Thursday, November 9, 2017

မူးယစ္ႏွင့္အနာဂါတ္လူငယ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၁၀)ရက္


ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၊ မိမိတို႔ေဒသတြင္းရွိ လူငယ္မ်ား မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစဲြလ်က္ရွိေနသည္ကို အမ်ားအျပား ျမင္ေတြ႕ၾကားသိေနရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးေၾကာင့္ လမ္းမွားကို မေရာက္ရေစရန္၊ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ အက်ဳိးျပဳႏိုင္ၿပီး မိသားစု၊ ေဆြမ်ဳိး အသိုင္းအဝိုင္းမွ အားကိုးအားထားျပဳရသည့္ လူငယ္မ်ားျဖစ္ႏိုင္ေစရန္၊ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစဲြျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေနာက္ဆက္တဲြဆိုးက်ဳိးမ်ားကို သိရွိႏိုင္ေစရန္၊ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္မ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ မိမိအေနျဖင့္ ဤေဆာင္းပါးျဖင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကို အသိေပးေရးသားရျခင္းျဖစ္သည္။

မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္သံုးစဲြေနသည့္အေၾကာင္းမ်ားကို ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာတြင္လည္းေကာင္း၊ ဂ်ာနယ္ႏွင့္သတင္းစာမ်ားတြင္လည္းေကာင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျမင္ေတြ႕ၾကားသိေနရသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးသည္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသံုးစြဲလ်က္ရွိသည့္ ေဆးဝါးတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေနရာအႏွံအျပားတြင္လည္း စိုက္ပ်ဳိး၊ ေရာင္းဝယ္၊ သံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေဝးၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အသိပညာဗဟုသုတ နည္းပါးသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။ လတ္တေလာဂ်ာနယ္ တစ္ခုတြင္ အေျခခံပညာသင္ယူေလ့လာေနၾကသည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ေဆးသံုးေနသည့္သတင္းကို ဖတ္ၾကားခဲ့ရပါသည္။ ဤသည္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးသည္ လူငယ္ႏွင့္လူသားထုတစ္ရပ္လံုးကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာအရာတစ္ခု ျဖစ္ေနေပသည္။

ယေန႔အခ်ိန္ဆိုလွ်င္ မူးယစ္ေဆးဝါးသည္္ လူငယ္မ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စိမ့္ဝင္လ်က္ရွိသည့္ အရာတစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနေပသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးကို တခ်ဳိ႕ေသာလူမ်ားသည္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ခံႏိုင္ရည္ရွိေအာင္၊ အေမာခံႏိုင္ေအာင္၊ မအိပ္ငိုက္ေအာင္၊ ဆာေလာင္မႈဒဏ္ခံႏိုင္ေအာင္ႏွင့္ နာတာရွည္ေရာဂါကုသရာတြင္ ေဆးဝါးအျဖစ္သံုးစဲြလ်က္ရွိၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာလူငယ္မ်ားသည္ စိတ္ဓါတ္က်သည့္ ေဝဒနာကိုကုစားရန္အတြက္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိၾကကာ အခ်ဳိ႕လူငယ္မ်ားဆိုလွ်င္မူ လူျဖစ္ရခ်ိန္တဒဂၤတြင္ သံုးစဲြဖူးသည္ရွိေအာင္ လက္တည့္စမ္းသံုးၾကည့္ရာမွ ေနာက္ဆံုးမူးယစ္ေဆးဝါးကို စဲြလမ္းသြားသည့္အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိသြားေသာ လူငယ္သည္လည္း အမ်ားအျပားရွိေနေပသည္။ ဤသုိ႔ေဆးကိုသံုးစဲြရာတြင္ အစပိုင္းတြင္သာ ထိေရာက္ၿပီး ေနာက္ဆံုးေဆးအာနိသင္ျပယ္သြားသည့္အခ်ိန္တြင္ လူကိုပို၍ ပင္ပန္းေစျခင္း၊ အသက္ရွဴက်ပ္မႈဒဏ္ကို ခံစားရေစျခင္း၊ စိတ္ကေယာင္ကတမ္းျဖစ္ေစျခင္း၊ စိတ္တိုလြယ္ေစျခင္း စသည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ေဆးစဲြသြားၿပီဆိုသည္ႏွင့္အမွ် အိမ္ေထာင္ေရး၊ လူမႈဆက္ဆံေရး၊ စီးပြားေရးမ်ားႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား ထိခိုက္လာၿပီး ဥပေဒႏွင့္မကိုက္ညီသည့္ ျပစ္မႈမ်ားက်ဳးလြန္ျခင္း ေနာက္ဆံုးမိမိကိုယ္ကို အဆံုးစီရင္ျခင္းစသည့္ မေကာင္းသည့္အရာမ်ားကို မလြဲမေတြ ေတြ႕ႀကံဳခံစားရမည္ပင္ျဖစ္သည္။ ေဆးစဲြသြားၿပီဆိုသည္ႏွင့္ မေကာင္းမႈမ်ားကို က်ဳးလြန္ရန္ ေၾကာက္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးသည္ လူသားကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ေကာင္းက်ဳိးေပးသည့္အရာမဟုတ္ပါ။ လူငယ္ႏွင့္တိုင္းျပည္ကို ဒုကၡေပးေနသည့္ အရာပင္ျဖစ္သည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးကို စဲြလမ္းမိၿပီဆိုသည္ႏွင့္အမွ် ျဖစ္ေပၚလာမည့္ေနာက္ဆက္တြဲသည္ ေကာင္းက်ဳိးထက္ ဆိုးက်ဳိးခ်ဥ္းသာရွိသည္ကို ေျပာစရာမလိုေလာက္ေအာင္ပင္ သိရွိၿပီးျဖစ္သည္။

မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစဲြျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လည္းသက္ ဆိုင္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရေပသည္။ လူမ်ားသည္ မိမိတို႔ေနထိုင္ရာပတ္ဝန္းက်င္ကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေျပာင္းလဲႏုိင္စြမ္းမရွိၾကပဲ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုလိုက္၍ အလိုက္သင့္ေနထိုင္တတ္ၾကသည့္ သေဘာရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ “ေရမ်ားေရႏိုင္ မီးမ်ားမီးႏိုင္”ဆိုသကဲ့သို႔ မိမိတို႔ေနထိုင္ရာပတ္ဝန္းက်င္ ေကာင္းမြန္လွ်င္ မိမိသည္လည္းလိုက္၍ ေကာင္းမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ေနထုိင္ရာပတ္ဝန္းက်င္ဆိုးလွ်င္ မိမိသည္လည္း လိုက္၍ဆိုးမည္မွာ မလဲြေပ။ သို႔ေသာ္လည္း လူတိုင္းသည္  မိမိကိုယ္ကိုမပ်က္စီးရေလေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းရမည့္ တာဝန္ရွိသည္။ ထိန္းႏိုင္မွလည္းရမည္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤမွသာ မိမိ၏အနာဂါတ္လည္း ထြန္းလင္းေတာက္ပမည္ျဖစ္သည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္မူ မူးယစ္ေဆးဝါးအျပင္ ေသရည္အရက္၊ ဘီယာ၊ ေဆးလိပ္၊ ကြမ္းစသည့္ လူကို မူးယစ္ေစေသာအရာသည္ ေနရာတိုင္းတြင္ အလြယ္တကူဝယ္ယူသံုးစဲြေနႏိုင္ေသာ ေခတ္ျဖစ္ေနေလသည္။  အရက္ဆိုင္မ်ား၊ ကလပ္မ်ား၊ ႏိုက္ကလပ္မ်ားေပါမ်ားလာျခင္း၊ တုိးတက္ေျပာင္းလဲေနသည့္ေခတ္ႏွင့္အညီ အေနာက္တိုင္းယဥ္ေက်းမႈမ်ား လူငယ္မ်ားအၾကားျပန္႕ႏွံ႕စိမ့္ဝင္လာျခင္း၊  ထိုမွတဆင့္ ယေန႔facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ျပန္႔ႏွံ႔ေနေသာ ေကာ္ရွဴျခင္းျပႆနာသည္လည္း လူငယ္ႏွင့္ လူသားထုတစ္ရပ္လံုးကို စိန္ေခၚေနေသာအရာ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေသာအရာမ်ားသည္ လူငယ္မ်ားကို ပ်က္စီးေစရုံမက မိမိတို႔ ေနထုိင္ရာပတ္ဝန္းက်င္ကို အရုပ္ဆိုးအၾကည္းတန္ေစသည့္ အရာလည္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံဟာဆိုလွ်င္ ကြမ္း၊ ေဆးလိပ္၊ အရက္မေသာက္စားေသာ လူငယ္သည္ မရွိသေလာက္ရွားပါးေနေပၿပီ။ ဤသည္မွာ ကြမ္း၊ ေဆးလိပ္၊ ေသရည္အရက္မ်ားကို ေနရာတိုင္းတြင္ အလြယ္တကူဝယ္ယူသံုးစဲြႏိုင္ျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္ပင္ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ ရပ္ေက်းတြင္ က်င္းပသည့္ သာေရးပဲြမ်ား၊ နာေရးပြဲမ်ား၊ ဘာသာေရးပြဲမ်ားဆိုလွ်င္မူ အရက္ေသစာသည္္ အဓိကေနရာတြင္ မပါမျဖစ္ေသာအရာအျဖစ္ ရွိေနေပသည္။ အရက္မွမပါလွ်င္ ပြဲမစည္ေတာ့သည့္ အေနအထားပင္ျဖစ္ေနေပသည္။

