Thursday, April 5, 2018

ေကာင္းမႈျဖင့္ မိမိရပ္ရြာကို အက်ိဳးျပဳေစခ်င္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၆) ရက္


“ကုသိုလ္ပညာ၊ ဥစၥာတစ္မ်ိဳး၊ ေန႔စဥ္တိုးေအာင္၊ ႀကိဳးစားလံု႔လ၊ ျပဳၾကရ” ဟူသည့္အတုိင္း ရရိွရန္ ခက္ခဲလွေသာလူ႔ဘဝကို ရရိွလာၾကသည့္လူသားသည္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ေရးအတြက္ ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ ၾကရသကဲ့သို႔ ျဖစ္လာသည့္လူသားဘဝကိုလည္း တန္ဖိုးရိွလွသည့္မိမိဘဝျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳႏိုင္ရန္ လိုအပ္လွ ေပသည္။

လူသည္တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းေန၍မရ၊ အစုအဖဲြ႕ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ေနရသည္ျဖစ္ေစ၊ မိမိေနရ သည့္ဘဝအတြင္း မိမိသည္ပတ္ဝန္းက်င္ကို အက်ိဳးျပဳသည့္သူအျဖစ္ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ အနီးစပ္ဆံုးပတ္ဝန္း က်င္မွာ မိမိႏွင့္မိဘ၊ ေဆြမ်ိဳးရိွရာအိမ္၊ အိမ္နီးခ်င္း၊ ေက်ာင္း၊ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္စသည္ျဖစ္၍ ကာလေဒသ လုပ္ငန္းေဆာင္တာအေလ်ာက္ ပတ္ဝန္းက်င္သည္က်ယ္ေျပာလာသည့္အျပင္ လူမႈဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္ သည္လည္း က်ယ္ဝန္းလာသည္။ အိမ္တစ္အိမ္တြင္ေနေသာသူသည္ အိမ္၏အက်ိဳးကိုၾကည့္ရမည္ျဖစ္ သည္။ ထိုနည္းတူေက်ာင္းတြင္ေနေသာသူ၊ ရပ္ကြက္ၿမိဳ႕နယ္၊ တိုင္းျပည္စသည့္မိမိေဒသအေလ်ာက္ အက်ိဳး ျပဳေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးလူ႔ဘဝတြင္းမွ လူသားသည္ လူ႔ေလာကကိုအက်ိဳးျပဳေပးမွသာ မိမိလည္း လူျဖစ္ရက်ိဳးနပ္၍ တန္ဖိုးရိွသူျဖစ္မည့္အျပင္လူ႔ေလာကႀကီးသည္လည္း သာသာယာယာရိွလာမည္ျဖစ္ သည္။ မိမိ၏မိသားစု၊ အိမ္၊ ေက်ာင္း၊ ရပ္ကြက္ကိုအက်ိဳးျပဳႏိုင္ေစရန္ မိမိသည္လည္းအရည္အေသြးျပည့္ေန ရမည္။ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေစရန္လည္း ရွာေဖြစုေဆာင္း၊ က်င့္ႀကံအားထုတ္ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္သည္။

ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ေရွးလူႀကီးမိဘမ်ားသည္ တစ္ရက္တာကာလတြင္တြင္ ပညာ၊ ဥစၥာ၊ ကုသိုလ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ရရိွေအာင္၊ တိုးပြားေအာင္လံု႔လစိုက္ထုတ္ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လမ္းေကာင္း နည္းမြန္ျဖင့္ သြန္သင္ဆံုးမလာၾကသည္။ အသက္အရြယ္အပိုင္းအျခားအားျဖင့္ ပညာ၊ ဥစၥာ၊ ကုသိုလ္ရွာၾက ရန္ သြန္သင္ခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ငယ္စဥ္တြင္ ပညာကိုအပတ္တကုတ္ႀကိဳးစားသင္ယူၾကရန္၊ မိဘဘိုးဘြားမ်ား၏ ေခတ္တြင္ပညာကို မည္သုိ႔မည္ပံုသင္ယူခဲ့ရေၾကာင္း မည္သုိ႔ေသာ အခက္အခဲမ်ား ရိွေၾကာင္း သက္ေသသာဓက မ်ားျဖင့္ ဆိုဆံုးမၾကသည္။

