Monday, January 9, 2017

သင္မိတ္ေဆြေပါမ်ားလိုလွ်င္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၀) ရက္


ကၽြႏု္ပ္တို႔ေနထိုင္ရာ သတၱေလာကကမာၻႀကီးတြင္ ပုထုဇဥ္အေနျဖင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း ေနထို္င္၍မရသကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားသည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္လည္း မိတ္ေဆြေကာင္း မ်ားရွိၾကစၿမဲျဖစ္သည္။ ထိုမိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားသည္ သူ႔အလိုလိုႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေရာက္ရွိ လာမည္မဟုတ္သကဲ့သို႔ ေငြေၾကးေပးၿပီး၀ယ္ယူ၍လည္းမရရွိႏိုင္ပါ။ ထိုမိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ မည္သည့္ေနရာတြင္ရရွိႏိုင္မည္နည္း။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း အစဥ္အၿမဲျပဳလုပ္ေနရသည့္ အလုပ္တစ္ခုမွာ လူမ်ားကို ထိေတြ႕ဆက္ဆံရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြရန္သူမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးေကာင္းမႈ၊ မေကာင္းမႈေပၚတြင္သာ မူတည္ပါသည္။

လူတိုင္းသည္ လူအမ်ားကိုဆက္ဆံရာတြင္ ၎တို႔၏လုိအင္ဆႏၵမ်ားကိုသာ ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး တစ္ဖက္သားတို႔အား စိတ္၀င္စားေစသည္။ သို႔ေသာ္လူတိုင္းသည္ မည္သူ႔အေၾကာင္းကိုမွ မိမိ၏ အေၾကာင္းေလာက္ ပို၍စိတ္၀င္စားလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ လူတစ္စုရိုက္ထားေသာဓါတ္ပံုတြင္ သင္ပါ၀င္ေနလွ်င္္ ထိုဓါတ္ပံုကိုျမင္ေသာအခါ သင္မည္သူ႔ပံုကိုအရင္ဆံုးၾကည့္မည္နည္း။ မ်ားျပားေသာလူတို႔သည္ မိမိပံုကိုသာ အရင္ဦးဆံုးၾကည့္ၾကပါလိမ့္မည္။ သင္သည္ သူတစ္ပါးအေပၚစိတ္မ၀င္စားဘူးဆိုလွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ သူတစ္ပါးကလည္း သင့္ကိုစိတ္၀င္စားလိမ့္မည္နည္း။ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ ပါးစပ္တစ္ေပါက္တည္းပါၿပီး နားႏွစ္ေပါက္ပါရျခင္းမွာ စကားနည္းနည္းေျပာ၍ မ်ားမ်ားနားေထာင္ႏိုင္ရန္ပင္ျဖစ္သည္။ သင္၏လုိအင္ဆႏၵမ်ားကို တစ္ဖက္သားတို႔ စိတ္၀င္စားလာေအာင္ ႏွစ္ႏွစ္တိုင္တိုင္ႀကိဳးစားျခင္းထက္ တစ္ဖက္သားတို႔၏ လိုအင္ဆႏၵမ်ားကို ႏွစ္လမွ်အဟုတ္အဟတ္စိတ္၀င္စားျခင္းသည္ သင့္အားမိတ္ေဆြမ်ားျပားေစပါလိမ့္မည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးခင္မင္ရင္းႏွီးမႈမရွိလွ်င္ မၿပံဳးခ်င္ၿပံဳးခ်င္ႏွင့္ အသက္မပါဘဲ အေပၚယံသာဆက္ဆံတတ္ၾကသည္။ မၿပံဳးခ်င္ၿပံဳးခ်င္ႏွင့္ၿပံဳးရမည္မဟုတ္ပါ။ ထိုကဲ့သို႔သာ ၿပံဳးလွ်င္ ၀မ္းထဲကမပါေၾကာင္း ျမင္ရသူတိုင္းသိမည္ျဖစ္သည္။ လူတိုင္းသည္ မခ်ိၿပံဳးၿပံဳးေသာသူ စိတ္ထဲမပါဘဲ အေပၚယံသာၿပံဳးေသာသူကို မႏွစ္သက္ၾကေခ်။ လူအမ်ားႏွင့္အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ရယ္ရယ္ၿပံဳးၿပံဳး မလုပ္ဘဲ ခပ္တည္တည္ဆက္သြယ္တတ္ေသာလူမ်ားသည္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္ရန္ခဲယဥ္းေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အေပၚယံမဟုတ္ဘဲ ရင္ထဲတြင္ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲထြက္လာေသာ ၿပံဳးျခင္းျဖင့္လူအမ်ားကို မည္သည့္ကိစၥႏွင့္ပင္ဆက္သြယ္ေစကာမူ အၿပံဳးခံရသူသည္ ၿပံဳးသူ၏အလိုကို မလိုက္ေလ်ာဘဲမေနႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္သည္။  ၿပံဳးျခင္းသည္ အိမ္တြင္း၌လည္း ခ်မ္းသာသုခကိုေပးသကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းခြင္တြင္လည္း မ်က္ႏွာပြင့္လန္းေစသည္။ မိတ္ေဆြအခ်င္းခ်င္းတြင္လည္း အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္ေစၿပီး ေမာပန္းသူကိုပင္ အေမာေျပေစႏိုင္ပါသည္။

