Sunday, November 5, 2017

၀ါကြ်တ္လက္ေဆာင္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၆) ရက္


ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ဓေလ့ထံုးစံအရ  ၀ါတြင္းခ်ိန္ခါကုန္ဆံုး၍ ခ်မ္းေအးစိမ့္စ ျပဳလာၿပီျဖစ္ေသာ တန္ေဆာင္မုန္းလျမတ္ခ်ိန္ခါ ေရာက္ရိွလာေပၿပီ။ ၀ါကြ်တ္စကာလ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီျဖစ္ေသာ ညီငယ္ ညီမငယ္ ပအိုဝ္းလူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားအတြက္ ၀ါကြ်တ္မဂၤလာေဆာင္ က်င္းပရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်မီ ဤေဆာင္းပါးကိုဖတ္ၿပီး မွတ္ကန္ေသာေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏိုင္ပါေစဟု ေမ်ာ္လင့္ေတာင္းတမိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤေဆာင္းပါးကို ဤသို႔ေသာစကားမ်ားႏွင့္ စကားပလႅင္ခံ ရသည္ကို ဦးစြာေရးသားတင္ျပပါမည္။

၀ါတြင္းကာလကုန္ဆံုးၿပီး၀ါကြ်တ္အခါသမယအခ်ိန္က သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကို ကန္ေတာ့ကုသိုလ္ ယူရင္း လူႀကီးတစ္ဦးေျပာဆိုသြားေသာ ဆံုးမစကားမ်ားထဲမွ “အိမ္ေထာင္ေရးသည္ အမ်ိဳးသားေရးျဖစ္သည္” ဟူေသာ အဖိုးတန္ ဆံုးမစကားကို အိမ္ေထာင္ျပဳမည့္ညီငယ္ညီမငယ္မ်ားထံသို႔ ဗဟုသုတအေနျဖင့္ ျပန္လည္ၿပီး မ်ွေ၀ေပးမည္ျဖစ္သည္။

၀ါကြ်တ္ကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳရန္အရြယ္ေရာက္ေသာ ညီငယ္ညီမငယ္မ်ားသည္ မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ မွန္မွန္ကန္ကန္ေရြးခ်ယ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ မိမိေရြးခ်ယ္ေသာ သူ၏ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္း/မေကာင္း၊ အသိတရားအေျခအေန၊ ေယာက်္ားဆိုလွ်င္ အိမ္ေထာင္ကိုဦးစီး ဦးေဆာင္ႏိုင္ေသာစြမ္းရည္၊ စားဝတ္ေနေရး ရွာေဖြႏိုင္စြမ္းအေျခအေန စသည္တို႔ကို အေသးစိတ္ ေလ့လာႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အိုေအာင္မင္းေအာင္သက္ဆံုးတိုင္အထိ ေပါင္းသင္းေနထိုင္ႏိုင္မည့္သူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မယူခင္အခ်ိန္တြင္ ေရြးခ်ယ္သင့္ေပသည္။ ထိုအခ်ိန္မွာမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွားလွ်င္ တစ္သက္တာ လံုးျပန္ျပင္၍မရေသာ အမွားမ်ား ျဖစ္ေနေပမည္။

အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ ေရြးခ်ယ္ရာမွာ- လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ မတူကဲြျပားမႈကို အထူးသတိထား ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ထိန္းသိမ္းတတ္သူတိုင္း သိရိွမည္ျဖစ္သည္။  လူမ်ိဳးဆိုရာတြင္ ပအို၀္း မိန္းကေလး ျဖစ္လွ်င္ မိမိ ေရြးခ်ယ္ေသာေယာက်္ားေလးမွာ ပအို၀္းလူမ်ိဳးျဖစ္ရန္လိုပါသည္။ ဘာသာဆိုရာတြင္လည္း မိမိကုိးကြယ္ ယံုၾကည္ေသာ ဘာသာတရားႏွင့္ မိမိယူမည့္အိမ္ေထာင္ဘက္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ တူညီရန္ လိုပါသည္။ တူညီမႈမရိွလွ်င္ ေနာင္အနာဂတ္ ေမြးဖြားလာမည့္မ်ိဳးဆက္သစ္ ရင္ေသြးမ်ားႏွင့္ မိမိဘာသာေရးမ်ားပါ ညစ္ႏြမ္းေစလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

