Sunday, January 7, 2018

" စိြဳးခြိဳ,ေခါင္းေဆာင္တန္ ေငါ၀္းၾသ၀ါဒ" အမဲုင္ ( ၁၅ )

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၈) ရက္
ခြန္ခၽြန္း (မုဲင္းေကာင္)
Powered by Blogger.