Tuesday, September 12, 2017

ပတ္ဝန္းက်င္၏ဆြဲေဆာင္မႈႏွင့္ ေျပာင္းလဲတတ္ေသာလူငယ္တို႔၏စရုိက္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၂) ရက္


ယေန႔ေခတ္လူငယ္မ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္တို႔၏ ဆြဲေဆာင္မႈေၾကာင့္ အက်င့္စရုိက္မ်ားေျပာင္းလဲခံရမႈသည္ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ လူငယ္သည္ အေပါင္းအသင္း ခင္မင္မက္ေမာတတ္ၿပီး သူတို႔၏ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မ်က္စိကန္း၊ နားကန္းေပ်ာ္ေမြ႔တတ္ၾကသည္။ လူငယ္တို႔သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ေပါင္းစုံ အေျခအေနေပါင္းစုံမွ စုေဝးေပါင္းစည္းလာသူမ်ား ျဖစ္၍ စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈ အားနည္းသည္ႏွင့္အမွ် အေပါင္းအသင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္မွ စရုိက္မ်ား ျပန္႔ပြားကူးစက္ေျပာင္းလဲတတ္ေပသည္။

ထိုသို႔ “စရုိက္”ဟုဆိုရာတြင္ ေကာင္းေသာစရုိက္ရွိသကဲ့သို႔ ဆိုးေသာစရုိက္လည္းရွိပါသည္။ ေကာင္းေသာစရုိက္သည္ ျပန္႔ႏွံ႔ရန္မလြယ္ကူေသာ္လည္း ဆိုးေသာစရုိက္သည္ ျပန္႔ႏွံ႔ရန္လြယ္ကူပါသည္။ လူငယ္တို႔၏ သဘာဝသည္ အသစ္အဆန္းကိုျမင္လွ်င္ လက္ခံတတ္ျခင္း၊ လြင့္ေမ်ာတတ္ျခင္း၊ စူးစမ္းတတ္ျခင္းစသည္ျဖင့္ တစ္ဦးကျပဳက်င့္သည္ကို အျခားတစ္ဦးက တုပတတ္ျခင္းစေသာ အေလ့အက်င့္မ်ား ရွိတတ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆင္ျခင္ဉာဏ္နည္းေသာ လူငယ္တို႔မွာ စရုိက္ဆိုးမ်ား ရွင္သန္ေပါက္ဖြားျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ပါသည္။

လူငယ္တို႔သည္ မိမိတို႔ စိတ္လြတ္ကိုယ္လြတ္လုပ္သမွ်ကို ေကာင္းသည္၊ တရားသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆတတ္ၾကေပသည္။ တစ္ဖက္သားကို မည္သို႔ခံရခက္သည္ကို မစဥ္းစားေပ။ သူတစ္ပါးဒုကၡေရာက္ေနသည္ကို အေပ်ာ္သေဘာဟု မွတ္ယူတတ္ၾကသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္သည္ကိုပင္ သူရဲေကာင္းႀကီးတစ္ဦး စစ္ေအာင္ပြဲခံရသကဲ့သို႔ ပီတိျဖစ္တတ္ၾကပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ လူငယ္မ်ား ထိုသို႔ျပဳက်င့္ေသာ စရုိက္မ်ိဳးကို အေကာင္းထင္၍ အျခားတစ္ေယာက္ကျပဳမူလွ်င္ ပတ္ဝန္းက်င္ကဝိုင္းၿပီး လက္ခုပ္ၾသဘာေပးၾကသည္။ တခါတရံလူ႔ေလာကထဲတြင္ သူတစ္ပါးမည္သို႔နစ္နာပါေစ၊ မိမိသာယာေနလွ်င္ ေကာင္းသည္ဟူေသာ အယူအဆပင္ ဝင္လာတတ္ေလသည္။

လူငယ္တို႔သည္ အေပါင္းအသင္းမ်ားအေပၚတြင္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားထက္ပင္ ခင္တြယ္တတ္ေပသည္။ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းသူ ဟုတ္မဟုတ္ မစီစစ္ေသးဘဲ ရင္းႏွီးျခင္း၊ သံေယာဇဥ္တြယ္မိေနျခင္း အလုံးစုံပုံ၍ ခင္တြယ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ခြဲခြာရခက္တတ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေဝဖန္သုံးသပ္၍ ဆြဲေဆာင္ျခင္း မခံရေအာင္ လူငယ္တို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္မွာ အရည္အခ်င္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ လူငယ္တို႔သဘာဝသည္ ေယာက်ၤားေလးျဖစ္ေစ၊ မိန္းကေလးျဖစ္ေစ အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ အျပင္အလြန္ထြက္ျခင္း၊ သြားျခင္းသည္ စိုးရိမ္ရသည့္အေျခအေနျဖစ္သည္။ လူဆိုသည္မွာ တစ္ေယာက္မလုပ္ရဲေသာအလုပ္ကို အေပါင္းအသင္းႏွင့္ လုပ္ရဲတတ္ေလသည္။ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ၿပိဳင္ရာမွျဖစ္ေစ၊ မခံခ်င္၍ အရြဲ႕တိုက္ရာမွ ျဖစ္ေစ၊ တုံ႔ျပန္မႈရွိရမည္ဟူ၍ အခ်င္းခ်င္းဆြဲေဆာင္ ေခ်ာက္တြန္း၍ျဖစ္ေစ၊ မလိုလားအပ္ေသာအရာတို႔ကို က်ဴးလြန္မိတတ္ေလသည္။

