Tuesday, April 4, 2017

Mingalar Incubation School (MIS) မွ “Business Manner Program for Japanese Job” တစ္ႏွစ္သင္တန္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုွႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၄) ရက္

ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္(PNO)သည္ ေဒသတြင္းလူငယ္မ်ား အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ MIS ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး Mingalar Incubation School ေက်ာင္းတြင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာသင္ၾကားျခင္း၊ အလုပ္ေပးျခင္း ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ယခုတြင္ MIS ေက်ာင္းမွ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ “Business Manner Program for Japanese Job” တစ္ႏွစ္သင္တန္းကို ျပန္လည္ေခၚယူေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

ယခင္၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပအို၀္းလူငယ္မ်ား (၁၀) ဦးကို Scholarship ျဖင့္ အျခားေက်ာင္းသားမ်ားနည္းတူ ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိပါသည္။

သင္တန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္အတြက္ ၀င္ခြင့္ေဖာင္ႏွင့္ အတူသင္တန္းအခ်က္အလက္စာရြက္မ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ပူးတဲြေဖာ္ျပေပးလုိက္သည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (PNO) ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန၊ ဌာနမွဴးခြန္ေစာလြင္ (ဖုန္း - ၀၉-၄၀၁၆၂၂၉၃၂ ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန
       ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး
ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္(PNO)
      ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕


Powered by Blogger.