မိမိယူမည့္ အိမ္ေထာင္ဘက္အမ်ိဳးသမီး/အမ်ိဳးသားမ်ားကိုလည္း ေသခ်ာစိစစ္ေရြးခ်ယ္ရန္လိုအပ္ ေပလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေခတ္စနစ္ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမွ် လူမ်ားသည္လည္း ညစ္ႏြမ္းဆိုးေပသူမ်ား မ်ားျပားလာေနသည္ကို လူတိုင္းသိရိွေနေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူ သည္ မိမိဘ၀တစ္သက္တာအတြက္ ေပါင္းသင္းေနထိုင္ရမည့္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မွန္ကန္စြာေရြးခ်ယ္ သင့္ေပသည္။ ျမန္မာစကားပံုတစ္ခုျဖစ္ေသာ “ အိမ္ေထာင္ျပဳ၊ ဘုရားတည္၊ ေဆးမင္ေၾကာင္ထိုး” ဟူေသာ စကားအတိုင္း ျပန္ျပင္ရန္မလြယ္ေသာ အရာတစ္ခုကို ခိုင္မာေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သင့္ေပသည္။

ေခတ္ကာလတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမွ် နည္းပညာဆိုင္ရာဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာမ်ား လည္းစံုလင္လွေပသည္။ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရးမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုၾကမႈမ်ားလည္း တစ္ဆင့္ထက္ တစ္ဆင့္ လြယ္ကူလာသည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရေပသည္။ အင္တာနက္ ၊ ေဖ့စ္ဘုတ္မ်ားသည္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား အျဖစ္တီထြင္ဖန္တီးေပးထားျခင္းသည္ မွန္ကန္မႈရိွေပသည္။ သို႔ေသာ္ “သံုးတတ္ရင္ ေဆး၊ မသံုးတတ္ရင္ေဘး” ျဖစ္ေစတတ္သလို ဤသို႔ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား လြယ္ကူလာ သည္ႏွင့္အမွ် အပ်ိဳ၊ လူပ်ိဳ အရြယ္ လူငယ္မ်ားသည္လည္း ထိုနည္းကို အသံုးျပဳမႈ က်ယ္ျပန္႔လာၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈလည္း ေပ်ာက္လုနီးေနၿပီျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ဆက္သြယ္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းမွစ၍ ခ်စ္သူရည္းစား အဆင့္တက္ကာ အယံုလြယ္မႈမ်ားမွ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာမေရြး အခ်စ္မ်က္ကန္းျဖစ္ကာ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ ညစ္ႏြမ္းသြားၾကရသည္။

မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္ အိေျႏၵသိကၡာႀကီးေသာလူမ်ိဳးျဖစ္သည္ကို ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးႏွင့္ ပအိုဝ္း အေၾကာင္း သိသူတိုင္း သိရိွႏိုင္ေပသည္။ မိဘဘိုးဘြားလက္ထက္တြင္ လူပ်ိဳအမ်ိဳးသားက အပ်ိဳအမ်ိဳးသမီး ကို မ်က္စိက် (ခ်စ္ႀကိဳက္)လွ်င္ ထိုအမ်ိဳးသားက ထိုအမ်ိဳးသမီးအိမ္ကို လူပ်ိဳလွည့္ျခင္း ဟူေသာပအိုဝ္း ထံုးစံျဖင့္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ လည္ပတ္ေလ့ရိွသည္။ ထိုသို႔ အမ်ိဳးသားလာေရာက္သည္ကို အမ်ိဳးသမီး၏ မိဘမ်ားႏွင့္ ဦးစြာ ႏုတ္ခြန္းဆက္ကနဦး စကားစျမည္ေျပာဆိုၿပီးမွသာ အမ်ိဳးသမီး၏မိဘမ်ားက ထုိအမ်ိဳး သား၏အေျခအေနကို အကဲခတ္ၿပီး အေျခအေနရမွသာ သမီးႏွင့္စကားလက္ဆံုက်ရန္ ေရွာင္ေပးေလ့ ရိွသည္။ ထိုသို႔ဓေလ့ မ်ားမရိွေတာ့ဘဲ ခုေခတ္အေျခအေနအရ သမီးပ်ိဳႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးမ်ား၏ ရည္းစားစကားေျပာဆိုသည္မွာ အိပ္ယာတြင္း ေခါင္းဦးေပၚတြင္သာ ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။ ဆိုလုိသည္မွာ ဖုန္း၊ အင္တာနက္ ျဖင့္ အိပ္ယာတြင္း ၌သာ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

“အိမ္ေထာင္ေရးသည္ အမ်ိဳးသားေရးျဖစ္သည္” ဟုဆိုရျခင္းမွာ အိမ္ေထာင္ျပဳခ်ိန္တြင္ ေသြးေရာမႈ ရိွခဲ့ပါက အမ်ိဳးသားေရး ညစ္ႏြမ္းမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားေရးညစ္ႏြမ္းဖန္မ်ားလွ်င္ လူမ်ိဳးပါေပ်ာက္ မည္ျဖစ္သည္။       ပအို၀္းစကားပံုအရ “ဟံမဥ္ေမ်ာ;လုိ,ေနာ၀္, လုိ႔ဒါးတ၀္း လုိ,ခ်င္,ခ်င္, မဥ္ေမ်ာ;ေနာ၀္ လုုမ္းေတာ၀္း" ဟူသည့္အတိုင္း မ်ိဳးခ်စ္လူတိုင္း အထူးဆင္ျခင္သင့္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပအို၀္းလူငယ္ သားပ်ိဳ/သမီးပ်ိဳမ်ားအဖုိ႔ အထူးသတိႀကီးစြာေနထိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ပအိုဝ္း စကားပံု တစ္ခုအရ “ ေမာ့ထီြးေသာ့ ေမာ့ေထာ့သဲမ္” ဆိုသည့္အတိုင္း မျဖစ္ရေလေအာင္ လူသံုးကုန္ ပစၥည္းအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ေပးေသာ အရာတစ္ခုကို မိမိအတြက္အက်ိဳးရိွေသာ အသံုး၀င္ေသာအရာမ်ား အတြက္သာ အသံုးခ်တတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသုိ႔ဆင္ျခင္တံုတရားရိွမွသာ မိမိတို႔လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအတြက္ အသံုး၀င္ေသာ လူတစ္ဦးျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ လူျဖစ္ရက်ိဳးနပ္မည္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ ပအိုဝ္းလူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားသည္ မိဘ၊ လူမ်ိဳး၊ တိုင္းျပည္၊ ဘာသာတရားအတြက္ အက်ိဳးျပဳေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားျဖစ္လာေစရန္ ႀကိဳးစားသင့္ေပသည္။ ပအိုဝ္းလူငယ္ ေမာင္မယ္မ်ားအားလံုးသည္ လူမ်ိဳးအတြက္ အားကိုးအားထားရမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည့္ သားေကာင္းသမီးေကာင္း ရတနာမ်ားျဖစ္ပါေစေၾကာင္း ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳရာတြင္ လည္း လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအတြက္ အက်ိဳးသယ္ပိုးေပးႏိုင္မည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားေမြးဖြား ေပးႏိုင္ေစရန္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္း ဤေဆာင္းပါးျဖင့္ တိုက္တြန္း ႏိုးေဆာ္အပ္ပါသည္။

နန္းေလဗြာ (အံြအား)


Powered by Blogger.