Monday, February 13, 2017

Facebook စာမ်က္ႏွာေပၚရွိ ပအို၀္းတကၠသိုလ္ေမာင္မယ္မ်ားသုိ႔

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၄) ရက္


ကြ်န္ေတာ္ယခင္ကေရးသားခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကုိ ဖတ္ဖူးသည့္စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား ရွိသကဲ့သို႔ မဖတ္ဖူးေသးသည့္ စာဖတ္ပရိတ္မ်ားလည္း ရွိေနလိမ့္မည္။ ယခင္ကြ်န္ေတာ္ ေရးသားသည့္ေဆာင္းပါးမ်ားသည္ ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကိုဦးတည္၍ ႏုိင္ငံေရး ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာကား အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ။  သို႔ေသာ္ မိမိေရးထားေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ျပန္လည္ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရလွ်င္ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ မိမိ၏အေရးအသားကို ႀကိဳက္သည့္စာဖတ္ပရိတ္သတ္ရွိသလို မႀကိဳက္သည့္စာဖတ္ ပရိတ္သတ္မ်ားလည္း တပံုတပင္ ႀကီးပင္ရွိသည္။ “တစ္ေန႔တစ္လွံ ပုဂံဘယ္မေရြ႕” ဆုိသလို မိမိစာေရးသားသည့္ ၀ါသနာကို မျဖတ္ေတာက္ႏိုင္သကဲ့သုိ႔ စိတ္ကူးထဲေပၚလာသည့္ အေတြးစိတ္ကူးမ်ားကို ပံုေဖာ္ရင္း လိပ္လိုေျဖးေျဖးႏွင့္မွန္မွန္သြားကာ မိမိျဖစ္ခ်င္ေသာ စာေရးဆရာဟူေသာ ပန္းတုိင္တစ္ေန႔တစ္လွံ ဆက္လက္ခ်ီတက္ေနပါမည္။ အားေလ်ာ့မည္မဟုတ္ေျပာလိုပါ၏။ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ယေန႔ေခတ္သည္ ဒီမိုကေရစီေခတ္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ေဆာင္းပါးေရးသားရာတြင္ ေ၀ဖန္ပုတ္ခတ္ သည့္ အေရးအသားပါမွ လူေတြကပုိမုိသေဘာက်ၾကသည္။ ပိုမိုလက္ခံၾကကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါ သည္ကို စာဖတ္ပရိတ္မ်ားအေနျဖင့္ အြန္လိုင္းစာမ်က္နွာမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိရပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိအေနျဖင့္ ဤတစ္ခါတြင္ တစ္မူထူးျခားေအာင္ ေ၀ဖန္အႀကံဉာဏ္ေပးေသာေဆာင္းပါး တစ္နည္း ဆုိရေသာ္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာေ၀ဖန္ေရးေဆာင္းပါးကို အနည္းအက်ဥ္း ေရးသားတင္ျပသြား ပါမည္။
ယေန႔ကြ်န္ေတာ္တို႔ကမၻာသည္ မည္မွ်ပင္က်ယ္ျပန္႔ေစကာမူ အင္တာနက္ေခတ္၊ IT ေခတ္ဟူေသာ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းအရ ယေန႔ကမၻာသည္ ရြာငယ္ေလးအတုိင္းပင္ျဖစ္လာေနသည္။ ကမၻာ႔ အေနာက္ျခမ္းမွ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ေကာင္းေၾကာင္း၊ ဆုိးေၾကာင္းမွန္သမွ်ကို ကမၻာ႔အေရွ႕ျခမ္းက ခ်က္ခ်င္းဆုိသလို စကၠန္႔မျခားဘဲသိေနရေသာေခတ္၊ ကမၻာ႔အေရွ႕ျခမ္းမွ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ေကာင္းေၾကာင္း၊ ဆုိးေၾကာင္းမွန္သမွ်ကို ကမၻာ႔အေနာက္ျခမ္းက ခ်က္ခ်င္းဆုိသလိုစကၠန္႔မျခားဘဲ ၾကားသိေနရေသာေခတ္ႏွင့္ ကမၻာ႕ေတာင္ျခမ္းႏွင့္ ေျမာက္ျခမ္းကကိစၥမ်ားလည္း ထို႔အတူပင္ ၾကားသိေနရေသာေခတ္ျဖစ္ပါသည္။
