Monday, September 25, 2017

ဆရာ၀န္ေဆးထိုးမွားရင္ လူတစ္ဦးသာေသဆံုးၿပီး ေခါင္းေဆာင္ေရြးမွားပါက တစ္မ်ိဳးသားလံုးပ်က္စီးႏိုင္ေၾကာင္း ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ေစာခြန္ေက်ာ္၀င္း ေျပာၾကား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၅) ရက္

အထူးေဒသ (၆) ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ခမ္း၊ နယ္၊ အြိဳင္ အဖြဲ႕သည္ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုမိုပီျပင္လာေစရန္ ေက်ာက္တလံုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေဆာင္းဖိုးေက်းရြာအုပ္စု၊ လြယ္ေသာ၀္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို စက္တင္ဘာလ(၂၅) ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ အထူးေဒသ(၆) ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO)၊ ကန္ေတာ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္ ျဖားဆရာျပားက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ေစာခြန္ေက်ာ္၀င္းက ဆရာ၀န္ေဆးထိုးမွားရင္ လူတစ္ဦးသာေသဆံုးၿပီး ေခါင္းေဆာင္ေရြးမွားပါက တစ္မ်ိဳးသားလံုးပ်က္စီးႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားသည္ ေခါင္းေဆာင္ကိုေသေသခ်ာခ်ာစီစစ္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ထိုေခါင္းေဆာင္၏စကားကို နားေထာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ာကို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး၊ ဥပေဒေရးရာဌာန ခြန္ဆက္ေအာင္က အမ်ိဳးသားလုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုမိုရရွိရန္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသည့္ေနရာျဖစ္ေသာ အစိုးရဌာနအသီးသီးတို႔တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ ဌာနခ်ဳပ္ရံုးရွိ ဌာနတစ္ခုခ်င္းစီ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အက်ယ္တ၀င့္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ကန္ေတာ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ၊ အလုပ္အမႈေဆာင္ ျဖားးဆရာေခါင္က မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကား သံုးစြဲမႈမ်ားမျပဳလုပ္ၾကရန္ႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသံုးစြဲသူမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ျပည္သူ႔ရဲမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ကာ (PNA) အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္ (ဌာေန) ကြပ္ကဲေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီးျဖားခြန္ျမင့္ေအာင္က ေဒသခံျပည္သူမ်ားအခ်င္းခ်င္းစည္းလံုးၾကရန္လိုေၾကာင္းႏွင့္ ေဒသလံုၿခံဳေရးအေၾကာင္းမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေဆာင္းဖိုးေက်းရြာအုပ္စု ႏွင့္ ေနာင္ခဲေက်းရြာအုပ္စု ေဒသခံရပ္မိရပ္ဖ (၁၃၀၀) ေက်ာ္တက္ေရာက္ေၾကာင္းသိရိွရပါသည္။

ခြန္ခမ္းၿခြိဳင္
Powered by Blogger.