လူငယ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ အနာဂါတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အနာဂါတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္ႏွင့္အညီ  အနာဂါတ္တြင္ မိမိတို႔တိုင္းျပည္၊ မိမိတို႔ေဒသ၊ မိမိတို႔လူမ်ဳိး၊ မိမိတို႔ ေဆြမ်ဳိးအသိုင္းအဝိုင္း၊ မိမိတို႔မိသားစုကို ေကာင္းက်ဳိးျပဳႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရန္တာဝန္မွာ လူငယ္တိုင္းဆီတြင္ ရွိေပသည္။ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ လူကိုေကာင္းက်ဳိးမေပးသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို သံုးစဲြေနမည္ဆိုပါက မိမိတို႔၏ အနာဂါတ္တိုင္းျပည္ႀကီးသည္ မည္သို႔ျဖစ္လာႏိုင္မည္ကို စဥ္းစားသာၾကည့္ပါ။ ဘိုးဘြားတို႔၏ ေျပာစကားအရ တိုင္းျပည္(သို႔)လူမ်ဳိးကို တိုက္ခိုက္ရာတြင္ စစ္လက္နက္ျဖင့္ တိုက္ျခင္းထက္ မူးယစ္ေဆးျဖင့္ တိုက္ျခင္းက လူကိုပို၍ပင္ အညြန္႔တံုးေစေၾကာင္း မွတ္သားခဲ့ရပါသည္။ ထိုေၾကာင့္လူမ်ဳိးႏွင့္ ႏိုင္ငံမွအားကိုးအားထားျပဳရသည့္ အနာဂါတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား သတိထားသင့္ေပသည္။ မူးယစ္ေဆးကို ေဝးေဝးကေရွာင္ၾကရန္လိုအပ္သည္။ မိမိတို႔၏ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစဲြေနသူမ်ားကို ေတြ႕လွ်င္လည္း မိမိသိထားသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ဆိုးက်ဳိးမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒႏွင့္မကင္းလြတ္သည့္အေၾကာင္းမ်ားကို နားဝင္ေအာင္ရွင္းျပျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ႏိုင္ေအာင္ လိုအပ္ေသာအကူအညီမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္မေနၾကရန္ လိုအပ္ေပသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာလူမ်ားသည္ ကိုယ့္အလုပ္မဟုတ္လွ်င္ စိတ္မဝင္စားတတ္ၾကပါ  “သူထိုက္ႏွင့္ သူကံ”ရွိပါေစဟု ဖာသိဖာသာေနတတ္ၾကသည္။ အခ်င္းခ်င္းအမုန္းပြားမည္ကို အရမ္းစိုးရိမ္တတ္ၾကသည္။ ဟုတ္လည္းဟုတ္ပါသည္။ တခ်ဳိ႕လူမ်ားကလည္း မိမိေစတနာႏွင့္ကူညီသည္ကို ေစတနာလို႔မျမင္ပဲ အျပစ္သာလွ်င္ ျမင္ေသာလူစားမ်ဳိးရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ရွိေစကာမူ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာအားျဖင့္ လူငယ္မ်ားမွ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္မ်ားကို လုပ္ရန္တာဝန္ရွိသည္။ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္မ်ားကို မျပဳလုပ္လွ်င္ “အမိႈက္ကစ ျပႆဒ္မီးေလာင္”ဆိုသည့္အတိုင္း မူးယစ္ေဆးဝါးသည္ တျဖည္းျဖည္း ေပါမ်ားလာမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း မျဖစ္သင့္သည့္ ခိုးမႈမ်ား၊ ဓါးျပမႈမ်ား၊ မုဒိမ္းမႈမ်ား၊ လူသတ္မႈမ်ား စသည့္ျပစ္မႈမ်ား မျဖစ္မေနျဖစ္လာမည္မွာ မလႊဲေပ။