သင္သည္ မိတ္ေဆြေပါမ်ားၿပီး စကားေျပာေကာင္းသူတစ္ဦးျဖစ္လိုလွ်င္ တစ္ဖက္သားစကား ေျပာေနစဥ္ ျဖတ္မေျပာဘဲ စိတ္ပါလက္ပါ ဂရုတစိုက္နားေထာင္ပါ။ သူ႔ေခါင္းထဲတြင္ရွိေသာ အႀကံအစည္ မ်ားကို အားရေအာင္ေျပာရန္အားေပးပါ။ တစ္ဖက္သား၏အေၾကာင္းႏွင့္ သူ၏စြမ္းရည္သတၱိမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပႏိုင္ေအာင္အားေပးပါ။ သင္ႏွင့္စကားေျပာေနေသာသူသည္ သင္၏လိုအင္ဆႏၵမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားထက္ သူ႔လိုအင္ဆႏၵမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားကို အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပို၍စိတ္၀င္စားလွ်က္ ရွိေၾကာင္း အစဥ္သတိရပါ။ မ်ားစြာေသာလူတို႔သည္ ကိုယ့္ဘက္သို႔ပါေအာင္ဆြဲေဆာင္ရာ၌ စကားကို ေဖာင္ေလာက္ေအာင္ ေျပာတတ္ၾကေလသည္။ အထူးသျဖင့္ေစ်းေရာင္းေသာသူမ်ားသည္ အလြန္ အေရးႀကီးေသာ ထိုအခ်က္ကို မက်င့္သံုးၾကေခ်။ လူတစ္ေယာက္ေျပာေနေသာစကားမ်ားကို စိုက္၍ နားေထာင္ျခင္းျဖင့္ေျမာက္ေပးလွ်င္ ထိုအေျမာက္ကုိ ခံႏိုင္သူအလြန္ရွားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္ ကိစၥပင္ျဖစ္ေစ တစ္စံုတစ္ဦးႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုသည့္အခါ   မိမိအႀကံအစည္ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ မိမိ္သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုေသာသူ၏ စကားမ်ားကုိ နားစိုက္၍ေထာင္ျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ တစ္ဖက္သား၏အယူအဆကို အေလးထားရန္လည္းအလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို မွားသည္ဟု ဘယ္ေသာအခါမွမေျပာမိပါေစႏွင့္။ အကယ္၍သင္မွားခဲ့လွ်င္ ထိုအမွားကို ခ်က္ခ်င္းျမန္ျမန္ႏွင့္ ေလးေလးနက္နက္၀န္ခံပါ။ ညာတာျခင္း၊ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေပါင္းသင္းဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳျခင္း တို႔သည္ လူတစ္ေယာက္၏စိတ္ဓါတ္ကို ေျပာင္းလဲေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

ေနာက္ထပ္မိတ္ေဆြေပါမ်ားေအာင္လိုက္နာရမည့္နည္းမွာ ျငင္းခံုျခင္းကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျငင္းခံုျခင္းျဖင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ကုန္စင္ေအာင္မေရာင္းႏုိင္သကဲ့သို႔ တစ္ဖက္သား၏စိတ္ကိုလည္း ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္တစ္ဖက္သားကို ဆန႔္က်င္ဘက္လုပ္၍ ျငင္းခံုခဲ့လွ်င္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ သင္အႏိုင္ရေကာင္းရေပလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္ထိုအႏိုင္ရျခင္းသည္ အက်ိဳးမရွိေသာႏိုင္ျခင္းေပးတည္း။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုသို႔အႏိုင္ရျခင္းျဖင့္ သင္သည္ တစ္ဖက္သား၏ၾကည္ညိဳျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအယူအဆလြဲမွားေနျခင္းကို ျငင္းခံုျခင္းျဖင့္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ပါ။ သာယာေခ်ငံစြာေျပာဆိုတတ္ျခင္း၊ တစ္ဖက္သား၏ဆႏၵကို တကယ္ျပည့္၀ေအာင္္လုပ္ေပးလိုေသာ စိတ္ထားရွိျခင္းတို႔သာလွ်င္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အယူအဆလြဲေနျခင္းကို ပေပ်ာက္သြားေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေပလိမ့္သည္။ မိမိကိုယ္မိမိအထက္တန္းသို႔ ေရာက္ေအာင္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသူသည္ စကားအႏိုင္လု၍ ျငင္းခံုေနရန္အခ်ိန္မရွိေခ်။ ျငင္းခံုျခင္းမွ ေပၚေပါက္လာေသာ စိတ္တိုျခင္း၊ ရန္ၿငိဳးထားျခင္း၊ ေဒါသကို မထိန္းႏို္င္ျခင္းတို႔လည္းျဖစ္ေပၚႏိုင္၍ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားကိုလည္း ဆံုးရႈံးႏိုင္ပါသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အျခားသူမ်ားကို ကိုယ့္ဘက္ပါေအာင္ဆြဲေဆာင္ရန္၊ မိတ္ေဆြေပါမ်ားေစရန္ အတြက္ သူတစ္ပါးတို႔၏အေရးကိစၥမ်ားကို ထဲထဲ၀င္၀င္ဂရုစိုက္ပါ။ အေပၚယံမဟုတ္ဘဲ ရင္ထဲတြင္ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲထြက္လာေသာ ၿပံဳးျခင္းျဖင့္ၿပံဳးပါ။ စိတ္ပါလက္ပါ ဂရုတစိုက္နားေထာင္ပါ။ သင္မိတ္ေဆြေပါမ်ားလိုလွ်င္ ကမၻာေပၚတြင္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းသည္ ထိုသူအလိုရွိေသာ အရာမ်ားကိုေျပာ၍ ထိုအရာကိုရေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမည္ကို ျပေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ကိုးကားခ်က္ - မိတၱဗလဋီကာ(ဦးႏု)
ခြန္တေက်ာ;
ခါ;ေျပာ၀္,ၿပံဳ;

Powered by Blogger.