Thursday, February 2, 2017

စစ္ရာထူးခန္႔ခ်ဳပ္ရံုး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး(ၾကဥ္း)မွ ဘဲြ႔ရအမ်ဳိးသမီးဗိုလ္ေလာင္းမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂) ရက္
ဘဲြ႔ရအမ်ဳိးသမီးဗိုလ္ေလာင္းမ်ား အလိုရွိေၾကာင္းကို စစ္ရာထူးခန္႔ခ်ဳပ္ရံုး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး(ၾကဥ္း)မွ ၁၀.၁.၂၀၁၇ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေဖာ္ျပပါဘဲြ႔ရအမ်ဳိးအစားမွ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ ဘဲြ႔ရအမ်ဳိးသမီးမ်ား သိရွိေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႔ခ်ုဳပ္(PNO) မွတဆင့္ ေဖာ္ျပေၾကာ္ျငာေပးလိုက္ပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား အခက္အခဲရွိပါက ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (PNO)၊ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန မွ ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္။


ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး၊ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန

Powered by Blogger.