အျခားတစ္ဖက္တြင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထိေရာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အေရးယူမႈမ်ား၊ တားဆီးပိတ္ပင္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္လွ်င္ ႏိုင္ငံႏွင့္လူငယ္မ်ား၏ အနာဂါတ္သည္ မေတြးရဲစရာပင္ျဖစ္သည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို တိုင္း၊ ျပည္နယ္မ်ားတြင္သာမက ကမၻာအရပ္ရပ္ တြင္ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း တိုက္ဖ်က္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေနပါေသာ္လည္း ယေန႔တိုင္မေပ်ာက္ကင္းႏိုင္သည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ မေပ်ာက္ကင္းႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းရင္းကို မိမိအေနျဖင့္ သံုးသပ္ရမည္ဆိုပါက ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးျခင္းကိုမ်ားေသာအားျဖင့္ အျခားသီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ဳိးရန္ခက္ခဲသည့္ ေတာင္ေပၚ၊ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးစိုက္ပ်ဳိးလ်က္ရွိၾကၿပီး နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး ေရာင္းဝယ္၊ ေဖာက္ကားလ်က္ရွိသည္။ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးရသည့္အေၾကာင္းမွာ အျခားေသာသီးႏွံမ်ားမျဖစ္ထြန္းသည္က တစ္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အလွမ္းေဝးၿပီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးခက္ခဲသည္က တစ္ေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အသိပညာဗဟုသုတနည္းပါးသည္က တစ္ေၾကာင္း၊ စားဝတ္ေနေရးအဆင္ေျပေစဖို႔ရန္အတြက္ေၾကာင့္စသည့္ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္မိပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တာဝန္ရွိအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးရန္ခက္ခဲသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ဘိန္းအစားအျခားေသာ အစားထိုးသီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ သီးႏွံမ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္ပံုေဖာ္ေပးျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အသိပညာဗဟုသုတအားနည္းသည့္ ျပည္သူလူထုမ်ားကို ပညာေပးေဟာေျပာေပးျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ အေရးယူမႈမ်ား၊ တားဆီးပိတ္ပင္မႈမ်ားကို လက္ေတြ႕က်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဆိုပါက ပေပ်ာက္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္မိပါသည္။ ထို႔အျပင္ မူးယစ္ေဆးဝါးပေပ်ာက္ေရးကို အစိုးရႏွင့္တာဝန္ရွိအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ဘယ္ေလာက္ပင္ ထိေရာက္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေစကာမူ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိလွ်င္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ပေပ်ာက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ မူးယစ္အႏၱရာယ္ကင္းေဝးဖို႔ဆိုလွ်င္ အားလုံုးပူးေပါင္းတိုက္ဖ်က္ၾကမွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေရးသားအပ္ပါသည္။   

ခြန္ေက်ာ;ေခါင္;(ထီရီးေဟာ္ထို)
Powered by Blogger.