Sunday, March 25, 2018

လူငယ္မ်ားအတြက္ ဂ်ပန္ဘာသာစကားသင္ၾကားျခင္းႏွင့္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမိတ္ဆက္ပဲြ က်င္းပျပဳလုပ္မည္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၆)ရက္ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႔အခ်ဳပ္(PNO)၊ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာနႏွင့္ TJLS တို႔ပူးေပါင္း၍ ဂ်ပန္ဘာသာစကားသင္ၾကားျခင္းႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ WILLTEC Co.,Ltd. အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း မိတ္ဆက္ပဲြကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၉)ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၀း၀၀ မွ ၁၂း၀၀) အထိ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႔ခ်ဴပ္ (PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး၊ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါမိတ္ဆက္ပဲြကို ဂ်ပန္ဘာသာစကားအေျခခံ၍ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ အထူးရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အျခားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

မိတ္ဆက္ပြဲတြင္ ဂ်ပန္ဘာသာစကားသင္ၾကားေပးျခင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ သက္ေမြးပညာသင္ယူေလ့လာေရးဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ အလုုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းဆုိင္ရာမ်ားကို သိရွိႏိုင္မည္။ ဂ်ပန္ဘာသာစကားသင္ယူေရး၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ သက္ေမြးပညာသင္ယူရင္း အလုပ္အကိုင္ကိုပါ လုပ္ကိုင္ရန္ စိတ္၀င္စားသူ အထက္တန္းေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား၊ ဘဲြ႔ရလူငယ္မ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အသိေပးဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။ အေသးစိပ္ သိရွိလိုသည္မ်ားကို ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (PNO) ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန၊ ဌာနမွဴး ခြန္ေစာလြင္ 09-401622932 သို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန
Powered by Blogger.