Monday, February 6, 2017

လံု႔လ၀ိရိယအရင္းခံ အလုပ္လုပ္ပါရန္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၆) ရက္


ကၽြႏု္ပ္တို႔ အမ်ားစုသည္ ေန႔စဥ္ လုပ္ေနက် သမား႐ိုးက်အလုပ္မ်ားျဖင့္ လက္မလည္ေအာင္ ျဖစ္ေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စကို မျမင္ႏိုင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ စင္စစ္ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ အတြင္းသႏၲာန္၌ ကိန္းေအာင္းေနေသာ ျမဳပ္ေနေသာ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စမ်ား ရွွိေနၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အဓိကတာဝန္မွာမိမိတို႔၏ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စကို အျမန္ဆံုးေဖာ္ထုတ္ အသံုးခ်ရန္သာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူနည္းစုသာလွ်င္  ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ၾကသည္၊ အသံုးခ်ႏိုင္ၾကသည္။ အမ်ားစုမွာ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စကို ဘယ္ေတာ့မွ မေဖာ္ထုတ္ဘဲတစ္သက္လံုး ေရစုန္ေမ်ာ ကမ္းတင္ဘ၀ျဖင့္သာ ေနသြားၾကသည္။

ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စကို ေဖာ္ထုတ္ေသာ သူမ်ားမွာလည္းရာႏႈန္းျပည့္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းမရိွၾက။ ဥပမာ- နံရံကပ္ သင္ပုန္းႀကီးတစ္ခု ဖန္ဆင္းလိုက္ပါ။ ထိုသင္ပုန္းႀကီးေပၚတြင္ စက္ဝိုင္းတစ္ခု ဆြဲလိုက္ပါ။ စက္ဝိုင္း အလယ္ဗဟိုတြင္ အစက္ကေလးတစ္စက္ ေရးလိုက္ပါ။ စက္ဝိုင္း၏ ပတ္ပတ္လည္မ်ဥ္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဟူ၍မွတ္ပါ။ သို႔ဆိုလွ်င္ စက္ဝိုင္း၏ အလယ္ဗဟိုအစက္ကေလးမွ ေန၍ ေအာင္ျမင္မႈအခြင့္အလမ္းမ်ားရွိရာ ပတ္ပတ္လည္မ်ဥ္းဆီသို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ထြက္ခြာၾကမည္။ ကိုင္း--- ထြက္ခြာလာၾကၿပီဆိုပါစို႔--

ယင္းသို႔ထြက္လာရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အကြာအေဝးသို႔ ေရာက္ေသာအခါ စိတ္ပ်က္ လက္ေလ်ွာၿပီး မူလေနရာသို႔ ျပန္လာခဲ႔ၾကသည္။ မိမိတို႔ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈ ဘာမွမရရွိခဲ့ၾက။ ေနာက္တဖန္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ စိတ္အား ထက္သန္လာၿပီး ထိုခရီးကို ထပ္မံထြက္ခြာျပန္သည္။ ဤတစ္ႀကိမ္ ဗဟိုအစက္ကေလးႏွင့္ ပတ္လည္မ်ဥ္းတို႔၏အၾကား အကြာအေဝး၏  ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ေရာက္ ေသာအခါ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အခက္အခဲ ေၾကာင့္လက္ေျမွာက္အရႈံးေပးကာ မူလေနရာသို႔ပင္ တပ္ေခါက္၍ ျပန္လာခဲ့ရျပန္သည္။ ဤျဖစ္ရပ္မ်ဳိးကို ယေန႔လူ အမ်ားစုႀကီး အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရသည္။  ဤသို႔ေျပာဆိုရျခင္းမွာ - စာေရးသူထံသို႔ (၁၈.၁.၂၀၁၇) ရက္ေန႔ တြင္ ေယာက်္ားေလး လူငယ္ႏွစ္ဦးႏွင့္ အသက္ (၅၀) ခန္႔ရိွ ဦးႀကီးတို႔ (၃) ေယာက္ေရာက္ရိွလာပါသည္။ (လူႀကီးက မိမိထံသို႔လမ္းညႊန္)

