Monday, October 30, 2017

အေျခခံအာဟာရဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ (Nutriontion)သင္တန္းဖြင့္လွစ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၃၀) ရက္


ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္၊ လုံေဟးေက်းရြာအုပ္စု၊ လုဲင္းကတူရြာတြင္ AVSI ႏွင့္ ပါရမီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၂၆) ရက္ေန႔မွ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ အေျခခံအာဟာရဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ(၂)ရက္သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရိွခဲ့ရပါသည္။ အဆိုပါ သင္တန္းတြင္ သင္တန္းနည္းျပ ပါရမီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္မွ ခြန္ထြန္းလြင္၊ နန္းခမ္းဗဲ့၊ နန္းခမ္ရီႊး၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြ႔ဲခ်ဳပ္၊ ေလ့က်င့္ပညာေပးေရးဌာနမွ ခြန္သိန္းစိုးႏွင့္ နန္းခမ္းဆြဲ တို႔မွ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး၊ သင္တန္းသားသည္ လုဲင္းကတူေက်းရြာမွ အိမ္ေထာင္ရွင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား (၃၆)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။

အဆိုပါသင္တန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ (၁) အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းအမ်ဳိးအစား မ်ားကို ခြဲျခားနားလည္သြားေစရန္၊ (၂) အစာအုပ္စုသုံးစုႏွင့္ အုပ္စုတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ပါ၀င္ေသာ အစား အစာမ်ားကို သိရိွနားလည္ေစရန္၊ (၃) မိခင္အတြက္မိခင္အာဟာရႏွင့္ ေနရာေဒသအလိုက္ စားေသာက္မႈ အေလ့အထမ်ားကို သိရိွနားလည္ေစရန္၊ (၄) ေမြးစႏွင့္ကေလးငယ္မ်ားကိုေကြ်းေမြးပုံ (မိခင္ႏို႔တမ်ဳိးတည္း တိုက္ေကြ်းျခင္း)ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာလမ္းညြန္ခ်က္မ်ားကို သိရိွနားလည္သြားေစရန္၊ (၅) ေမြးစႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားကိုေကြ်းေမြးပုံ(ျဖည့္စြက္စာေကြ်းျခင္း) ဆိုင္ရာႏုိုင္ငံတကာလမ္းညြန္ခ်က္မ်ားကို သိရိွ နားလည္သြားေစရန္၊ (၆) ေမြးစႏွင့္အသက္ေျခာက္လမွ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းကေလးငယ္မ်ားအား ေဒသအလိုက္ ေကြ်းေမြးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာအေလ့အထမ်ားကိုသိရိွေစရန္၊(၇) ပိုက္ဆံနည္းနည္းျဖင့္ အာဟာရ ျပည့္ဝေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ဝယ္ယူခ်က္ျပဳရမည္ကိုသိရိွနားလည္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သင္တန္းကိုဖြင့္လွစ္ ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။

အဆိုပါအေျခခံအာဟာရဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ (Nutriontion) သင္တန္းပထမရက္တြင္ (၁) သင္ယူျခင္းပိရပစ္ ႏွင့္ အတူတကြသင္ယူမႈနည္းလမ္း၊ (၂) အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ၊ (၃) အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းျပဇယား (၄) အာဟာရႏွင့္အစာအုပ္စုမ်ား၊ (၅) ညီညြတ္မွ်တတဲ့ အစာ အာဟာရဆိုတာဘာလဲ (၆) အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္အာဟာရ (၇) မိခင္ႏို႔တစ္မ်ဳိးထဲတိုက္ေကြ်းျခင္း (၈) ၆လေအာက္ကေလးမ်ားကို ေကြ်းေမြးျပဳစုျခင္းႏွင့္ (၉) ၆ လ မွ ၂၃ လအရြယ္ကေလးမ်ားကို ေကြ်းေမြးျပဳစု ျခင္း စသည္တို႔ကိုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး သင္တန္းဒုတိရရက္တြင္ (၁) က်န္းမာသန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ေနအိမ္ပတ္၀န္းက်င္ (၂) အာဟာရဓာတ္မ်ားႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး (၃) အာဟာရအတြက္ရက္ေပါင္း၁၀၀၀ (၄) ေစ်းကြက္သ႑ာန္တူေလ့က်င့္ခန္းႏွင့္ (၅) အခ်က္အျပဳတ္ၿပိဳင္ပြဲျပဳလုပ္ျခင္း စသည့္သင္ခန္းစားမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရိွခဲ့ပါသည္။

ခြန္လိုရုဲင္း
လြယ္ေကာင္း


Powered by Blogger.