Wednesday, January 17, 2018

ပါရမီဖြံ႕႔ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္ႏွင့္ အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းတုိ႕ ပူးေပါင္းၿပီး ဆုိင္ကယ္ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ တစ္လုံးထုိးအင္ဂ်င္ ျပဳျပင္ျခင္း သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနား ျပဳလုပ္က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၇)ရက္

၂၀၁၈-ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၇)ရက္ေန႕တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ကံႀကီးရပ္ကြက္၊ ပအုိဝ္းအမ်ိဳးသားဘက္ေပါင္းစုံဖြ႕ံၿဖိဳးေရး (ဒဲဥ္သီ;ေဗြ)ကြင္းတြင္ ခုိင္ခံ႕ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ လုပ္သားေရြ႕ေျပာင္းသြားလာမႈဧ။္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ တုိးျမွင့္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း စီမံကိန္းဧ။္ ကြ်မ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ (ဆုိင္ကယ္ျပင္၊ တစ္လုံးစက္ျပင္) သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားကို က်င္းပေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အဆုိပါသင္တန္းတြင္ ပါရမီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္ႏွင့္ အစိုးရနည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းတုိ႕ ပူးေပါင္းၿပီး (၄)ၿမိဳ႕နယ္မွ သင္တန္းသား (၅၇)ဦးႏွင့္ သင္တန္းဆရာ/ဆရာမ(၆)ဦးတုိ႕ျဖင့္ (၁၆.၁၁.၂၀၁၇) မွ (၁၅.၁.၂၀၁၈) ရက္ထိ (၂)လၾကာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ထုိသင္တန္းဆင္းပြဲတြင္ ပါရမီဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခင္ႏွင့္ အစိုးရနည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္- ဦးသာတင္ညႊန္႕ တုိ႕မွ အမွာစကားကုိ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ နန္းသင္းသင္းျဖဴမွ သင္တန္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ သင္တန္းနည္းျပ ဦးစုိင္းမင္းဟန္မွ သင္တန္းအေျခအေနမ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းႏွင့္ သင္တန္းသား ခြန္ေက်ာ္လင္းမွ သင္တန္းတြင္ ရရွိေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား၊ ေက်းဇူးတင္စကားမ်ားကို ျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ထုိ႕ေနာက္ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ားကုိ သင္းတန္းနည္းျပဆရာ ဦးစုိင္းမင္းဟန္က ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ ခြန္ရဲေအာင္၊ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ခြန္ေရႊအုပ္၊ ဟုိပုံးၿမိဳ႕နယ္မွ ခြန္ေမာင္ေအး၊ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ခြန္ထြန္းစိန္ တုိ႕ထံတြင္ ေပးအပ္ခဲ့ၾကၿပီး သင္တန္းဆရာတုိ႕အား အမွတ္တရလက္ေဆာင္မ်ားကုိ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ဤအခမ္းအနားတြင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ား တက္ေရာက္သူစုစုေပါင္း(၆၈)ဦး ရွိပါသည္။ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သက္ေမြးပညာသင္ယူႏုိင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပုိမိုရရွိရန္၊ ေဒသတြင္း လုိအပ္လ်က္ရွိေသာ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ရန္၊ ေဒသတြင္း လူငယ္မ်ား အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိၿပီး ဝင္ေငြတုိးလာေစရန္ ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ေမြးထုတ္ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအား အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေဖေဖၚဝါရီလဆန္းပုိင္းတြင္လည္း ယခုသင္တန္းတက္ၿပီးေသာ သင္တန္းသားမ်ားအား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ကုိ ထပ္မံျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ခြန္ယံေသ
Powered by Blogger.