Sunday, March 25, 2018

ပါရမီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္(PDN) ဝန္ထမ္းမ်ားစြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း သင္တန္းက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၆)ရက္

ပါရမီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္(PDN)မွ အစီရင္ခံစာေရးသားျခင္းႏွင့္ လူမႈေရးရာ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ သင္တန္းကို ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးတြင္ (၂၄.၃.၂၀၁၈ မွ ၂၈.၃.၂၀၁၈ ထိ) (၅) ရက္ၾကာဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

“ဝန္ထမ္းဆိုတာ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အဓိကအရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းေတြ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇုင့္ေနမွ လုပ္ငန္းေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ အခ်ိန္တုိအတြင္း အရင္းအႏွီးနည္းနည္းနဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္အက်ိဳးရွိရွိေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္ ” ဟု ပါရမီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္ အတြင္းေရးမွဴး ခြန္ခ်စ္ဦးမွ ၎၏သဘာထားမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“ ကၽြန္မတို႔ ဒီသင္တန္းကာလမွာ အစီရင္ခံစာေရးသားတယ္ဆိုတာဘာလဲ၊ အစီရင္ခံစာေရးသားျခင္း အေရးႀကီးပံု၊ အစီရင္ခံစာေရးသားရာတြင္ ျပင္ဆင္ရမဲ့အခ်က္မ်ား၊ အစီရင္ခံစာ အမ်ိဳးအစားမ်ား ၿပီးေတာ့ အစီရင္ခံစာေရးတဲ့သူတစ္ေယာက္ လုပ္ေဆာင္ရမဲ့အခ်က္မ်ား စတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို ကၽြန္မအေနနဲ႔ ပထမ(၂)ရက္မွာ အဓိကထားေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ၿပီး က်န္တဲ့(၃)ရက္ကိုေတာ့ ဆရာဦးရဲထြ႗္က လူမႈေရးရာတာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈမွာပါတဲ့ ႏိုင္ငံသား(၃)မ်ိဳးအေၾကာင္း၊ CSO ေတြရဲ႕အခန္းက႑မ်ား၊ Public Services နဲ႔ Community Services မ်ားအေၾကာင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ လူမႈေရးရာ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ အေရးႀကီးပံု စတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို ေဆြးေႏြးေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ” ဟု သင္တန္းတြင္ အဓိကေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သင္တန္းဆရာမ မစိုးသႏၱာထံမွ သိရွိရပါသည္။

အဆိုပါသင္တန္း၏ အဓိကရည္ရြယ္သည္မ်ားမွာ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး မိမိတို႔၏ က်ရာအခန္းက႑တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ၿပီးစီးမႈအေျခအေနမ်ားကို တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈအျပည့္ျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္အစီရင္ခံစာေရးတတ္လာေစရန္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လူမႈေရးနယ္ပယ္တြင္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ထိုသင္တန္းသည္ Pro Acd Myanmar Training Consultancy မွ သင္တန္းဆရာ/မ ျဖစ္ေသာ ဦးရဲထြ႗္ႏွင့္ မစိုးသႏၱာတို႔မွ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးၿပီး သင္တန္းသူ/သား (၂၁)ေယာက္တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ခြန္တေက်ာ္
Powered by Blogger.