အေပါင္းအသင္းထဲတြင္ အရက္ေသစာေသာက္တတ္သူ၊ ေလာင္းကစားမ်ားလုပ္တတ္သူ၊ အေပ်ာ္အပါးလိုက္စားတတ္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ပါရွိေနမည္ဆိုလွ်င္ မၾကာမီတြင္ က်န္သူမ်ားကို ကူးစက္သြားတတ္ေပသည္။ ေကာင္းေသာပတ္ဝန္းက်င္တြင္ စရုိက္ဆိုးသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ သူ၏စရုိက္အေကာင္းဘက္သို႔ေျပာင္းလဲသြားျခင္းမွာ နည္းပါးေပသည္။ အမ်ားႏွင့္ တစ္ေယာက္ျဖစ္၍ တစ္ေယာက္က အင္အားနည္းသျဖင့္ အေလ်ာ့ေပးကာ စရုိက္ကိုျပင္သြားလိမ့္မည္ဟု သေဘာတရားအရ ေတြးဆႏိုင္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ မေကာင္းသူတစ္ေယာက္ကို အမ်ားက မျပဳျပင္ႏိုင္ဘဲ အမ်ားကသာ မေကာင္းမႈ ေနာက္ကို လိုက္လာတတ္ၾကေပသည္။ ထိုစရုိက္မေကာင္းသူသည္ သူကအေလ်ာ့ေပးျပဳျပင္မည့္အစား အမ်ားကို သူကဆြဲေဆာင္၍ လမ္းမွားသို႔ ပုိ႔ေဆာင္တတ္ၾကေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လူငယ္တစ္ေယာက္သည္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္အေပၚတြင္ ေကာင္းေသာစရုိက္မ်ား လႊမ္းမိုးေအာင္သာ ႀကိဳးစားျပဳမူေနထိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဆိုးစရာရွိလွ်င္ မိမိတစ္ေယာက္သာဆိုးေစ၍ အျခားသူမ်ားသို႔ ကူးစပ္ျပန္႔ႏွ႔ံေစရန္ မျပဳသင့္ေပ။

လူငယ္တို႔၏ အက်င့္စရုိက္ေျပာင္းလဲမႈဆိုရာဝယ္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆြဲေဆာင္မႈသည္ စရုိက္ေကာင္းျဖစ္ေစ၊ စရုိက္ဆိုးျဖစ္ေစ အလိုအေလ်ာက္ ကိန္းေအာင္းဝင္လာတတ္ေပသည္။ အျမင္၊ အၾကား၊ အသိတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ဝင္ေရာက္လာတတ္သည္သာ ျဖစ္သည္။ အရက္ေသာက္သည္ကို ျမင္ဖူး၍ အရက္အရသာအေၾကာင္းကို သိရွိမွသာလွ်င္ အရက္ကို စြဲလန္းေသာက္စားမိေပသည္။ ထို႔သို႔ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ိဳးမွာ တစ္ေယာက္တည္းေနရာမွ မရတတ္ဘဲ အေပါင္းအသင္းမ်ားမွသာ ရနိုင္ေပသည္။ လူငယ္တို႔အေပါင္းအသင္းမမွားေစရန္ အုပ္ထိန္းသူမ်ားအေနျဖင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေစာင့္ၾကည့္သင့္ေပသည္။ လူငယ္တို႔အတြက္ အေပါင္းအသင္းႏွင့္သာ အခ်ိန္မကုန္ေစဘဲ အျခားဝါသနာပါသည့္လုပ္ငန္း၊ အက်ိဳးျပဳေစမည့္ လုပ္ငန္းတို႔ကို ရွာေဖြဖန္တီးေပးရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူငယ္တို႔သည္ အေပါင္းအသင္းကို မလိုအပ္ပါက ဆန္႔က်င္ဖယ္ခြာႏိုင္စြမ္းေသာ သတိရွိရေပမည္ဟု တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရပါသည္။

ဆာ;မူ;ေပ;(စႏၱာ;ခမ္း)
Powered by Blogger.