥ္
(1:00) PM သထုံေပး vs ေက်ာက္တလုံးႀကီး
(3:00) PM ပင္းတယ(ဓႏုလူငယ္) vs ေနာင္တရာေဒသ

Khun Paoh (Facebook)

Powered by Blogger.