ခႏၶာကိုယ္တည္ေဆာက္မႈအေနအထား၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအေနအထားအရ  မွတ္ဥာဏ္အားေကာင္းသည့္အရြယ္တြင္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာႀကိဳးစာရွာေဖြသင့္သည္သာျဖစ္သည္။  ကုသိုလ္ရွာရာတြင္ကား အရြယ္အပိုင္းအျခား၊ ကန္႔သတ္ထားသည္မဟုတ္ မိဘ၊ဆရာသမားမ်ား သြန္သင္ ဆံုးမၾကသည့္အတိုင္း မိမိတို႔ႀကိဳးစားဆည္းပူးထားသည့္အခါ အသိဥာဏ္ပြင့္လ်က္ အခ်ိန္ကာလမေရြး ေဆာင္ရြက္ၾကရန္သာျဖစ္သည္။ ႀကီးသည္ငယ္သည္မေရြး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး၊ ရာထူးဂုဏ္သိမ္ အနိမ့္အျမင့္မဟူ ကုသိုလ္ရွာေဖြ ႏိုင္ၾကသည္သာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာအယူအဆအရ ကိုယ္ျပဳလုပ္ ေသာအရာမ်ားသည္ ကံ ကံ၏အက်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။

အားကိုးအားထားရာအစစ္အမွန္ျဖစ္ေသာ ဗုဒၶသာသာနာေတာ္ႀကီး ထြန္းကားတိုးတက္ဆံုးေသာ ဤႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးတြင္ လူျဖစ္လာရသည္မွာကံေကာင္းလွေပသည္။ ဘုရားရွင္၏တရားေတာ္မ်ား၊ အဆံုးအမ မ်ားကို သိနားလည္ခြင့္၊ ေလ့လာဆည္းပူးသင္ယူခြင့္ ရၾကသူတို႔ကား ပို၍ကံေကာင္းၾကေပသည္။ ထိုသုိ႔ ယဥ္ေက်းလိမၼာေသာ တရားေတာ္မ်ားကိုဆည္းပူးေလ့လာခြင့္ရရိွၾကၿပီး ဆင္ျခင္တံုတရားမ်ားစြာျဖင့္ မိမိ ကိုယ္တိုင္၊ မိဘ၊ ေဆြမ်ိဳး၊ မိတ္ေဆြ၊ ရပ္ရြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္စသည့္အဆင့္အတိုင္း တိုင္းျပည္ႀကီးအထိ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ျဖင့္ မြမ္းမံႏိုင္ေသာလူသည္ လူျဖစ္ရသည္မွာ အလြန္ပင္တတ္ဖိုးႀကီးလွပါသည္။

ကုသိုလ္လား၊ အကုသိုလ္လားဟူ၍သိႏိုင္ရန္မွာလည္း မိမိ၏သတိ၊ ဥာဏ္ျဖင့္အတိမ္အနက္ေပၚ တြင္မ်ားစြာမွီတည္ေနပါသည္။ ေလ့လာမႈ၊ ဆည္းပူးနာခံမႈ၊ လိုက္နာက်င့္သံုးမႈတို႔က မ်ားစြာအေထာက္အကူ ေပးေပသည္။ သာသာနာထြန္းကားသည့္အခ်ိန္တြင္ လူျဖစ္ရေသာ္လည္း ဤသို႔ကုသိုလ္လား၊ အကုသိုလ္ လား ဟူ၍မသိႏိုင္၊ အကုသိုလ္မွန္းသိေသာ္လည္း မေရွာင္ႏိုင္၊ မတိမ္းႏိုင္၊ မလုပ္ဘဲမေနႏိုင္ သိသိႏွင့္ ဇြတ္အတင္းလုပ္ေနသူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္မႈအေျခအေနတို႔သည္ မည္သုိ႔ရိွေန သည္ကို ကိုယ့္ကိုဆန္းစစ္တြက္ခ်က္ရန္သာျဖစ္သည္။ လူျဖစ္ရက်ိဳးမနပ္၊ အခ်ိန္ေကာင္းႏွင့္မထိုက္တန္သူ သာျဖစ္ ေတာ့သည္။