ထုိ႔အတူ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတို႔သည္လည္း ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းအတုိင္း Facebook ဟူေသာ အြန္လိုင္းအင္တာနက္ေနာက္ကို လိုက္ပါစီးေမွ်ာေနေလ၏။ ထိုကဲ့သုိ႔ လိုက္ပါစီးေမွ်ာ ေနသူမ်ားတြင္ ကြ်န္ေတာ္လည္း တစ္ဦးအပါအ၀င္ပင္။ ကြ်န္ေတာ္သည္လည္း အရက္စြဲ၊ ေဆးစြဲသလိုပင္ တစ္ရက္ကိုတစ္ခါမွမဖြင့္ရလွ်င္ ကိုယ့္မွာအျပစ္ရွိေနသလို၊ ကမၻာႀကီးနွင့္ အဆက္အသြယ္ ပ်က္သြားသကဲ့သို႔ျဖစ္၍ မဖြင့္ဘဲမေနႏုိင္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္တြင္ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း ေၾကာင့္လား၊ တုိးတက္ေသာေခတ္ေၾကာင့္လားမသိ Facebook Account မရွိလွ်င္ လူရာမ၀င္ သလိုပင္။ ေျပာရလွ်င္ လူႀကီးလူငယ္၊ ေယာကၤ်ားမိန္းမမ်ားမွအစ ရဟန္းသံဃာပါမက်န္ အြန္လိုင္း(Facebook) ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ဆက္သြယ္ေနေသာေခတ္(သို႔) (Facebook)ေခတ္ဟု ဆုိလွ်င္ မွားမည္မထင္။
ကြ်န္ေတာ္ေန႔တုိင္းၾကည့္ေနေသာ အြန္လိုင္း(သို႔) Facebook စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ကြ်န္ေတာ္ရဲ့ အြန္လိုင္းသူငယ္ခ်င္း(သို႔) Friends အမ်ားစုက တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားက ပအို၀္းလူငယ္မ်ား ပင္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔အျပင္ ယေန႔ေခတ္သည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစံုတုိ႔သည္ မိမိတို႔လူမ်ိဳးမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးစားပြဲ၀ိုင္းတြင္ ေတာင္းဆုိေနၾကၿပီ။ ထို႔အတူ မိမိတုိ႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားကို ဦးေဆာင္လမ္းျပေနေသာ အသက္ႀကီး၀ါရင့္ေခါင္းေဆာင္တို႔ သည္လည္း မိမိတို႔ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အမွန္တကယ္ရရွိရန္ တရားရွာရမည့္အရြယ္ေရာက္မွ အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာက်န္ရွိေနေသာ ခႏၶာကိုယ္မွအင္အားကို အသားကုန္ညစ္ထုတ္ ရုန္းကန္လႈပ္ရွား ေနၾကၿပီ။ သုိ႔ေသာ္ ၎ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို လူငယ္မ်ားက တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ အႀကံဉာဏ္ ၀ိုင္းေပးလွ်င္ လူႀကီးမ်ားလည္းေခါင္းကိုက္သက္သာသလို လူငယ္မ်ားသည္လည္း အမ်ိဳးသားေရး တာ၀န္ေက်မည္ျဖစ္သည္ဟုေတြးကာ အြန္လိုင္းေပၚမွ ေပးလာမည့္ အႀကံဉာဏ္ေကာင္းPost မ်ားကို ေစာင့္ရင္းေစာင့္ရင္း တစ္ေန႔တာအခ်ိန္ကုန္သြားပါသည္ မည္သည့္ အႀကံဉာဏ္ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္မွ ထြက္မလာ။ ထို႔အျပင္ မိမိသည္ မနက္တစ္ခါ ညေနတစ္လွည့္ Facebook ကိုဖြင့္ၾကည့္မိတုိင္း ပအို၀္းေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားထံမွ ပအို၀္းလူမ်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး အစအစရွိေသာ သတင္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ားကိုတင္ျပကာ အႀကံဉာဏ္ေပးေသာ လူငယ္မ်ားက လက္ခ်ိဳးေရတြက္လို႔ရေအာင္ပင္ နည္းပါးလွပါ၏။ အဆုိပါ Post ပအို၀္းလူမ်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးအစအစရွိေသာ သတင္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ားကို တင္ထားသူ အမ်ားစုသည္ ရဟန္းသံဃာအမ်ားစုပင္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဒါဟာ ဘာေၾကာင့္လဲ ယေန႔ေခတ္ လူငယ္ေတြက ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္မ၀င္စားေတာ့တာလား။ “ပအို၀္းလူမ်ိဳတို႔၏ႏိုင္ငံေရးသည္ သူတုိ႔ႏွင့္ မဆုိင္လို႕လား။” ဟုေမးလုိပါ၏။ သုိ႔ေသာ္ ေရျခား၊ ေျမျခား၊ မိေ၀းဖေ၀းမွာေနၿပီး ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးဂုဏ္ဇာတိဂုဏ္ကို ေဖာ္က်ဴးျပသေနၾကေသာ လူငယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ကိုလည္း အထူးပင္ေလးစား ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း ဤေနရမွေျပာလိုပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားသည္လည္း အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္ပင္ျဖစ္သကဲ့သို အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္ကို တတ္ႏုိင္သည့္ဘက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည္ဟု ထပ္မံဂုဏ္ျပဳလိုပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ိဳးမ်ားကို ယေန႔လူငယ္မ်ား၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားကို အတုခိုးေစလိုပါ၏။ အျခားတစ္ဖက္မွ အရြယ္ႏွင့္မလိုက္ေအာင္ အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္ကို တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ အျခားညီေနာင္တုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားကိုလည္း ထပ္မံအတုခိုး ၾကပါေစလိုပါ၏။ ရွက္သင့္လွ်င္ရွက္ေစလိုပါ၏။
ဟိုအရင္တစ္ခ်ိန္က ႏုိင္ငံေရး၀ါရင့္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို ရက္ႀကီးခါႀကီးအခ်ိန္တြင္ သြားေရာက္ ကန္ေတာ႔ရင္း သူ႔ထံမွ ၾကားလိုက္ရသည္မွာ “မင္းတုိ႔ရဲ႕ အနာဂါတ္ႏိုင္ငံေရးက ရင္ေလးစရာဘဲ”တဲ့။ ထုိစကားကို ၾကားလို္က္ရခ်ိန္မွာ မိမိအသက္ပင္ရွဴမရေအာင္ ရင္ထဲကိုဆုိ႔နစ္သြားပါသည္။  ဘာေၾကာင့္လဲဟု ေမးေသာအခါ “ယေန႔ပအို၀္းလူငယ္ေတြက အရင္ေခတ္က ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ပညာအရည္အခ်င္းနဲ႔ ေသနတ္ထမ္းကာ ကိုယ့္လူမ်ိဳး အခြင့္အေရးရေအာင္ အသက္ကိုစေတးကာ တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကသည့္လူႀကီးေတြလို ႏုိင္ငံေရးကို စိတ္မ၀င္စားေတာ့ဘူး။ မယံုရင္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာFacebook ကို ဖြင့္ၾကည့္ပါလား ပအို၀္းလူမ်ိဳး၏ ေရႊေရာင္အနာဂါတ္ကို ဘယ္လိုပံု