အဆိုပါလူငယ္(၂) ဦးသည္ စားေသာက္ဆိုင္(လက္ဖက္ရည္ပါ) တစ္ဆိုင္တြင္ စားပဲြထိုး၊ ပန္းကန္ ေဆးအလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္ဟု သူတို႔ႏွစ္ဦး၏ေျပာၾကားခ်က္အရသိရသည္။ အဆိုပါလူငယ္ႏွစ္ဦးသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္ထံ ေရာက္လာရသည္ကို အနည္းငယ္ ေရးသားျပတင္ျပပါမည္။ လူငယ္ႏွစ္ဦး အလုပ္လုပ္ရာ ဆိုင္တြင္ အလုပ္လုပ္သက္ တစ္လသာျပည့္ၿပီး ထိုအလုပ္မွထြက္ခ်င္၍ လုပ္ခေငြ တစ္လစာ ေတာင္းခံရာ ဆိုင္ရွင္က ထုတ္မေပးေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္ထံေရာက္လာရျခင္းျဖစ္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ လုပ္ခလစာမရသည္ကို ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ တာ၀န္၀တၱရားအရ ေမးျမန္းျခင္းမ်ား အနည္းငယ္ ျပဳလုပ္ရပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္၏ေမးျမန္းခ်က္ကိုလည္း လူငယ္တစ္ဦးသာေျဖၾကားၿပီး က်န္တစ္ဦးမွာ စိတ္မ၀င္စား ေသာဟန္ျဖင့္ ေငးငိုင္ (ေလွ်ာက္ၾကည့္) ေနပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္သည္ လခေငြ မရရိွရသည့္ အေၾကာင္းရင္း ကိုသိလို၍ ဆက္လက္ ေမးျမန္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္သြားပါသည္။ ထိုသို႔ဆက္လက္ ေမးျမန္းမႈေၾကာင့္ လခေငြမရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို ကၽြႏု္ပ္သိရိွရပါသည္။ ထိုအၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။
ေမး-  ဘာေၾကာင့္ လခမရတာလည္းဆိုတာကို သိခ်င္တယ္ အကုန္လံုးအစကေနေျပာျပပါလား၊
ေျဖ- ဟုတ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ( ---------------------) စားေသာက္ဆိုင္မွာ အလုပ္လုပ္ပါတယ္၊              
ေမး - အဲဒီဆိုင္မွာ အလုပ္လုပ္တာ ဘယ္ေလာက္ၾကာၿပီလဲ၊ ဘယ္ေန႔ကစ၀င္တာလဲ။
ေျဖ - မေန႔ကတစ္လျပည့္တယ္၊ စ၀င္တဲ႔ရက္ေတာ့မမွတ္မိဘူး၊ ဆိုင္မွာ က်န္ခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကေတာ့ မွတ္ထားတယ္။
ေမး - အလုပ္စ၀င္တုန္းက ဘယ္လိုေမးၿပီးေတာ့၀င္တာလဲ၊ ဘယ္သူသြားအပ္ေပးတာလဲ။
ေျဖ - ကၽြန္ေတာ္တို႕ဒီမွာအလုပ္လုပ္ခ်င္တယ္ ရလားလို႔ေမးေတာ့ (ဆုိင္ရွင္)က ရတယ္၊ လစာကိုေတာ့ တစ္လ ငါးေသာင္းေပးမယ္၊ (၃)လတစ္ခါထုတ္ေပးမယ္လို႔ေျပာတယ္။
ေမး - အဲဆို တစ္၀က္တစ္ပ်က္ထြက္ရင္ လစာထုတ္မေပးဘူးလို႔ေရာေျပာလား၊
ေျဖ - မေျပာဘူး။
ေမး - ၀င္တဲ့ရက္ တစ္လျပည့္တာေရာေသခ်ာလို႔လား ၊ (ေသခ်ာေအာင္)
ေျဖ - (ေကာင္ေလး) ဒီတစ္ခါ၀င္တာေတာ့ မျပည့္ေသးဘူး၊ အရင္တစ္ခါကလည္း တစ္ခါ၀င္ၿပီးၿပီ၊ (၈) ရက္ၾကာလုပ္ရတယ္၊ ၿပီးေတာ့ျပန္ထြက္တယ္၊ ေနာက္ေတာ့ တစ္ျခားဆိုင္မွာ လုပ္မလို႔ စိတ္ကူးတယ္
(ဆိုင္ရွင္) - နင္တို႔ဆိုင္ကိုု ျပန္လာရင္္ အရင္လက ရက္ေတြနဲ႕ျပန္ေပါင္းေပးမယ္၊ အဲလုိေျပာလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပန္၀င္လုပ္တယ္၊ ခုတစ္ခါက တစ္လလည္းျပည့္ၿပီ အရင္လ(၈)ရက္နဲ႔ျပန္ေပါင္းရင္ေပါ့၊ အဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း တစ္လ ျပည့္ေတာ့ မလုပ္ခ်င္ေတာ့လို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အိမ္ျပန္မယ္၊ အိမ္မွာ ထင္းျပန္လုပ္ဖုိ႔ရိွတယ္  တစ္လစာ လစာ ထုတ္ေပး လို႔ေျပာတယ္။
(ဆိုင္ရွင္) -  မေပးဘူး၊
(ေကာင္ေလး) - အျပည့္မေပးရင္ ကားခဘဲေပး၊
ဆိုင္ရွင္- မေပးဘူး၊ (ျပန္ရင္ျပန္ေလ)
ေကာင္ေလး - လခေငြမရရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္ေနာက္တစ္ဆိုင္ရွာေတြ႔ထားတယ္ အိမ္မျပန္ေတာ့ဘူး အဲဆိုင္ဘဲျပန္လုပ္ေတာ့ မယ္ အဲဆိုင္က လခေတာင္ပိုေကာင္းေသးတယ္ မရလည္း အလွဴလို႔ဘဲ သေဘာထား လိုက္မယ္” ဟူေသာ ၎တို႕၏ ေျပာၾကားေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို သိရိွရ၍ လခေငြမရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို ကၽြႏု္ပ္ ၾကားသိခဲ့ရပါသည္။

