Sunday, April 1, 2018

ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ျဖားခြန္သိန္းေဖမွ ေက်ာက္တလုံး- ပင္တြန္း ၈/၂ မုိင္ရွိ ကတၱရာလမ္း၏ အေျခေနတုိ႔ကုိ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁) ရက္


၂၀၁၈၊ ဧၿပီ(၁)ရက္ေန႔တြင္ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ျဖားခြန္သိန္းေဖမွ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ေဆာက္လုပ္ ခင္းက်င္းသည့္ ေက်ာက္တလုံး- ပင္တြန္း ၈/၂ မုိင္ရွိ ကတၱရာလမ္း၏ အေျခေနတုိ႔ကုိ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈ--------

ခြန္ဓဇ
Powered by Blogger.