Sunday, June 4, 2017

ILO၊ PTNႏွင့္ PNOတို႔ ပူးေပါင္း၍ “အေျခခံစီးပြားေရးအျမင္ဖြင့္သင္တန္း”ကို (၃၁)ေနရာအထိ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၄) ရက္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႕(ILO)၊ ပီတိဆရာကြန္ရက္(PTN)ႏွင့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)တို႔ ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ (ဧၿပီလမွေမလအထိ) စီမံခ်က္ကာလအတြင္း “အေျခခံစီးပြားေရးအျမင္ ဖြင့္သင္တန္း”ကို ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တို႕တြင္ ေနရာေပါင္း (၃၁)ေနရာအထိ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ အေျခခံစီးပြားေရးအျမင္ ပြင့္လင္းလာေစရန္ ေဒသခံစုစုေပါင္း (၇၈၃)ဦးကို သင္တန္းေပး ႏိုင္ခဲ့ၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ၿမိဳ႕နယ္/ၿမိဳ႕နယ္ခြဲေပါင္း(၆)ၿမိဳ႕နယ္ကို သင္တန္းေပးႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီး ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၁၆)ေနရာ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၂)ေနရာ၊ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္ခြဲတြင္ (၄)ေနရာ၊   ေက်ာက္တလုံးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ခြဲတြင္ (၅)ေနရာ၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၃)ေနရာႏွင့္ ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၁)ေနရာ သင္တန္းေပးႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးခဲ့သည့္ဆရာဆရာမဦးေရမွာ စုစုေပါင္း (၁၂)ဦးျဖစ္ကာ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ၾကရန္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားႏႈိးေဆာ္ခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားမွာ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသႏွင့္ ဆက္စပ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ား(PNOပါတီရုံးရွိရာ)ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ရုံးတာဝန္ခံမွ တစ္ဆင့္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေက်းရြာအုပ္စုတစ္ဆင့္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဤကဲ့သို႔ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ အေသးစားလုပ္ငန္းအစျပဳ/လုပ္ကိုင္ေနသူ ျပည္သူလူထုထံသို႔ စီးပြားေရးအေျခခံသေဘာတရားမ်ား စိမ့္ဝင္ပ်ံ႕ႏွံ႕လာေစရန္မွာ အဆိုပါသင္တန္းမ်ားကို ေနရာအႏွံ႕အျပား ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္သြားရန္ အထူးလိုအပ္လ်က္ ရွိေနေသးသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။

ခြန္ဖုံထံယံဟိတ္

Powered by Blogger.