အထက္ပါအေၾကာင္းရင္းမ်ားကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္လူအမ်ားစုႀကီးသည္  အလုပ္တစ္ခုခုကို စတင္လုပ္ကိုင္ၾက သည္။  လခစား အလုပ္လည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္လည္း  ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္ ယင္းအလုပ္ကို တာရွည္မလုပ္ၾက ဆက္မလုပ္ၾက။ တစ္ပတ္သာ လုပ္ၾကသည္၊ တစ္လသာ လုပ္ၾကသည္၊  တစ္ႏွစ္သာ  လုပ္ၾကသည္။ အေၾကာင္းတခုခုျပၿပီး  အလုပ္မွ ႏုတ္ထြက္ လိုက္ၾကသည္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ကို ရပ္စဲလိုက္ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္  သူတို႔သည္ ေအာင္ျမင္မႈ  မရခင္  အ႐ံႈးႏွင့္သာ  ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ အဆိုပါ အလုပ္မ်ားက ေပးစြမ္းႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား  သင္တန္းမ်ားႏွင့္  အေတြ႔အႀကံဳ ဗဟုသုတမ်ားကို လက္လႊတ္ ဆံုး႐ံႈးၾကရသည္။ လူမ်ားစုသည္ ေအာင္ျမင္မႈကို ဘယ္ေတာ့မွ မရရွိၾက၊ ပန္းတိုင္သို႔ ဘယ္ေတာ့မွ မေရာက္ႏိုင္ၾက၊ သူတို႔သည္ မူလေနရာမွပင္ အၿမဲတမ္း ရွိေနၾကသည္။ သူတို႔သည္ အလုပ္တစ္ခုၿပီးတစ္ခု အၿမဲတမ္း ေျပာင္းေနၾကသည္။ သူတို႔ကို“အလုပ္ ေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္မ်ား” ဟု ကင္ပြန္းတပ္ႏိုင္သည္။ အဘယ္ၾကာင့္ဆိုေသာ္ အလုပ္တစ္ခုတြင္ လံု႔လ၀ိရိယရိွရိွလုပ္ကိုင္ျခင္းမရိွသည္ကို ျမင္ေတြ႔ေနရေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သူတို႔ ဤသို႔ ဘာေၾကာင့္ လုပ္ၾကသနည္း အေျဖက ရွင္းရွင္းကေလးပင္  ျဖစ္သည္။ သူတို႔ယင္းသို႔  လုပ္ၾကသည္မွာကိုယ့္အေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စကိုထုတ္မသံုး၊ မသိရိွၾကသည့္အျပင္ လံု႔လ၀ိရိယစိုက္ထုတ္ ၾကျခင္းလည္းမရိွေသာေၾကာင့္ လုပ္အားခလည္းမရရိွသည့္အျဖစ္မ်ဳိးႀကံဳေတြ႔ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ မည္သည့္အလုပ္ကိုလုပ္သည္ျဖစ္ေစ မိမိကိုယ္၌ရိွေနေသာ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စကို အရင္းခံထုတ္သံုးၿပီးလုပ္ကိုင္ ေစခ်င္ပါသည္။ ကိုယ့္ကိုကို ယံုၾကည္ေလးစားၿပီး မည္သည့္ အလုပ္ကိုမဆို စဲြၿမဲစြာ လုပ္ကိုင္ၾကပါဟု တိုက္တြန္းတင္ျပအပ္ပါသည္။
                                                            
နန္းေဆာင္းေလေျပ (အြံအား)
Powered by Blogger.