Sunday, September 24, 2017

အထူးေဒသ(၆) ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) (ခမ္း၊နယ္၊အြိဳင္;) လိန္းန်ားေက်းရြာအုပ္စု လုံးပဲဥ္ေက်းရြာအုပ္စု ဘန္႔ျဖာေက်းရြာအုပ္စု ရွိလူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲျပဳလုပ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၄) ရက္အထူးေဒသ(၆)  ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) (ခမ္း|နယ္|အြိဳင္;) စႏၲာခမ္း၊ လိန္းန်ားေက်းရြာအုပ္စု၊ လုံးပဲဥ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဘန္႔ျဖာေက်းရြာအုပ္စု ရွိလူထုႏွင့္ေတြ႕ဆုံပြဲကို လိန္းန်ားေက်းရြာအုပ္ ထီဗိဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေရွးဦးစြာ ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔တက္ေရာက္လာေသာ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံရပ္မိရပ္ဖမ်ားကထီဗိဘုန္းေတာ္ႀကီးဆရာေတာ္ဘုရားထံမွ ငါးပါးသီလခံယူကာ ႏိုင္ငံေတာ္အလံ ပအိုဝ္းအမိ်ဳးသားအလံကိုအေလးျပဳၿပီးအခန္းအနားကိုဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ စႏၲာခမ္း ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ဥကၠဌ ျဖားခြန္ေမာင္တီးမွအဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတိုင္းလူမ်ိဳးေရးစိတ္ဓါတ္ထားရွိရန္လိုေၾကာင္း၊ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေၾကာင္း၊ ျဖတ္သန္းလာရေသာသမိုင္းေနာက္ခံအေၾကာင္း၊ ခါးသီးေသာသမိုင္းေနာက္ခံအေၾကာင္းကို ျပန္လည္သတိရၿပီး လူတိုင္းတြင္ လူမ်ိဴးေရးစိတ္ဓါတ္မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ထာရွိၾကရန္ႏွင့္ မိမိတို႔လူမ်ိဳးတာဝန္ကိုသိရွိနားလည္ႏိုင္မည္ဟုယူဆၿပီး လူတိုင္းတြင္အမိ်ဳးသားေရးတာဝန္ကိုယ္စီရွိေၾကာင္း ယခင္ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ခါးသီးေသာေပးဆပ္မူ၏ရလဒ္သည္ ယခုမိမိတို႔ပအိုဝ္းေဒသတြင္ ေဝဆာဖြံ႔ၿဖိဳးေသာအသီးအပြင့္အရသာကိုခံစားေနရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယခုတြင္မိမိတို႔ေက်းရြာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္စည္းလုံးညီၫြတ္မႈမပ်က္ျပားေအာင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္လိုေၾကာင္း ရပ္ရြာတည္ၿငိမ္ေရးလုံျခံဳေရးအတြက္ လူဝင္လူထြက္အေျခအေနမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုသက္ဆိုင္ရာသို႔ သတင္းေပးပို႔ၾကရန္လိုေၾကာင္းအက်ယ္တဝင့္ေျပာၾကားၿပီး၊ ပအိုဝ္းအမိ်ဳးသားတပ္မေတာ္(PNA)ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ခမ္းတန္မွလည္း နယ္ေျမလုံျခံဳေရး ရပ္ရြာေဒသစည္းလုံးညီၫြတ္ေရး ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္(PNA)၏ရပ္တည္ခ်က္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာလုပ္ငန္းအေၾကာင္း ပအိုဝ္းလူထုအေနႏွင့္ မိမိတို႔အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီးနယ္ေျမလုံျခံဳေရးရွိေအာင္ကူညီေစလိုေၾကာင္း ရရွိၿပီးေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေဒသကိုတည္ၿငိမ္မႈရွိေအာင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုေၾကာင္းအက်ယ္တဝင့္ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္႐ုံး ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ ပညာေပးေရးဌာန လက္ေထာက္ဌာနမွဴး ခြန္ရဲေအာင္မွ ယခုလက္ရွိ ပအိုဝ္းအမိ္်ဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အေၾကာင္း၊ ယခု ပအိုဝ္းအမိ်ဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္႐ုံး၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈအေၾကာင္း ဌာနခ်ဳပ္႐ုံးတြင္တည္ရွိေသာဌာနတစ္ခုခ်င္းစီ၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို အက်ယ္တဝင့္ေျပာၾကားၿပီး၊ ပအိုဝ္အမိ်ဳးသားတပ္မေတာ္(PNA)စစ္ဌာနခ်ဳပ္ရံုး ဗိုလ္မွဴးခြန္ဖိုးေဆာင္မွလည္း ရရွိၿပီးေသာကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမပ်က္ျပားေအာင္ လုျခံဳေရး စည္းလုံးညီၫြတ္မႈအၿမဲတည္ရွိေအာင္ အားလုံးတြင္တာဝန္႐ွိၿပီးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုေၾကာင္း လူတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ ရပ္ရြာလုံျခံဳေရးအေၾကာင္း ရပ္ရြာလုံျခံဳေရးအတြက္ ရြာေစာင့္မ်ားကိုယခင္အတိုင္းျပန္လည္ထားရွိရန္လိုေၾကာင္း မိမိေဒသ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုထိန္းသိမ္းရန္လိုေၾကာင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈမရွိမွသာ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္မွသာလ်င္ လူမ်ိသာသနာအက်ိဳးကို ဆထက္တပိုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အက်ယ္တဝင့္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ျဖားခြန္ခြ်န္းမွ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးသမိုင္း၊ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္မႈအေၾကာင္းႏွင့္ လူထု၏ေထာက္ခံမႈျဖစ္ ရရွိလာေသာအသီးအပြင့္မ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္းကို အက်ယ္တဝင့္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အထူးေဒသ(၆) စႏၲာခမ္း ခမ္းေဗြ ျဖားခြန္ဂ်ိဳးဇက္မွ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ပါတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေန ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ (PNA)၏ ေဆာင္ရြက္ေနေသာနယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအေၾကာင္း ေဒသေနျပည္သူမ်ားမွ ေဒသဓေလ့ထုံးစံ စာေပယဥ္ေက်းမႈ လူမ်ိဳးဘာသာ သာသနာအရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစရန္ အစဥ္ထိန္းသိမ္းၾကရန္ႏွင့္ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈမပ်က္ျပားေအာင္ လက္တြဲးညီညီပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္   လိုေၾကာင္းအက်ယ္တဝင့္ေျပာၾကားကာ ေက်းဇူးတင္နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကားကိုေဒသခံရပ္မိရပ္ဖကိုယ္စား ျဖားေမာ္ပႏိၲဖြါးမွေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ခြန္တီးေမာင္းPowered by Blogger.