ေဖာ္ၾကမလဲ။ ဘယ္လိုနည္းလမ္းနဲ႔သြားၾကမလဲ အစရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ အေတြးအျမင္မ်ားကို Post တင္တာျမင္ဖူးလား။ အမ်ားစုက အခ်စ္နဲ႔ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ အာဂံုေဆာင္ထားသကဲ့သို႔ ပလူပ်ံေနေအာင္ ထပ္ခါထပ္ခါတင္ၾကတာ ခပ္မ်ားမ်ား။ ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ရုပ္ကိုတင္ကာ သမီးလွလား။ ဘယ္လိုလဲ။ အရင္လုိခင္ၾကေသးလား။ ခင္ရင္ hi ခဲ့။ အစရွိေသာ Post မ်ားပင္ မင္းတုိ႔ဖတ္ရလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ ပအို၀္းလူငယ္မ်ားက ႏုိင္ငံေရးကို စိတ္မ၀င္စားေတာ့ ဘူးဆုိတာသက္ေသဘဲ။ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတုိ႔၏ အနာဂါတ္ႏိုင္ငံေရးဟာ သူတုိ႔ႏွင့္မဆုိင္သလိုဘဲ” တဲ့။ ေအာ္ မိမိျပန္စဥ္းစားေတာ့ ဟုတ္ေနသလိုလိုပင္။ ဟုတ္ကိုဟုတ္ေနသည္ က ျငင္းစရာမရွိ။ အခ်စ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ Post ကိုအာဂံုေဆာင္ကာတင္သကဲ့သို႔ ပအို၀္းလူမ်ိဳးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးအစရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ၎ကဲ့သို႔ အာဂံုေဆာင္ကာ Post တင္လွ်င္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတုိ႔၏အနာဂါတ္ႏုိင္ငံေရးသည္ အားရစရာပင္ဟု ေတြးေနမိေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ မိမိအေတြးထဲတြင္ ဒီတုိင္းသာဆက္သြားလွ်င္ “ပအို၀္းလူမ်ိဳး လူမ်ိဳးရဲ႕ အနာဂါတ္ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ရွားပါးမႈဟာ စိုးရိမ္ေရမွတ္ေရာက္ေနၿပီ” ဟူေသာ အေတြးကပင္ ရုန္းမထြက္ႏုိင္ခဲ့။ ထို႔အျပင္ ဟိုးအရင္ကေရွ႕ကဦးေဆာင္သူ လူႀကီးမ်ားသည္ ယေန႔လူငယ္မ်ားကဲသို႔ တကၠသိုလ္မ်ားမေျပာႏွင့္ ဘြဲ႕ဆုိလွ်င္ဘာမွန္းမသိခဲ့သည့္အေနအထားမွာ ပအို၀္းလူမိ်ဳးလူမ်ိဳးတုိ႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္လႊဲေခ်ာ္သြားမည္စိုး၍ “တတ္သည့္ပညာမေနသာ” ဆိုသလို တတ္သည့္ပညာျဖင့္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတုိ႔၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုအရယူျပသြားၾကၿပီ။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ေခတ္ပညာတတ္ဘြဲ႕ရ လူငယ္မ်ားအဖို႔ လာမည့္ “၂၁ ရာစုပင္လံု” အတြက္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတုိ႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အရယူျပဖုိ႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီလားဟုေမးလုိပါ၏။ ယေန႔ပအို၀္းလူငယ္မ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးအေပၚလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားသည္ ပုခံုးထမ္းတာ၀န္လြဲေပးမည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ယေန႔ခ်ိန္ထိ စိတ္မခ်ရ ေသးသည့္အေနအထားပင္။ သို႔ေသာ္ ဟိုးယခင္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္လည္း အသက္အရြယ္ႏွင့္ မလိုက္ေအာင္ပင္ အခြင့္အေရးရေအာင္ လက္နက္ကိုင္ကာေတာ္လွန္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္အခါတင္မကဘဲ ယေန႔ေခတ္ အခြင့္အေရးကို ႏိုင္ငံေရးစားပြဲ၀ိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲျဖင့္ရယူႏိုင္သည့္ေခတ္ အထိပင္ တာ၀န္ယူေနရေသးသည့္အေနအထား။ ထို႔အျပင္ တာ၀န္ပိမႈမ်ားသာမက အေကာင္းမျမင္ဘဲ ေ၀ဖန္မႈမ်ားႏွင့္လည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ခံေနရေသး။
“စစ္ေရးမွာတစ္ခါရံႈးလွ်င္ ျပန္တုိက္ယူလို႔ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရးမွာ ရႈံလွ်င္ျပန္တုိက္ ယူလို႔မရေပ။” ဟူေသာစကားကို ယေန႔တကၠသိုလ္ေမာင္မယ္မ်ားအဖို႔ ရင္ထဲအသည္းထဲ ေရာက္ေအာင္ မွတ္သားေစခ်င္ပါဘိ။ သုိ႔ေသာ္ယေန႔ေခတ္ ပအို၀္းတကၠသိုလ္ေမာင္မယ္မ်ားသည္ “ပညာရွာရင္း ၾကင္ရာပါရွာရမည္” ဟူေသာေဆာင္ပုဒ္ကိုပင္ အသားကုန္မွတ္ထားသလား ေအာက္ေမ့ရေလသည္။ တကၠသိုလ္ေရာက္သည္ႏွင့္ သမီးရည္းစားထား၊ သမီးရည္းစားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ခံစားခ်က္ Post မ်ားသာ Facebook ေပၚတင္ေနလွ်င္ မိမိတို႔ေနာက္တက္လာမည့္ တကၠသိုလ္ေျမကိုႏွင္းလာမည့္ ေမာင္ငယ္ညီမငယ္မ်ားအဖို႔ အတုယူစရာမရွိဘဲ သူတုိ႔အဖို႔ မိဘမ်ားက ရင္ေလးရမည့္အေနအထား။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတုိ႔အတြက္ စံျပျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားျပဖို႔ ယခုလက္ရိွ တကၠသိုလ္ေမာင္မယ္မ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိ၏။ “အခ်စ္ေရး၊ ကိုယ့္ရုပ္ကိုတင္ကာလသွလား၊ ဘယ္လိုလဲ”လို႔ Post တင္မည့္အစား ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာ Post မ်ားကို မတင္ႏုိင္လွ်င္ေတာင္မွ မိမိတုိ႔ယခုတက္ေရာက္ေနရသည့္ အထူးျပဳဘာသာ(ေမဂ်ာ)မ်ား အေၾကာင္း(ပညာေရး) အေၾကာင္းကို Post တင္ျပလွ်င္ ေနာက္တက္လာမည့္ ညီငယ္ညီမငယ္ မ်ားအတြက္ စိတ္အားထက္သန္မႈရရွိေစကာ ၎တုိ႔၏မိဘတုိ႔သည္လည္း တကၠသိုလ္ကိုတက္ေရာက္ ေစလိုသည့္ စိတ္မ်ားပိုမိုရွိလာမည္အမွန္ပင္။ တစ္နည္းဆုိရလွ်င္ ပအို၀္းတကၠသိုလ္ေမာင္မယ္မ်ားကို အနာဂါတ္ တကၠသိုလ္ေျမကိုႏွင္းလာမည့္ ေမာင္ငယ္ညီငယ္မ်ားအတြက္ ဦးေဆာင္သူေကာင္း (ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း)ျဖစ္ေစလိုပါ၏။
ထုိ႔အျပင္ မိမိတုိ႔လူမ်ိဳးတြင္ အနာဂါတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္သာ မရွိလွ်င္ ယခုလက္ရွိပအို၀္းႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တို႔သည္လည္း ပအို၀္းလူမ်ိဳးတုိ႔၏ ေရွ႕အနာဂါတ္ကို စမ္းတ၀ါး၀ါးျဖင့္ ေလွ်ာက္ေနရ၍ စိတ္ခ်လက္ခ်ရွိေနမည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အနာဂါတ္ပအို၀္းလူမ်ိဳးတုိ႔ႏိုင္ငံေရးသာမက မည္သည့္အေရးအရာမဆုိ ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားကာ လူႀကီးမ်ားစိတ္ခ်ရေအာင္ သက္ေသျပရန္လိုေနၿပီျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာလွ်င္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လည္း ပအို၀္းလူမ်ိဳးတုိ႔၏ ေရွ႕အနာဂါတ္ကိုႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္  စိုးရိမ္စိတ္ မ်ားျဖင့္ရင္တမမႏွင့္ ဂူထဲလမ္းေလွ်ာက္ရသလို ကမ္းမျမင္လမ္းမျမင္ျဖင့္ သြားေနရေသာ ပအို၀္းလူမ်ိဳး တုိ႔၏ ေရွ႕အနာဂါတ္ကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ တကၠသိုလ္ေမာင္မယ္မ်ား၏ ပညာဟူေသာ အလင္းေရာင္ျဖင့္ လူႀကီးမ်ားကို အႀကံျပဳေပးပါ။ ေ၀ဖန္ေပးပါ။ လမ္းျပေပးၾကပါဟု တိုက္တြန္းလုိပါ၏။ သို႔မွသာလွ်င္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတုိ႔၏ အနာဂါတ္ကို ဂူထဲလမ္းေလွ်ာက္ရသလုိ စမ္းတ၀ါး၀ါးမဟုတ္ဘဲ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ျမင္ရပါလိမ့္မည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတို႔၏ ေရႊေရာင္အနာဂါတ္ကို ဖန္တီးဖို႔၊ ထုဆစ္ဖို႔ တကၠသိုလ္ ေမာင္မယ္မ်ား၏လက္ထဲတြင္ “ပညာ” ဟူေသာ လက္နက္ကိရိယာမ်ိဳးစံု ရွိေနေလၿပီ။ ပအို၀္းလူမ်ိဳး တို႔၏ ေရႊေရာင္အနာဂါတ္သစ္ကို ပံုေဖာ္ေပးမည့္တကၠသိုလ္ေမာင္မယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေနာင္အခါ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္မည္သည့္အေရးအရာကိုမဆို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ မိမိတုိ႔တြင္ ရွိေသာ အတတ္ပညာမ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ကူညီေပးၾကပါ။ အႀကံဉာဏ္ေပးၾကပါ။ Facebook စာမ်က္ႏွာေပၚ တြင္လည္း အခ်စ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ Post မ်ားတင္မည္အစား ပအို၀္းလူမ်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ႀကိဳးစားၿပီးတင္ၾကပါဟု တုိက္တြန္း လိုပါသည္။ သုိ႔မွသာလွ်င္ မိမိတို႔ရဲ႕ ေရႊေရာင္အနာဂါတ္ပန္းတုိင္သစ္ကုိ လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာျဖင့္ ရရွိ၊ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေခတ္ေဟာင္းလူႀကီးအေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ ေခတ္သစ္လူငယ္မ်ား၏ အေတြးအေခၚသစ္မ်ား၊ အၾကားအျမင္သစ္မ်ားျဖင့္ေပါင္းစပ္ကာ မိမိတုိ႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ ေတာင့္တေနေသာ အနာဂါတ္ပန္းတုိင္သစ္ကို အေရာက္ခ်ီတက္ၾကပါစုိ႔။ ထုိ႔ေၾကာင့္  ပအို၀္းလူမ်ိဳး မ်ား၏ ေရႊေရာင္အနာဂါတ္သစ္ကို ပံုေဖာ္ေပးမည့္တကၠသိုလ္ေမာင္မယ္မ်ားအေနျဖင့္ ပအို၀္းလူမ်ိဳး တုိ႔၏အာရံုသစ္ေန႔သစ္ဆီအေရာက္လွမ္းဖို႔ ယခုခ်ိန္ကစၿပီး မ်က္ႏွာသစ္ကာ လန္းဆန္းတက္ၾကြစြာျဖင့္ ႏုိးထၾကကုန္ေလာ့။ ခ်ီတက္ၾကကုန္ေလာ့။
အတိတ္ကိုသင္ခန္းစာယူကာ အနာဂါတ္လွပဖို႔  ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ၾကပါေစ။ 

သာ;ယာ;ေလလင္း နီပအို၀္;ခမ္း
ခြန္ေယြးယဲင္(ခမ္းစႏၱာ;ေဟ့,)

Powered by Blogger.