Monday, March 27, 2017

ပအုိ၀္းကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္ရေဒသ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘန္းဗြီးေက်းရြာအုပ္စု၊ လြယ္မန္းေက်းရြာတြင္ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း(NCDDP) မိတ္ဆက္ပြဲ ျပဳလုပ္က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၈) ရက္
ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ရေဒသ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘန္းဗြီးေက်းရြာအုပ္စု၊ လြယ္မန္းေက်းရြာတြင္ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္း (National Comunity Driven Development Project) NCDDP-မိတ္ဆက္ပြဲႏွင့္ ေက်းရြာေကာ္မတီ ေရြးခ်ယ္ပြဲကို ၂၀၁၇ - ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁၉)ရက္ေန႔မွ မတ္လ(၂၀)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ေရွးဦးစြာ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး၊ ျပန္ၾကားေရးဌာန ခြန္ေအာင္ထိြဳက္ေဗြမွ ရပ္မိရပ္ဖကိုယ္စား အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားေပးခဲ့ၿပီး လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရွးဆက္လုုပ္ေဆာင္သြားရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေက်းရြာေကာ္မတီ ေရြးေကာက္ပုံ ေရြးေကာက္နည္းမ်ား ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ား လိုက္နာရမည့္ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္အေၾကာင္းမ်ားကို ဦးစီးအရ႔ာရွိ(နည္းပညာ) လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းတာ၀န္ခံ ခြန္ေအာင္ၿငိမ္းမွလည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း သင္တန္းဆိုင္ရာ အႀကံေပးအရာရွိ ေဒၚေဌးေဌးေအာင္မွ လည္းေကာင္း၊ ခြန္ေက်ာ္သက္ေ၀၊ ခြန္တင္ေမာင္၊ စိုင္းေအာင္ျမင့္၊ နန္း၀ါ၀ါဦး၊ နန္းေမြးခမ္း၊ မသင္းသင္းမာ၊ မသဇင္သန္႔၊ မနန္းဗြာတို႔မွ ေဆြးေႏြးသင္ျပေပးခဲ့ပါသည္။

လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းသည္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားတြင္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္သာ ပထမဦးဆုံး စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ ဘန္းဗြီးေက်းရြာအုပ္စုကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေလးႏွစ္စီမံကိန္းအျဖစ္ ေက်းရြာေနလူဦးေရအလိုက္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ေရ၊ မီး၊ လမ္းတံတားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားကို ၂၀၁၇ - ခုႏွစ္မွစ၍ ေလးႏွစ္စီမံကိန္းအျဖစ္ ကူညီပံ့ပိုး ေထာက္ပံ့ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ဆက္လက္၍ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး NCDDP သင္တန္းဆိုင္ရာအႀကံေပးအရာရွိ ေဒၚေဌးေဌးေအာင္မွ ေျပာျပရာတြင္- လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရက ျပည္သူလူထု၏ စြမ္းရည္မ်ားကို တိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ စီမံကိန္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး အဆင့္အတန္းမခြဲျခားပဲ အားလုံးပါ၀င္ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ခြင့္ရရွိေစရန္ႏွင့္ မိမိတို႔ေက်းရြာ ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္စီမံခန္႔ခြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ခြင့္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာျပေပးခဲ့ပါသည္။

ထိုလူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း မိတ္ဆက္ပြဲကို NCDDP မွ တာ၀န္ရွိပုဂိၢဳလ္မ်ား ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖဲြ႕႔ခ်ဳပ္PNO မွ လူႀကီးမင္းမ်ား လြယ္မန္႔ေက်းရြာဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ား ၂၈၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ခြန္ေအာင္ထိြဳက္ေဗြ 
Powered by Blogger.