ကမာၻ႔အလယ္တြင္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျမတ္ဗုဒၶ၏အဆံုးအမႏွင့္ အညီဝင့္ထည္လွစြာ တည္ရိွေနေသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔လူမ်ိဳးသည္ သာသာနာေတာ္ႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ခိုက္ သာသာနာ ဆက္လက္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲရန္ႏွင့္ ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ရပ္ရြာေဒမ်ားကို ျမတ္စြာဘုရားက်င့္စဥ္ မဇ်မပဋိပဒါလမ္းစဥ္အတိုင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ ေစခ်င္သည္။ ထိုသုိ႔မဟုတ္ဘဲ ေလာဘေဒါသ၊ ေမာဟကိုေရွ႕တန္းတင္ၿပီး သူေသေသ ငါမေသရင္ၿပီးေရာ ဟူသည့္အကုသိုလ္တရားျဖင့္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းအုပ္ခ်ဳပ္ကာ ငါတတ္၊ ငါသိ၊ ဟူေသာ သူ႔ေလာက္ တတ္သိသူမရိွဟု ကိုယ့္ကိုကိုယံုၾကည္မႈလြန္ကဲေနေသာသူမ်ိဳး၏စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြင္းရိွေသာ မိမိတို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခံလူထု မ်ားသည္လည္း ခံသာမည္မဟုတ္ေပ။

ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေအးခ်မ္းစြာေနထုိင္ၾကသည့္လူမ်ိဳးျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ သူတစ္ပါး၏အေရး ကို စိတ္ပါဝင္စားမႈႏွင့္ ဝင္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား မရိွလွေပ။ စည္းလံုးညီညြတ္မႈျဖင့္ ရပ္ရြာအက်ိဳး၊ ေဒသ အက်ိဳး၊ တိုင္းျပည္အက်ိဳးကို စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္တတ္ၾကသည္။ ထိုသို႔စည္းလံုးညီညြတ္မႈျဖင့္ အမ်ား အက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ေနရင္းျဖင့္ ယေန႔ေခတ္အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ရိုးသားႀကိဳးစားမႈျဖင့္ ရပ္ရြာအက်ိဳး ေဆာင္ရြက္မႈနည္းပါးလာပါသည္။ သူထက္ငါ အၿပိဳင္အဆိုင္ေနရာလုယူၾကရင္း ရပ္ရြာအက်ိဳးမ်ားကိုလည္း စိတ္ရင္းေစတနာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သူနည္းပါးလာကာ အက်ိဳးအျမတ္လိုလားေသာ သူမ်ားလည္း ပအုိဝ္း ေဒသတြင္ ေပါမ်ားလာရသည္။

ထိုသို႔သူထက္ငါ အၿပိဳင္အဆိုင္ေဆာင္ရြက္လာမႈေၾကာင့္ ပအိုဝ္းေဒသမ်ားသည္ ဆုတ္ယုတ္လာမႈ မ်ားလည္းရိွေနၿပီျဖစ္သည္။ ယေန႔အခ်ိန္သည္ ေခတ္စနစ္အရ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈႏွင့္ ဦးေဆာင္သူ လူႀကီးမ်ား၏အေျမာ္အျမင္ျဖင့္ ေခတ္ပညာတတ္မ်ားလည္းေပါမ်ားလာေနၿပီျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေခတ္ပညာ တတ္ေပါမ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် ရပ္ရြာကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးၿပီး ေက်းရြာတိုးတက္ေအာင္၊ေက်းရြာအတြင္း က်န္ရိွ ေသာရပ္ရြာေနသူမ်ားကို မ်က္စိပြင့္နားပြင့္ျဖစ္ေစလိုေသာေၾကာင့္ ေက်းရြာလူထုမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ပညာေပးျခင္း ေဟာေျပာပဲြမ်ား ျပဳလုပ္လိုသည္လည္းရိွေနသည္။ သို႔ေသာ္ ေက်းရြာတြင္ဦးေဆာင္ေနေသာ ပညာ တတ္အျမင္က်ဥ္းသူက ငါ့ထက္သူက အမ်ား၏ယံုၾကည္မႈမ်ားရရိွသြားေလမလားဟူေသာ အျမင္ျဖင့္ တားဆီးခဲ့ၾကသည္ကိုလည္း မိမိတို႔ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။ ထိုနည္းေၾကာင့္ မိမိေက်းရြာ ေႏွာင့္ေႏွးက်န္ခဲ့မႈ လည္းရိွေနၿပီျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္မိမိ၏တတ္သိပညာမ်ားျဖင့္ ေက်းရြာအက်ိဳး၊ ရပ္ရြာအက်ိဳး၊ ၿမိဳ႕နယ္အက်ိဳး၊ တိုင္းျပည္ အက်ိဳးမ်ားကို ေစတနာ၊ အနစ္နာ၊ ဝါသနာ ဟူေသာ နာသံုးနာျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ႏိုင္ပါေစ ေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ပါသည္။

နန္းစိန္က်င္း (အံြအား)   

Powered by Blogger.